Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
Mục tiêu: Địa điểm, phơng tiện: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu:

Mục tiêu: Địa điểm, phơng tiện: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu:

Tải bản đầy đủ - 112trang

Hoạt động 4: Kết thúc: 4-6 phút. - Học sinh chạy đều nối nhau thành vòng tròn lớn, sau khép lại thành vòng tròn
nhỏ rồi đứng lại quay mặt vào tâm vòng tròn: 2-3 phút. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học:1-2 phút.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.
Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 6:
Đội hình đội ngũ - trò chơi đua ngựa

I. Mục tiêu:


- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu tập hợp nhanh, dóng
hàng thẳng, đi đều vòng phải, trái đều, đẹp đúng khẩu lệnh. - Chơi trò chơi Đua ngựa đúng luật, hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi.

II. Địa điểm, phơng tiện:


- Sân trờng. - 1 còi, 4 con ngựa làm bằng gậy tre, 4 lá cờ đuôi nheo và kẻ sân chơi trò chơi.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6-10 phút. - Giáo viên nhận lớp phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chÊn chØnh ®éi ngò,
trang phơc tËp lun 1-2 phót. - Chơi trò chơi Làm theo tín hiệu 1-2 phút.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai, hông. Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2, 1-2.
Kiểm tra: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, đằng sau. Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ: 10-12 phút.
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, trái. - Giáo viên điều khiển cả lớp cùng tập theo đội hình 4 tổ, có nhận xét sửa chữa
động tác sai cho häc sinh. - Chia tỉ lun tËp do tỉ trëng điều khiển tập 3-4 lần. Giáo viên cùng học sinh
quan sát, nhận xét, biểu dơng các tổ tập tốt 2 lần. - Cả lớp cùng tập dới sự chỉ huy của cán sự lớp 2 lần để củng cố.
Hoạt động 3: Trò chơi vận động: 7-8 phút. Chơi trò chơi Bỏ khăn. - Giáo viên nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình hàng dọc. Giải thích
cách chơi và qui định chơi. Cả lớp cùng chơi. Giáo viên quan sát nhận xét, biểu dơng tổ thắng cuộc.
7
Hoạt động 4: Kết thúc: 4-6 phút. - Cho học sinh các tổ nối nhau thành vòng tròn lớn, vừa đi vừa làm động tác thả
lỏng, sau khép dần thành vòng tròn nhỏ rồi đứng lại quay mặt vào tâm vòng tròn: 2-3 phút.
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học:1-2 phút. - Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 7
Đội hình đội ngũ
trò chơi hoàng anh, hoàng yến

I. Mục tiêu:


- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Học sinh thuần thục động tác theo nhịp hò của giáo viên. - Chơi trò chơi Hoàng anh, hoàng yến đúng luật, giữ kĩ thuật, tập trung chú ý,
nhanh nhẹn, hào hứng khi chơi.

II. Địa ®iĨm, ph¬ng tiƯn:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Địa điểm, phơng tiện: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×