Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

Ngày dạy:
.

Thể dục : bµi 17 động tác chân trò chơi dẫn bóng

I. mục tiêu:


- Học sinh ôn hai động tác vơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung, thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Chơi trò chơi Dẫn bóng đúng luật, tham gia chơi một cách chủ động.

II. địa điểm và phơng tiện:


- 1 chiếc còi, bóng , kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phót
– - Hs tËp hỵp 2 hàng ngang. GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học,
chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện: 1-2 phút. - HS khởi động chạy một hàng dọc quanh sân tập thành vòng tròn, quay mặt vào
trong tâm vòng tròn , xoay khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai hông: 2-3 phút. - Cả lớp chơi trò chơi khởi động : Thỏ nhảy 1phút.
- Kiểm tra bài cũ : Tập 2 động tác vơn thở và tay chọn 2 tổ
Hoạt động 2: Ôn 2 động tác vơn và thở động tác tay : 2 phút
Cả lớp cùng ôn 2-3 lần, mỗi lần mỗi động tác 2x8 nhịp. Lần 1 : Tập từng động tác. Lần 2-3 :Tập liên hoàn 2 động tác theo nhịp hô của
cán sự lớp, GV chú ý sửa sai cho học sinh.
Hoạt động 3 : Học động tác chân : 12 18 phút

+ Học động tác chân: HS tập cả lớp 4 5 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp. GV nêu tên động tác, sau đó phân tích kĩ thuật động tác vừa làm mẫu vừa cho HS
tập theo. Lần đầu GV cho HS tập động tác chân 1 8 nhịp, sau đó thực hiện chậm từng nhịp phối hợp động tác chân với động tác tay giúp cho HS nắm đợc phơng hớng
và biên độ động tác rồi mới tập theo nhịp hô của GV. Lần tiếp theo, GV hô nhịp chậm cho HS tập, sau mỗi lần tập GV nhận xét, uốn nắn sửa động tác sai rồi mới cho tập
tiếp.
Trong quá trình luyện tập, GV cã thĨ cho 2 – 3 em lªn thùc hiện động tác rồi lấy ý kiến nhận xét của lớp và biểu dơng nhng em tập tốt.
Khi dạy động tác chân, Gv chú ý ở nhịp 3 khi đá, chân cha cần cao nhng phải thẳng, căng ngực, mắt nhìn thẳng và không đợc kiễng gót.
+ Ôn 3 động tác thể dục đã học: HS ôn tập 2 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp do GV điều khiển.
Hoạt động 4: Chơi trò chơi Dẫn bóng : 4 phút

- GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi hàng dọc, nhắc lại cách chơi và qui định chơi. GV điều khiển cuộc chơi chú ý nhắc nhở HS tham gia trò chơi tích
cực, phòng tránh chấn thơng.Khi chơi thi đua giữa các tổ với nhau, đội nào thua phải nhảy lò cò hoặc đứng lên ngồi xuống 2 3 lần. HS chơi, GV theo dõi nhận xét.
25
Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- HS đứng tại chỗ vỗ tay hát một bài: 1-2 phút - GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: 1 2 phút.
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 18 trò chơi ai nhanh và khéo hơn

I. mục tiªu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×