Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò: Về nhà làm bài tập 3,4 trong SGK. Chuẩn bị: - Vở BT, SGK. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn bài cũ: Dặn dò: Về làm bài tập 3,4 trong SGK. Mục tiêu: Giúp HS. - Rèn luyện kỹ năng nhân và chia số đo thời gian.

Dặn dò: Về nhà làm bài tập 3,4 trong SGK. Chuẩn bị: - Vở BT, SGK. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn bài cũ: Dặn dò: Về làm bài tập 3,4 trong SGK. Mục tiêu: Giúp HS. - Rèn luyện kỹ năng nhân và chia số đo thời gian.

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò: Về nhà làm bài tập 3,4 trong SGK. Chuẩn bị: - Vở BT, SGK. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động 1: Ôn bài cũ: Dặn dò: Về làm bài tập 3,4 trong SGK. Mục tiêu: Giúp HS. - Rèn luyện kỹ năng nhân và chia số đo thời gian.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×