Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 14 đội hình đội ngũ trò chơi trao tín gậy

I. mục tiêu:


- Ôn tập để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai
nhịp. HS tập hợp hàng nhanh và thao tácthành thạo các kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ.
- Chơi trò chơi “ trao tÝn gËy” nhanh nhĐn, b×nh tÜnh, trao tÝn gậy cho bạn, hào
hứng nhiệt tình, chơi đúng luật.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, 4 tín gậy, kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở ®Çu 6 10 phót
– - Hs tập hợp 2 hàng dọc.
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngò, trang phơc tËp lun: 1-2 phót.
- HS khëi ®éng xoay khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai hông: 1-2 phút. - Cả lớp đứng tại chỗ vỗ tay hát một bài : 1-2 phút.
- Kiểm tra bài cũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải,
vòng trái : 1-2 phút
Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ : 18 22 phút
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi
chân khi đi đều sai nhịp. - GV điều khiển cả lớp tập 1-2 lần
- Chia 4 tổ tập luyện do tổ trờng điều khiển tập 3-4 lần , GV quan sát, nhận xét sửa chữa sai sót cho HS.
- Tập hợp lớp cho từng tổ thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét., biểu dơng thi đua giữa các tổ 1-2 lần
- Cán sự lớp điều khiển cả lớp tập 2-3 lần để củng cố.
Hoạt động 3: Chơi trò chơi Trao tín gậy : 7-8 phút

- GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi, giải thích cách chơi và qui định chơi.
- Cho cả lớp cùng chơi theo tổ, thi đua giữa các tổ`. GV quan sát, nhận xét, biểu dong.
Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- HS thực hiện một số động tác thả lỏng: 1-2 phút - Cho HS đứng tại chỗ hát một bài, vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp: 1-2 phút.
- GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: 1 2 phút.
22
Ngày dạy:
.

Thể dục: bài 15
đội hình đội ngũ

I. mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×