Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
Địa điểm và phơng tiện Các hoạt động dạy học: Mục tiêu :

Địa điểm và phơng tiện Các hoạt động dạy học: Mục tiêu :

Tải bản đầy đủ - 112trang

- Giáo viên cho cả lớp chơi 2 lần. Giáo viên quan sát, nhận xét học sinh chơi. Mỗi lần cho 2 tổ lần lợt thi đua chơi.
- Giáo viên quan sát nhận xét, biểu dơng tổ thắng cuộc. Hoạt ®éng 4: KÕt thóc: 4-6 phót.
- Cho häc sinh c¶ lớp chạy đều theo thứ tự 1, 2, 3, 4... nối nhau thành vòng tròn
lớn, sau khép lại thành vòng tròn nhỏ. - Tập động tác thả lỏng: 1-2 phút.
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học:1-2 phút. - Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.
Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 8:
Đội hình đội ngũ
trò chơi Mèo đuổi chuột

I. Mục tiêu :


- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Học sinh thực hiện động tác đúng kĩ thuật, đúng khẩu lệnh. - Chơi trò chơi Mèo đuổi chuột đúng lt, tËp trung chó ý, nhanh nhĐn, khÐo
lÐo, hµo høng trong khi ch¬i. - Häc sinh tËp trung chó ý, nhanh nhẹn khéo léo chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt
tình trong khi chơi trò chơi Kết bạn.

II. Địa điểm và phơng tiện


: - Sân trờng.
- Chuẩn bị 1 chiếc còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6-10 phút. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hợp lớp, điểm số báo cáo.
- Giáo viên phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài häc chÊn chØnh ®éi ngò trang phơc tËp
lun. - Xoay khớp cổ tay, cổ, chân, khớp gối, vai hông 2-3 phút.
- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1,2 - 1,2... - Chơi trò chơi : Làm theo tín hiệu.
- Kiểm tra bài cũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Hoạt động 2: Đội hình đội ngũ: 10-12 phút.
Ôn tập quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi
đều sai nhịp. - Giáo viên điều khiển lớp tập 2 lần.
- Tổ trởng điều khiển tổ tập theo tổ. Giáo viên quan sát, sửa chữa sai sót cho các tổ.
9
- Tập hợp cả lớp: Các tổ thi đua trình diễn. Giáo viên quan sát, nhận xét biểu dơng các tổ tập tốt, 1- 2 lần.
- Tập hợp cả lớp dới sự chỉ huy của cán sự lớp, để củng cố 1-2 lần.
Hoạt động 3 : Chơi trò chơi Mèo đuổi chuột : 7-8 phút.
- Giáo viên nêu tên trò chơi, tập hợp theo vòng tròn, giải thích cách chơi và qui định chơi.
Cả lớp cùng chơi. Giáo viên quan sát nhận xét, biểu dơng học sinh hoàn thành vai chơi của mình.
Hoạt động 4 : Kết thúc: 4-6 phút. - Cho học sinh chạy thờng theo địa hình sân trờng, thành vòng tròn lớn, sau khép
lại thành vòng tròn nhỏ chuyển thành đi chậm, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng rồi dừng lại, quay mặt vào tâm vòng tròn: 2-3 phút.
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học:1-2 phút. - Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.
10
Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 9:
Đội hình đội ngũ trò chơi Nhảy ô tiếp sức

I. Mục tiêu :


- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật các động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai
nhịp. - Học sinh tập hợp hàng nhanh, trật tự, động tác kĩ thuật đều, đúng khẩu lệnh.
- Chơi trò chơi Nhảy ô tiếp sức đúng luật, nhanh nhẹn, khéo léo, tập trung chú ý, hào hứng khi chơi.

II. Địa điểm và phơng tiện:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Địa điểm và phơng tiện Các hoạt động dạy học: Mục tiêu :

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×