Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
Mục tiêu : Địa điểm và phơng tiện: Các hoạt động dạy học:

Mục tiêu : Địa điểm và phơng tiện: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 1
Giới thiệu chơng trình - Tổ chức lớp Đội hình đội ngũ - trò chơi Kết bạn

I. Mục tiêu :


- Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 5. Học sinh biết đợc một số nội dung cơ bản của chơng trình và có thái độ học tập đúng.
- Một số quy định về nội qui, yêu cầu luyện tập. Học sinh biết đợc những điểm cơ bản để thực hiện trong các bài học thể dục.
- Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn. - Ôn đội hình đội ngũ: cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách
xin phép ra, vào lớp. Học sinh thực hiện cơ bản đúng động tác và nói to, rõ, đủ nội dung.
- Học sinh nắm đợc cách chơi và nội qui chơi, hứng thú trong khi chơi trò chơi kết bạn .

II. Địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng đảm bảo vệ sinh và an toàn tập luyện. - 1 chiếc còi.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6-10 phút. - Tập hợp lớp 3 hàng ngang phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1-2 phút.
- Học sinh hát và vỗ tay bài: Lớp chúng mình 1-2 phút. Hoạt động 2: ND cơ bản 18-22 phút
a. Giới thiệu tóm tắt chơng trình thể dục lớp 5: 2-3 phút. - Giáo viên giới thiệu, học sinh lắng nghe.
Chú ý: Tinh thần học tậo vµ tÝnh kû lt trong giê häc. b. Phỉ biÕn nội qui yêu cầu tập luyện: 1-2 phút.
- Trang phục gọn gàng, không đi dép lê, phải đi dép quai hậu hoặc giầy. Khi nghỉ
tập phải xin phép thầy cô giáo. - Trong giờ học muốn ra, vào lớp phải đợc thầy cô cho phép.
c. Biên chế tổ luyện tập: 1-2 phót. Chia theo tỉ: ®ång ®Ịu vỊ nam - nữ và trình độ sức khoẻ. Tổ trởng là học sinh có
sức khoẻ, nhanh nhẹn, thông minh, đợc cả tổ tín nhiệm bầu ra.
d. Chọn cán sự thể dục cho lớp: 1-2 phút. Giáo viên dự kiến nêu tên để học sinh cả lớp quyết định.
Tiêu chuẩn: có sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh.
1

e. Ôn đội hình đội ngũ: 5-6 phút. - Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc.


Cách xin phép ra vào lớp.
- Giáo viên làm mẫu, sau đó hớng dẫn cho cán sự và cả lớp cùng làm. - Học sinh ôn theo nhóm.
Hoạt động 3: Trò chơi Kết bạn:: 4-5 phút. Giáo viên nêu tên trò chơi, học sinh nhắc lại cách chơi có kết hợp một nhóm học
sinh làm mẫu, sau đó cả lớp chơi thử 1, 2 lần. - Học sinh chơi chính thức 2, 3 lần có phạt những em phạm qui.
Hoạt động 4: Kết thúc: 4-6 phút. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài: 1-2 phút.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: 2-3 phút.
2
Ngày dạy:
.

Thể dục : Bài 2:
Đội hình đội ngũ - trò chơi chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau và lò cò tiếp sức
I.
Mục tiêu
:
- Ôn tập, củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp.
- Học sinh thực hiện thuần thục các động tác và cách báo cáo to, rõ, đủ nội dung báo cáo.
- Biết chơi đúng luật, hào hứng khi chơi trò chơi Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau.

II. Địa điểm và ph ơng tiện:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : Địa điểm và phơng tiện: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×