Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Dặn dò. Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: Giúp HS rèn kĩ năng tính chu vi hình tròn. I Chuẩn bị.

Dặn dò. Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: Giúp HS rèn kĩ năng tính chu vi hình tròn. I Chuẩn bị.

Tải bản đầy đủ - 93trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò. Về làm bài tập trong SGK. Mục tiêu: Giúp HS rèn kĩ năng tính chu vi hình tròn. I Chuẩn bị.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×