Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng tính quãng đờng, vận tốc. Dặn dò: Về làm bài tập ở nhà trong SGK. Mục tiêu: - Hình thành cách tính thời gian của một chuyển động.

Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng tính quãng đờng, vận tốc. Dặn dò: Về làm bài tập ở nhà trong SGK. Mục tiêu: - Hình thành cách tính thời gian của một chuyển động.

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tiết133: Luyện tập

I. Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng tính quãng đờng, vận tốc.


- Rèn luyện kỹ năng tính toán. II. Chuẩn bị.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ:
- Nêu cách tìm vận tốc, quãng đờng. - Gọi HS lên bảng viết công thức tính.
- GV gọi HS nêu cách làm và đọc kết quả bài làm ở nhà các bài tập SGK,
nhận xét bài làm của bạn.
Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1:
HS nêu yêu cầu của bài.. HS thực hành tính.
Nêu kết quả. Nhận xét bài làm của bạn.
GV kết luận và lu ý HS cột 2 quảng đờng đổi ra Km, cột 3 đổi phút ra giờ Bài 2:
MT củng cố về cách tính quảng đờng GV cho häc sinh suy nghÜ, lµm bµi.
GV gäi HS nói cách làm và kết quả. Cho học sinh khác nhận xét bài làm của bạn.
Bài 3: GV cho học sinh đọc đầu bài, suy nghĩ cách làm.
GV nêu các câu hỏi để HS trả lời. Bài toán yêu câu tìm gì ?
GV cho học sinh trình bày lời giải. Gọi HS khác nhận xét bài làm và kết quả.
GV chữa bài và nói cách làm dạng toán này cho học sinh. Học sinh nhắc lại cách làm bài toán dạng này.
Bài 4: GV cho học sinh làm tơng tự bài 3 Kiểm tra việc làm bài và kết quả của học sinh.

IV. Dặn dò: Về làm bài tập ở nhà trong SGK.


43

I. Mục tiêu: - Hình thành cách tính thời gian của một chuyển động.


- Thực hành tính thời gian của một chuyển động. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
Hoạt động 1: Hình thành cách tính thời gian. a. Bài toán 1: GV cho học sinh đọc bài toán, trình bày lời giải bài toán trongáGK
GV: Cho học sinh rút ra quy tắc tính thời gian của chuyển động. GV: Vẽ sơ đồ cho học sinh suy nghĩ, nếu mỗi giờ đi đợc 42,5km thì phải đi
trong mấy giờ?
GV: Cho học sinh viết biểu thức tính thời gian. b. Bài toán2 HS đọc bài toán 2.
GV cho học sinh vận dụng qui tắc tính thời gian để tính 1 HS trình bài lên bảng.
HS nhận xét,GV nhận xét. c. Củng cố: GV: Gọi HS nhắc lại cách tính thời gian, nêu biểu thức tính thời gian.
Viết sơ v = s : t
S = v x t t = s : v
Khi biết 2 trong 3 đại lợng: vận tốc, quãng đờng, thời gian ta có thể tính đợc đại lợng thứ ba.
Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1
MT: Rèn kỷ năng tính thời gian khi biết vận tốc ,quảng đờng GV cho häc sinh lµm bµi 1 trong SGK
Gäi häc sinh đọc kết quả, cho học sinh nhận xét bài làm của bạn .
Bài 2 : : MT: Rèn kỷ năng tính thời gian khi biết vận tốc ,quảng đờng GV cho học sinh đọc đầu bài.
Học sinh nói cách làớiH làm vào vở Bài3 : GV cho häc sinh lµm bµi.
Gäi häc sinh nãi cách làm và kết quả. HS nhận xét bài làm của bạn.

IV: Dặn dò: GV giao bài tập về nhµ ..


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng tính quãng đờng, vận tốc. Dặn dò: Về làm bài tập ở nhà trong SGK. Mục tiêu: - Hình thành cách tính thời gian của một chuyển động.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×