Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Chuẩn bị: Công thức tính chu vi và diện tích một số hình đã học. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: Giúp học sinh

Chuẩn bị: Công thức tính chu vi và diện tích một số hình đã học. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: Giúp học sinh

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị: Công thức tính chu vi và diện tích một số hình đã học. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: Giúp học sinh

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×