Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò Chuẩn bị Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Ôn lý thuyết: Dặn dò Về làm bài tập trong VBT Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ

Dặn dò Chuẩn bị Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Ôn lý thuyết: Dặn dò Về làm bài tập trong VBT Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tiết 166:
Luyện tập

I. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán về chuyển động


đều.

II. Chuẩn bị - Sơ đồ bài 3 vẽ vào bảng phụ


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :


- HS nêu cách tìm vận tốc, thời gian, quãng đờng. - HS lên bảng viết công thức tính
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: Yêu cầu HS vận dụng công thức tính vận tốc, quãng đờng, thời gian để
tìm kÕt qu¶. . - Gọi HS đọc bài
-HS tự làm vào vở , Gv đi xớng dới lớp quan sát giúp đỡ học sinh yếu kém Đáp số : a 48 Kmh
b 7,5 Km h
c 1,2 giờ Bài 2: HS đọc đề, nêu dạng toán
- HS thảo luận nhóm tìm ra cách làm . - Đại diện nhóm trình bày kết quả. HS nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét và chốt lời giải đúng. Bài 3: - HS đọc bài
- Nêu dạng toán - Đây là dạng toán chuyển động ngợc chiều của hai động tử
- HS thảo luận để trình bày bài

IV. Dặn dò


Về làm bài tập trong VBT
80
Tiết 167:
Luyện tập I. Mục tiêu
Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán có nội dung hình học.

II. Chuẩn bị


- Bảng phụ có hình vẽ hình bài 3.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Ôn lý thuyết:


- Nêu cách tính diện tích tam giác, diện tích hình chữ nhật.
- Nêu cách tính thể tích hình lập phơng. Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1: HS đọc đề GV hớng dẫn làm bµi
TÝnh chiỊu réng nỊn nhµ 8 x
4 3
= 6 m, tÝnh diƯn tÝch nỊn nhµ 8 x 6 = 48 m
2
hay 4800 dm
2
, tÝnh diƯn tÝch 1 viªn g¹ch hoa 4 x 4 = 16 dm
2
, tÝnh số viên gạch hoa 4800 : 16 = 300 viªn. Tõ ®ã tÝnh sè tiỊn mua g¹ch hoa:
20000 x 300 = 6.000 000 đồng.
Bài2: - HS đọc đề
- Thảo luận trong bàn và nêu cách làm - Gọi 1 HS lên bảng làm
- HS nhận xét , GV nhận xét và chốt lời giải đúng.
Bài 3: - Cho HS quan sát hình vẽ - GV gợi ý cho HS làm bằng cách đa ra hệ thống câu hỏi
- Câu a và b dựa vào công thức tính chu vi hình chữ nhật và tính diện tích hình
thang để làm bài. - Câu c: HS thảo luận nhóm tìm ra cach giải

IV. Dặn dò Về làm bài tập trong VBT


81
Tiết 168 Ôn tập về biểu đồ
I. Mục tiêu Giúp HS củng cố kĩ năng đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung t liệu trong một
bảng thống kê số liệu...
II. Đồ dùng dạy học Các biểu đồ, bảng số liệu phóng to của biểu đồ, bảng số liệu nh trong SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: KiĨm tra kiÕn thøc cò


- GV híng dÉn HS quan sát biểu đồ hoặc bảng số liệu - Nêu tên các biểu đồ hoặc bảng số liệu, nội dung của biểu đồ, bảng số liệu.
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: Cho HS nêu các số trong cột dọc của biểu đồ chỉ gì chỉ số cây do HS
trồng đợc Các tên ở hàng ngang chỉ gì chỉ tên của từng HS trong nhóm cây xanh
- Cho HS tự làm - Gọi HS lên làm trên bảng phụ
- HS nhận xét - GV chữa chung
Tơng tự với các câu b, c, d, đ, e. Bài 2: Cho HS tự làm rồi chữa bài ở trên bảng chung của lớp
Chẳng hạn câu a. ở ô trống của hàng cam là:
ở ô trống của hàng chuối là: 16 ở ô trống của hàng xoài là:
Chú ý: Khi HS tự làm câu b nên giúp những HS vẽ các cột còn thiếu đúng với
số liệu trong bảng nêu ở câu a.
Bài 3: Cho HS tự làm rồi chữa bài. Khi chữa bài nên cho HS giải thích vì sao
lại khoanh vào C. Chẳng hạn: Một nửa diện tích hình tròn là 20 học sinh, phần hình tròn chỉ số l ợng học sinh
thích đá bóng lớn hơn nửa hình tròn nên khoanh vào C là hợp lý.

IV. Dặn dò Về làm bài tập trong VBT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò Chuẩn bị Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Ôn lý thuyết: Dặn dò Về làm bài tập trong VBT Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×