Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng tính quãng đờng, vận tốc. Dặn dò: Về làm bài tập ở nhà trong SGK. Mục tiêu: - Hình thành cách tính thời gian của một chuyển động.

Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng tính quãng đờng, vận tốc. Dặn dò: Về làm bài tập ở nhà trong SGK. Mục tiêu: - Hình thành cách tính thời gian của một chuyển động.

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: - Củng cố kỹ năng tính quãng đờng, vận tốc. Dặn dò: Về làm bài tập ở nhà trong SGK. Mục tiêu: - Hình thành cách tính thời gian của một chuyển động.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×