Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
Địa điểm và phơng tiện: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu : Địa điểm, phơng tiện: Các hoạt động dạy học:

Địa điểm và phơng tiện: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu : Địa điểm, phơng tiện: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 9:
Đội hình đội ngũ trò chơi Nhảy ô tiếp sức

I. Mục tiêu :


- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật các động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai
nhịp. - Học sinh tập hợp hàng nhanh, trật tự, động tác kĩ thuật đều, đúng khẩu lệnh.
- Chơi trò chơi Nhảy ô tiếp sức đúng luật, nhanh nhẹn, khéo léo, tập trung chú ý, hào hứng khi chơi.

II. Địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng. - Chuẩn bị 1 chiếc còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6-10 phút. - Giáo viên nhận lớp phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học chấn chỉnh đội ngũ
trang phục tập luyện 1-2 phút. - Trò chơi: Tìm ngời chỉ huy theo đội hình vòng tròn 2-3 phút.
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát bài Quê hơng tơi đẹp. Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ: 10-12 phút.
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân
khi đi đều sai nhịp. - Giáo viên điều khiển lớp tập 1-2 lần.
- Chia tổ lun tËp do tỉ trëng ®iỊu khiĨn 7-8 phót. - Giáo viên quan sát, sửa chữa sai sót cho học sinh các tổ.
- Cả lớp tập theo sự điều khiển của giáo viên để củng cố 1-2 phút. Hoạt động 3 : Chơi trò chơi Nhảy ô tiếp sức : 7-8 phút.
- Giáo viên nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình chơi, giải thích cách
chơi và qui định chơi. 11
- Chơi cả lớp. Giáo viên quan sát nhận xét, biểu dơng tổ hoặc học sinh chơi nhiệt tình không phạm luật.
Hoạt động 4: Kết thúc: 4-6 phót. - Cho häc sinh ®i thêng theo chiỊu sân tập 1, 2 vòng về tập hợp 4 hàng ngang, tập
động tác thả lỏng: 2-3 phút. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học:1-2 phút.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.
Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 10:
Đội hình đội ngũ trò chơi Nhảy đúng, nhảy nhanh

I. Mục tiêu :


- Củng cố và nâng cao kĩ thuật các động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Học sinh thực hiện đúng động tác, đúng kĩ thuật đều, đẹp, đúng khẩu lệnh. - Tổ chức trò chơi Nhảy đúng, nhảy nhanh đúng luật, nhảy đúng theo quy
định, hào hứng nhiệt tình khi chơi.

II. Địa điểm, phơng tiện:


- Sân trờng. - Chuẩn bị 1 chiếc còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6-10 phút. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hợp lớp 4 hàng ngang.
- Giáo viên phổ biến yêu cầu nhiệm vụ bài học, chÊn chØnh ®éi ngò trang phơc tËp
lun 1-2 phót. - Học sinh chạy theo 1 hàng dọc quanh sân tập.
- Chơi trò chơi khởi động: Diệt các con vật có hại. Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ: 10-12 phút.
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân
khi đi đều sai nhịp. - Cán sự lớp điều khiển lớp tập 1 lần.
- Chia tổ luyện tập. Tổ trởng điều khiển các bạn tập 6 lần. Giáo viên theo dõi, nhận xét sửa chữa nếu sai.
- Tập hợp lớp 4 hàng ngang. Các tổ lần lợt thi đua trình diễn 1-2 lần. Giáo viên quan sát nhận xét, biểu dơng tổ tập tốt.
Cả lớp tập 2 lần để củng cố. 12
Hoạt động 3 : Chơi trò chơi Nhảy đúng, nhảy nhanh : 7-8 phút.
- Giáo viên nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình chơi, giải thích cách chơi và qui định chơi.
- Chơi cả lớp. Giáo viên quan sát nhận xét, biểu dơng tổ hoặc học sinh chơi nhiệt tình không phạm luật.
Hoạt động 4: Kết thúc: 4-6 phót. - Cho häc sinh ®i thêng theo chiỊu sân tập 1, 2 vòng về tập hợp 4 hàng ngang, tập
động tác thả lỏng: 2-3 phút. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học:1-2 phút.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.
Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 30:
Bài thể dục phát triển chung trò chơi Thỏ nhảy

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Địa điểm và phơng tiện: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu : Địa điểm, phơng tiện: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×