Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Mục tiêu: Giúp HS: - Có biểu tợng về mét khối, biết đọc và viết đúng mét khối. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK0

Mục tiêu: Giúp HS: - Có biểu tợng về mét khối, biết đọc và viết đúng mét khối. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK0

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Giúp HS: - Có biểu tợng về mét khối, biết đọc và viết đúng mét khối. Dặn dò: Về làm bài tập trong SGK0

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×