Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
Địa điểm và phơng tiện: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu Địa điểm và phơng tiện:

Địa điểm và phơng tiện: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu Địa điểm và phơng tiện:

Tải bản đầy đủ - 112trang

- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: 1-2 phút. Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 3:
Đội hình đội ngũ trò chơi chạy tiếp sức

I. Mục tiêu


:
- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học.
Cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, đằng sau.
- Học sinh báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh, đúng thành thạo đẹp các động tác quay.
- Chơi trò chơi Chạy tiếp sức đúng luật, trật tự, nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi.

II. Địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng sạch sẽ, an toàn. - 1 chiếc còi; 2-4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6-10 phút. - Học sinh tập hợp lớp, điểm số báo cáo.
- Giáo viên phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học, nhắc lại nội qui tập luyện, chấn
chỉnh đội ngũ, trang phục. - Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay và hát bài hát ......................................
Hoạt động 2:. Đội hình đội ngũ: 10-12 phút. - Ôn cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào
lớp. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, đằng sau.
- Giáo viên điều khiển lớp tập có sửa chữa những sai sót của học sinh1-2 lần. - Tổ trởng điều khiển tổ tập 3-4 lần. Giáo viên quan sát nhận xét sửa chữa.
- Các tổ thi đua trình diễn: Giáo viên cùng học sinh quan sát nhận xét, biểu dơng
thi đua, giữa các tổ 2 lần. - Cả lớp cùng tập do cán sự lớp điều khiển: 2 lần.
Hoạt động 3 : Trò chơi vận động: 8-10 phút Chạy tiếp sức . - Giáo viên nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình hàng dọc.
- Giải thích cách chơi và qui định chơi. - Cả lớp chơi thử 2 lần.
- Cả lớp thi đua chơi 2,3 lần. Giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dơng tổ thắng
cuộc.
Hoạt động 4: Kết thúc: 4-6 phút.
4
- Các tổ học sinh đi nối nhau thành 1 vòng tròn lớn, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng, sau khép lại thành vòng tròn nhỏ đứng quay mặt vào tâm vòng tròn.
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học. - Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà.
Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 4:
Đội hình đội ngũ - trò chơi kết bạn

I. Mục tiêu


:
- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, đằng sau.
- Häc sinh thùc hiƯn nhanh, ®óng, ®Ịu, ®Đp. - Chơi trò chơi Kết bạn đúng luật, hào hứng, nhiệt tình. Tập trung chú ý, phản
xạ nhanh.

II. Địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng. - 1 chiếc còi.

III. Các hoạt động dạy học:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Địa điểm và phơng tiện: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu Địa điểm và phơng tiện:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×