Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 16 động tác vơn thở và tay trò chơi dẫn bóng

I. mục tiêu:


- Học sinh học hai động tác vơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung, thực hiện tơng đối đúng động tác.
- Chơi trò chơi Dẫn bóng hào hứng nhiệt tình và chủ động , chơi đúng luật.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, bóng , kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt ®éng 1: Më ®Çu 6 … 10 phút
- Hs tập hợp 2 hàng dọc. - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chÊn chØnh ®éi ngò, trang
phơc tËp lun: 2-3 phót. - HS khởi động chạy thành một hàng dọc quanh sân tập, xoay khớp cổ tay, cổ
chân, khớp gối, vai hông: 2 phút. - Cả lớp chơi trò chơi khởi động : Thỏ nhảy 1phút.
Hoạt động 2: Học động tác vơn và thở động tác tay : 18 - 22 phút
+ Học động tác vơn thở GV nêu tên động tác, sau đó phân tích kĩ thuật động tác vừa làm mẫu vừa cho HS
tập theo. Lần đầu thực hiện chậm từng nhịp để HS nắm đợc phơng hớng và biên độ động tác. Lần tiếp theo, GV hô nhịp chậm cho HS tập, sau mỗi lần tập GV nhận xét,
uốn nắn sửa động tác sai rồi mới cho tập tiếp.
GV hô nhịp chậm và nhắc HS hÝt vµo b»ng mòi, thë ra b»ng miƯng. +Häc động tác tay : HS tập 3 4 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp.
Tiến hành nh dạy động tác vơn thở. GV nhắc HS : Nhịp 2 ngẩng đầu căng ngực;
nhịp 3: nâng khuỷu tay cao ngang vai. + Ôn 2 động tác vơn thở và tay: HS ôn tập 2-3 lần, mỗi lần 2x8 nhịp
GV chia nhóm để HS tự điều khiển ôn luyện theo 4 tổ học tập. + Báo cáo kết quả tập luyện: Mỗi nhóm 1 lần, mỗi động tác 2x8 nhịp.
Hoạt động 3: Chơi trò chơi Dẫn bóng : 4 -5 phút
- GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi hàng dọc, giải thích cách chơi và qui định chơi. HS chơi thử 1 lần, GV nhận xét và nhắc nhở rồi cho HS chơi
chính thức, ở mỗi lần chơi GV cho HS thi đua để tạo không khí hứng thú khi chơi.
Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- HS thực hiện một số động tác thả láng: 1-2 phót - GV cïng HS hƯ thèng l¹i bài vừa học: 1-2 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: 1 2 phút.
24
Ngày dạy:
.

Thể dục : bµi 17 động tác chân trò chơi dẫn bóng

I. mục tiªu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×