Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò : dặn học sinh về làm bài tập trong VBT Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ. Dặn dò Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán về chuyển động Chuẩn bị - Sơ đồ bài 3 vẽ vào bảng phụ Các hoạt đ

Dặn dò : dặn học sinh về làm bài tập trong VBT Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ. Dặn dò Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán về chuyển động Chuẩn bị - Sơ đồ bài 3 vẽ vào bảng phụ Các hoạt đ

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò : dặn học sinh về làm bài tập trong VBT Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ. Dặn dò Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán về chuyển động Chuẩn bị - Sơ đồ bài 3 vẽ vào bảng phụ Các hoạt đ

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×