Tải bản đầy đủ - 40 (trang)
mục tiêu: Đồ dùng dạy học: Các hoạt động dạy học chủ yếu

mục tiêu: Đồ dùng dạy học: Các hoạt động dạy học chủ yếu

Tải bản đầy đủ - 40trang

lạc hậu, ta cha từng xây dựng đợc Nhà máy hiện đại nào, các cơ sở do Pháp xây dựng đều bị chiến tranh tàn phá, em có suy nghĩ gì về sự kiện này?
Hoạt động 4làm việc cả lớp GV cho HS tìm hiểu về các sản phẩm của Nhà máy Cơ khí Hà Nội và trả lời các câu
hỏi sau: + Những sản phẩm do Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất có tác dụng nh thế nào đối
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? + Đảng, Nhà nớc và Bác Hồ đã dành cho Nhà máy Cơ khí Hà Nội phần thởng cao
quý nào?
Lịch sử :tiết 22
đờng trờng sơn

I. mục tiêu:


Học xong bài này, HS biết: Đờng Trờng Sơn là hệ thống giao thông quân sự quan trọng. Đây là con đờng để miền Bắc chi
viện sức ngời, vũ khí, lơng thực... cho chiến trờng, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nớc cuả dân tộc ta.

II. Đồ dùng dạy học:


- Bản đồ Hành chính Việt Nam để chỉ phạm vi tuyến đờng Trờng Sơn. 32
chuyển hàng, giúp đỡ bộ đội trên tuyến đờng Trờng Sơn Nếu có.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu


:
Hoạt động 1: Làm việc cả lớp - GV giới thiệu vỊ nhiƯm vơ cđa hai miỊn Nam, B¾c trong cc kháng chiến chống
Mĩ cứu nớc: miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc là hậu phơng lớn. Sự chi viện kịp thời, đầy đủ về mọi mặt của miền Bắc đối với miền Nam là yếu tố quyền định thắng lợi. Đờng Tr-
ờng Sơn là tuyến đờng chính để miền Bắc chi viện cho miền Nam. Bài hôm nay sẽ tìm hiểu về tuyến đờng huyết mạch đó.
- GV nêu nhiệm vụ học tập: + Xác định phạm vi hệ thống đờng Trờng Sơn trên bản đồ.
+ Mục đích ta mở đờng Trờng Sơn. + Tầm quan trọng của tuyến đờng Trờng Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nớc.
Hoạt động 2 làm việc cả lớp - GV cho HS đọc SGK và trình bày những nét chính về đờng Trờng Sơn.
- GV dùng bản đồ để giới thiệu vị trí của đờng Trờng Sơn từ hữu ngạn sông Mã -
Thanh Hoá qua miền Tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ. - GV nhấn mạnh: đờng Trờng Sơn là hệ thống những tuyến đờng, bao gồm rất nhiều
con đờng trên cả hai tuyến: Đông Trờng Sơn, Tây Trờng Sơn chứ không phải chỉ là con đ- ờng.
+ Mục đích mở đờng Trờng Sơn: Chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nớc.
Hoạt động 3 làm việc theo nhóm hoặc cả lớp - GV cho HS tìm hiểu về những tấm gơng tiêu biểu của bộ đội và thanh niên xung
phong trên đờng Trờng Sơn. - HS đọc SGK, đoạn nói về anh Nguyên Viết Sinh.
Ngoài ra, yêu cầu HS kể thêm về bộ đội lái xe, thanh niên xung phong ...mà các em đã su tầm đợc qua tìm hiểu sách báo, truyền hình hoặc nghe kể lại.
Hoạt động 4 làm việc theo nhóm HS thảo luận về ý nghĩa của tuyến đờng Trờng Sơn ®èi víi sù nghiƯp chèng MÜ cøu níc. So
s¸nh hai bức ảnh trong SGK, nhận xét về đờng Trờng Sơn qua hai thời kì lịch sử.
Hoạt động 5 làm việc theo nhãm - GV nhÊn m¹nh ý nghÜa cđa tun đờng Trờng Sơn.
- GV chốt lại: Ngày nay, đờng Trờng Sơn đã đợc mở rộng - đờng Hồ Chí Minh.
Lịch sử : Tiết 26
sấm sét đêm giao thừa
i mục tiêu:

Học xong bài này, HS biết: - Vào dịp Tết Mậu Thân 1968., quân dân miền Nam tiến hành Tổng tiến công và
nổi dậy, trong đó tiêu biểu là trận đánh vào Sứ quán Mĩ ở Sài Gòn. - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã gây cho địch nhiều thiệt hại, tạo thế thắng lợi
cho quân dân ta.
II- đồ dùng dạy học:
33
III Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động 1: Làm việc cả lớp - GV giới thiệu tình hình nớc ta trong những năm 1965 1968: Mĩ ồ ạt đa quân vào
miền Nam. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 là chiến thắng to lớn của cách mạng miền Nam, tạo ra những chuyển biến mới. Bài hôm nay sẽ tìm hiểu về
sự kiện đó.
- GV nêu nhiƯm vơ häc tËp HS: + TÕt MËu Th©n 1968 ®· diƠn ra sù kiƯn g× ë miỊn Nam níc ta?
+ Thuật lại trận đánh tiêu biểu của bộ đội ra trong dịp Tết Mậu Thân 1968. + Sự kiện Tết Mậu Thân 1968 có ý nghĩa nh thế nào đối với cuộc kháng chiến chống
Mĩ, cứu nớc của nhân dân ta?
Hoạt động 2 làm việc theo nhóm GV hớng dẫn HS tìm hiểu những chi tiết nói lên sự tấn công bất ngờ và đồng loạt của
quân dân ta vào dịp Tết Mậu Thân 1968, theo các ý: + Bất ngờ: tấn công vào đêm giao thừa, đánh vào các cơ quan đầu não của địch, các
thành phố lớn. + Đồng loạt: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy diễn ra đồng thời ở nhiều thị xã, thành
phố, chi khu quân sự. + Bối cảnh chung của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
Hoạt động 3 làm việc cả lớp HS thảo luận trong nhóm và cử đại diện lên trình bày theo gợi ý: Kể lại cuộc chiến
đấu của quân giải phóng ở Sứ quán Mĩ tại Sài Gòn.
Hoạt động 4 làm việc cả líp - GV cho HS t×m hiĨu vỊ ý nghÜa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân
1968. - HS thảo luận về thời điểm, cách đánh, tinh thần của quân dân ta, từ đó rút ra nhận
định: + Ta tiến công địch khắp miền Nam, làm cho địch hoang mang, lo sợ.
+ Sự kiện này tạo ra bớc ngoạt cho cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nớc ta chủ động tiến công vào Thành phố, tận sào huyệt của địch.
Ngày 1632007 Lịch sử : Bài 24
chiến thắng điện biên phủ trên không
i mục tiêu:

Giúp HS biết: - Từ ngày 18 đến ngày 30121972, đế quốc Mĩ đã điên cuồng dùng máy bay tối tân
nhất ném bom hòng huỷ diệt Hà Nội. - Quân dân ta đã chiến đấu anh dũng, làm nên một Điện Biên Phủ trên không.
34
III Cac hoạt động chủ yếu
Hoat động 1 - GV dùng ảnh t liệu để gợi cho HS biết về những ngày đánh thắng máy bay Mĩ cuối
tháng 12-1972 ở Hà Nội, từ đó nêu vấn đề để vào bài mới. - Hoặc bằng cách khác: GV trình bày vắn tắt về tình hình chiến trờng miền Nam và
cuộc đàm phán ở Hội nghị Pa ri về Việt Nam. Tiếp đó, đề cập đến thái độ lật lọng của phía Mĩ và âm mu mới của chúng.
- GV nêu nhiệm vụ của bài học: + Trình bày âm mu của đế quốc Mĩ trong việc dùng máy bay B52 đánh phá Hà Nội.
+ Hãy kể lại trận chiến đấu đêm 26121972 trên bầug trời Hà Nội. + Tại sao gọi chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội và các thành phố
khác ở miền Bác là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không?
Hoạt động 2 làm việc theo nhóm - GV cho HS đọc SGK, ghi kết quả làm việc vào phiếu học tập. Tổ chức thảo luận và
trình bày ý kiến riêng về âm mu của Mĩ trong việc dùng máy bay B52 đánh phá Hà Nội. - Cho HS quan sát hình trong SGK, sau đó GV nói về việc máy bay B52 của Mĩ tàn
phá Hà Nội.
Hoạt động 3 Làm việc cá nhân HS dựa vào SGK, kể lại trận chiến đấu đêm 26-12-1972 trên bầu trời Hà Nội, với một
số gợi ý: số lợng máy bay Mĩ, tinh thần chiến đấu kiên cờng của các lực lợng phòng không của ta, sự thất bại của Mĩ.
Hoạt động 4 làm việc cả lớp - GV nêu câu hỏi: Tại sao gọi là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không?
- HS đọc GSK và thảo luận: + Ôn lại chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5-1954 và ý nghĩa của nó góp phần quyết định
trong việc kết thúc chiến tranh, buộc pháp phải kí Hiệp định Giơ - ne vơ. + Trong 12ngày đêm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân Mĩ,
quân ta đã thu đợc những kết quả gì? + ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.
Hoạt động 5 làm việc cả lớp - GV nêu rõ những nội dung cần nắm. Nhấn mạnh ý nghĩa của chiến thắng Điện
Biên Phủ trên không. HS su tầm và kể về tinh thần chiến đấu của quân dân Hà Nội hoặc ở địa phơng trong
12 ngày đêm đánh trả B52 Mĩ.
Lịch sử : Bài 25
lễ kí hiệp định pa - ri
i mục tiêu:

Học xong bài này, HS biết: - Sau những thất bại nặng nề ở hai miền Nam, Bắc, ngày 27-1-1973, Mĩ buộc phải kí
Hiệp định Pa ri. - Những điều khoản quan trọng nhất của Hiệp định Pa - ri.
II- đồ dùng dạy học:
35
miền Nam Việt Nam.
Hoạt động 4 làm việc cả lớp - GV nhắc lại câu thơ chúc tết năm 1969 của Bác Hồ:
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mĩ cút, đánh cho nguỵ nhào Từ đó lu ý: Hiệp định Pa-ri đã đánh dấu một thắng lợi lịch sử có ý nghĩa chiến lợc:
chúng ta đã đánh cho Mĩ cút, để sau đó 2 năm, vào mùa xuân năm 1975 lại đánh cho nguỵ nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành thống nhất đất nớc.
Lịch sử : Bài 26
tiến vào dinh độc lập
i mục tiêu:

Học xong bài này, HS biÕt: - ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh, chiÕn dÞch cuèi cùng của cuộc kháng chiến chống Mĩ,
cứu nớc, đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công giải phóng miền Nam bắt đầu ngày 26 4 1975 và kết thúc bằng sự kiện quân ta đánh chiếm dinh độc lập.
- Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, chấm dứt 21 năm chiến đấu, hi sinh của dân tộc ta, mở ra thời kỳ mới: miền Nam đợc giải phóng, đất nớc đợc thống nhất.
II- đồ dùng dạy học:
- ảnh t liệu về đại thắng mùa xuân 1975 lu ý ảnh t liệu gắn với địa phơng. - Lợc đồ để chỉ các địa danh ở miền Nam đợc giải phóng năm 1975.
Hoạt động 1 làm việc cả lớp GV nêu các ý sau để vào bài học:
36
hẳng kẻ thù. Đầu năm 1975, khi thời cơ xuất hiện, Đảng ta quyết định tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, bắt đầu từ ngày 4-3-1975.
+ Sau 30 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, quân dân ta đã giải phóng cho toàn bộ Tây Nguyên và cả dải đất miền Trung kết hợp sử dụng lợc đồ.
+ 17 giờ ngày 26-4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nhằm giải phóng Sài Gòn bắt đầu.
- GV nêu nhiệm vụ học tập cho HS: + Thuật lại sự kiện tiêu biểu của chiến dịch giải phóng Sài Gòn.
+ Nêu ý nghĩa lịch sử của ngày 30-4-1975. Hoạt động 2 Làm việc cả lớp
- GV nêu câu hỏi: Sự kiện quân ta đánh chiếm Dinh Độc Lập diễn ra nh thế nào? - GN nên tờng thuật sự kiện này và nêu câu hỏi cho HS: Sự kiện quân ta tiến vào Dinh
Độc Lập thể hiện điều gì? - HS dựa vào SGK, tờng thuật cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập.
- HS đọc SGK và diễn tả lại cảnh cuối cùng khi nội các Dơng Văn Minh đầu hàng. Hoạt động 3 làm việc theo nhóm
- HS tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30-4-1975. - GV nêu câu hỏi cho các nhóm HS thảo luận và rút ra kết luận:
+ Là một trong những chiến thắng hiểm hách nhất trong lịch sử dân tộc nh Bạch
Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ. + Đánh tan quân xâm lợc và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam,
chấm dứt 21 năm chiến tranh. + Từ đây, hai miền, Bắc đợc thống nhất.
Hoạt động 4 làm việc cả lớp - GV nêu lạinhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nhấn mạnh ý nghĩa
của cuộc kháng chiến Mĩ cøu níc. - HS kĨ vỊ con ngêi, sù viƯc trong đại thắng mùa xuân 1975 gắn với quê hơng.
Lịch sử
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nớc từ 1975 đến nay
Bài 27
hoàn thành thống nhất đất nớc
i mục tiêu:

Học xong bài này, HS biết: - Những nét chính về cuộc bầu cử và kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI Quốc hội
thống nhất, năm 1976. - Sự kiện này đánh dấu đất nớc ta sau 30 năm lại đợc thống nhất về mặt nhà nớc.
II- đồ dùng dạy học:
- ảnh t liệu về cuộc bầu cử và kì họp Quốc hội khoáVI, năm 1976. Hoạt động 1 làm việc cả lớp
- HS nhắc lại bài cũ: Sự kiện ngày 30-4-1975 và ý nghĩa lịch sử của ngày đó. - GV trình bày: Từ tra 30-4-1975, miền Nam đã đợc giải phóng, đất nớc ta ®ỵc thèng
nhÊt vỊ l·nh thỉ. Nhng chóng ta cha cã một nhà nớc chung do nhân dân cả nớc bầu ra. Nhiệm vụ đặt ra là phải thống nhất về mặt nhà nớc, tức là phải lập ra Quốc hội chung trong
cả nớc.
- GV nêu nhiệm vụ học tập cho HS: 37
nhấn mạnh ý nghĩa của lần bầu cử Quốc hội khoá VI. - Nêu rõ không khí tng bừng của cuộc bầu cử Quốc hội khoá VI.
Hoạt động 3 làm việc theo nhóm Tìm hiểu những quyết định quan trọng nhất của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI,
năm 1976. Các nhóm trao đổi, tranh luận đi tới thống nhất các ý: tên nớc, quy định Quốc kì,
Quốc ca, Quốc huy, chọn Thủ đô, đổi tên thành phố Sài Gòn Gia Định, bầu Chủ tịch nớc, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ.
Hoạt động 4 làm việc cả lớp - HS thảo luận làm rõ ý: những quyết định của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI thể
hiện điều gì? sự thống nhất đất nớc. - GV nhấn mạnh: Việc bầu Quốc hội thống nhất và kì họp đầu tiên của Quốc hội
thống nhất có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Từ đây nớc ta có bộ máy Nhà nớc chung thống nhất, tạo điều kiện để cả nớc cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.
Hoạt động 5 làm việc cả lớp - GV nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Quốc hội khoá VI.
- HS nêu cảm nghĩ về cuộc bầu cử Quốc hội khoá VI và kì họp đầu tiên của Quốc hội
thống nhất.
Lịch sử : Bài 28
xây dựng nhà máy thuỷ điện hoà bình
i mục tiêu:

Học xong bài này, HS biết: - Việc xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình nhằm đáp ứng yêu cầu của cách mạng
lúc đó. - Nhà máy Thủy điện Hoà Bình là sự kết quả của sự lao động sáng tạo, quên mình của
cán bộ, công nhân hai nớc Việt - Xô. - Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là một trong những thành tựu nổi bật của công cuộc
xây dựng CNXH ở nớc ta trong 20 năm sau khi đất nớc thống nhất.
II- đồ dùng dạy học:
- ảnh t liệu về Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình. - Bản đồ Hành chính Việt Nam để xác định địa danh Hoà Bình
Hoạt động 1 làm việc cả lớp - GV giới thiệu bài:
+ Nêu đặc điểm của đất nớc ta sau năm 1975 là: Cả nớc cùng bớc vào công cuộc xây
dựng CNXH. Trong quá trình đó, mọi hoạt động sản xuất và đời sống rất cần điện. Một trong những công trình xây dựng vĩ đại kéo dài suốt 15 năm là công trình xây dựng Nhà
máy Thuỷ điện Hoà Bình.
- GV nêu nhiệm vụ học tập cho HS: + Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đợc xây dựng năm nào? ở đâu? Trong thời gian bao
lâu?
38
chuyên gia Liên Xô đã làm việc với tinh thần nh thế nào? + Những đóng góp của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với đất nớc ta.
Hoạt động 2 Làm việc theo nhóm - HS thảo luận các ý:
+ Nhà máy đợc chính thức khởi công xây dùng tỉng thĨ vµo ngµy 6-11-1979 ngµy 7-
11 lµ ngµy kỷ niệm Cách mạng tháng Mời Nga. Lu ý: Sở dĩ phải dùng từ chính thức bởi vì từ năm 1971 đã có những hoạt động đầu
tiên, ngày càng tăng tiến, chuẩn bị cho việc xây dựng nhà máy. Đó là hàng loạt công trình đợc chuẩn bọ: kho tàng, bến bãi, đờng sá, các nhà máy sản xuất vật liệu, các cơ sở sửa chữa
máy móc. Đặc biệt là xây dựng các khu chung c lớn bao gồm nhà ở, cửa hàng, trờng học, bệnh viện cho 35000 công nhân xây dựng và gia đình họ.
+ Nhà máy đợc xây dựng trên sông Đà, tại thị xã Hoà Bình yêu cầu HS chỉ trên bản đồ.
+ Sau 15 năm thì hoàn thành từ năm 1979 đến năm 1994, nhng có thể nói là sau 23 năm, từ năm 1971 đến năm 1994, tức là lâu dài hơn cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nớc.
Hoạt động 3 làm việc theo nhóm và cả lớp - HS đọc SGK, làm việc theo nhóm.
- Thảo luận chung cả lớp về nhiệm cụ học tập, đi tới các ý sau: + Suốt ngày đêm có 35000 ngời và hàng nghìn xe cơ giới làm việc hối hả trong những
điều kiện khó khăn, thiếu thốn trong đó có 800 kĩ s, công nhân bậc cao của Liên Xô. + Tinh thần thi đua lao động, sự hi sinh quên mình của những ngời công nhân xây
dựng. - GV nhấn mạnh: Sự hi sinh tuổi xuân, cống hiến sức trẻ và tài năng cho đất nớc của
hàng nghìn cán bộ công nhân hai níc, trong ®ã cã 168 ngêi ®· hi sinh vì dòng điện mà chúng ta đang dùng hôm nay. Ngày nay, đến thăm Nhà máy Thủy điện Hoà Bình, chúng ta
sẽ thấy đài tởng niệm, tởng nhớ đến 168 ngời, trong đó có 11 công dân Liên Xô, đã hi sinh trên công trờng xây dựng.
Hoạt động 4 làm việc cá nhân và cả lớp - HS đọc SGK, nêu ý chính vào phiếu học tập.
- Thảo luận, đi tới các ý sau: + Hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ chỉ bản đồ, nếu có thời gian, trình bày về
những cơn khủng khiếp ở đồng bằng Bắc Bộ. + Cung cấp điện từ Bắc vào Nam, từ rừng núi đến đồng bằng, nông thôn đến thành
phố, phục vụ cho sản xuất và đời sống. + Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là công trình tiêu biểu đầu tiên, thể hiện thành quả
của công cuộc xây dựng CNXH.
Hoạt động 5 làm việc cả lớp - GV nhấn mạnh ý: Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành tựu nổi bật trong 20 năm,
sau khi thống nhất đất nớc. - HS nêu cảm nghĩ sau khi học bài này lu ý tinh thần lao động của kĩ s, công nhân.
- HS nêu một số nhà máy thuỷ điện lớn của dất nớc đã và đang đợc xây dựng.
39
Lịch sử : Bài 29
ôn tập: lịch sử nớc ta từ giữa thế kỉ xix đến nay
i mục tiêu:

Học xong bµi nµy, HS biÕt: - Néi dung chÝnh cđa thời kì lịch sử nớc ta từ năm 1858 đến nay.
- ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945 và đại thắng mùa xuân năm 1975.
II- đồ dùng dạy học:
- Bản đồ Hành chính Việt Nam để chỉ đạ danh liên quan đến các sự kiện đợc ôn tập. - Tranh, ảnh, t liệu liên quan tới kiến thức các bài.
- Phiếu học tập. Hoạt động 1 làm việc cả lớp
- GV dùng bảng phụ, HS nêu ra bốn thời kì lịch sử đã học: + Từ năm 1858 đến năm 1945.
+ Từ năm 1945 đến năm 1954. + Từ năm 1954 đến năm 1975.
+ Từ năm 1975 đến nay. - GV chốt lại yêu cầu HS nắm đợc những mốc quan trọng.
Hoạt động 2 Làm việc theo nhóm - Chia lớp thành 4 nhóm học tậo. Mỗi nhóm nghiên cứu, ôn tập một thời kì, theo 4
nội dung: + Nội dung chính của thời kì.
+ Các niên đại quan trọng. + Các sự kiện lịch sử chính.
+ Các nhân vật tiêu biểu. GV có thể sử dụng kết quả các bài ôn tập 11, 18, 29
Sau đó tổ chức học chung cả lớp: - Các nhóm báo cáo kết quả học tập trớc lớp. Các nhóm khác và cá nhân nêu ý kiến,
thảo luận. GV bổ sung.
Hoạt động 3 làm việc theo nhóm và cả lớp - GV nêu ngắn gọn: Từ sau năm 1975, cả nớc cùng bớc vào công cuộc xây dựng
CNXH. Từ năm 1986 đến nay, dới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành công cuộc đổi mới và thu đợc nhiều thành tựu quan trọng, đa nớc ta bớc vào giai đoạn công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất níc.
40

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: Đồ dùng dạy học: Các hoạt động dạy học chủ yếu

Tải bản đầy đủ ngay(40 tr)

×