Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò : dặn học sinh về làm bài tập trong VBT Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ. Dặn dò Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán về chuyển động Chuẩn bị - Sơ đồ bài 3 vẽ vào bảng phụ Các hoạt đ

Dặn dò : dặn học sinh về làm bài tập trong VBT Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ. Dặn dò Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán về chuyển động Chuẩn bị - Sơ đồ bài 3 vẽ vào bảng phụ Các hoạt đ

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tiết 164:
Ôn tập về giải toán

I. Mục tiêu:


Giúp học sinh: - Ôn tập, hệ thống một số dạng toán đặc biệt đã học.
- Rèn kỹ năng giải toán có lời văn ở lớp 5 chủ yếu là phơng pháp giải toán.

II. Chuẩn bị:


Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ:


Học sinh nêu một số dạng toán đã đợc học . - GV lần lợt ghi lên bảng.
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1:
Bài này là dạng toán Tìm số trung bình cộng. Yêu cầu học sinh tìm đợc số hạng thứ ba quãng đờng xe đạp đi trong giờ thứ ba bằng:
12 + 18 : 2 = 15 km. Tõ ®ã tÝnh đợc trung bình mỗi giờ xe đạp đi đợc quãng đờng là:
12 + 18 + 15: 3 = 15 km
Bài 2: Học sinh thảo luận.
Nêu cách làm. Học sinh tự làm bài.
Gọi học sinh lên chữa bài. Dạng toán tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.
Bài 3: Học sinh đọc đề.
Nêu dạng toán và cách làm. Bài toán về quan hệ tỉ lệ. Có thể giải bằng cách rút về đơn vị.
- Một em lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

IV. Dặn dò : dặn học sinh về làm bài tập trong VBT


77
Luyện tập I. Mục tiêu:
Giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng giải toán có dạng đặc biệt.

II. Chuẩn bị:


Nghiên cứu bài , bảng học nhóm.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ.


Gọi học sinh lên bảng làm lại bài 3 SGK
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: Dạng toán tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
Học sinh đọc đề. Nêu cách làm.
HS làm bài. GV quan sát hớng dẫn học sinh làm bài.
Đáp số : 68 cm
2
Bài 2: Học sinh nêu dạng toán.
Học sinh tự làm bài. Một học sinh lên bảng làm.
Bài này là dạng toán Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó. Tổng ở bài này lµ 35, tØ sè lµ
4 3
Sè nam trong líp lµ: 35 : 4 + 3 x 3 = 15 häc sinh
Số nữ trong lớp là: 35 - 15 = 20 học sinh
Bài 3: Đây là dạng toán về quan hệ tỉ lệ, có thể giải bằng cách rút về đơn vị,
chẳng hạn: - HS thảo luận nhóm cặp đôi tìm lời giải bài toán.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả. - Các nhóm nhận xét, giáo viên chốt lời giải đúng.
Bài 4: Học sinh tự tóm tắt, phát diện dạng toán.
78
- HS tự làm cá nhân . GV theo dói giúp đỡ học sinh yếu kém.

IV. Dặn dò


Về làm bài tập trong vở bài tập ..
79
Tiết 166:
Luyện tập

I. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán về chuyển động


đều.

II. Chuẩn bị - Sơ đồ bài 3 vẽ vào bảng phụ


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :


- HS nêu cách tìm vận tốc, thời gian, quãng đờng. - HS lên bảng viết công thức tính
Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: Yêu cầu HS vận dụng công thức tính vận tốc, quãng đờng, thời gian để
tìm kết quả. . - Gọi HS đọc bài
-HS tự làm vào vở , Gv đi xớng dới lớp quan sát giúp đỡ học sinh yếu kém Đáp số : a 48 Kmh
b 7,5 Km h
c 1,2 giờ Bài 2: HS đọc đề, nêu dạng toán
- HS thảo luận nhóm tìm ra cách làm . - Đại diện nhóm trình bày kết quả. HS nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét và chốt lời giải đúng. Bài 3: - HS đọc bài
- Nêu dạng toán - Đây là dạng toán chuyển động ngợc chiều của hai động tử
- HS thảo luận để trình bày bài

IV. Dặn dò


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò : dặn học sinh về làm bài tập trong VBT Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ. Dặn dò Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán về chuyển động Chuẩn bị - Sơ đồ bài 3 vẽ vào bảng phụ Các hoạt đ

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×