Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
mục tiêu chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu

mục tiêu chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu

Tải bản đầy đủ - 58trang

Lớp5
Ngày tháng năm 200
Bài 26: Vẽ trang trí
Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh . nét đậm

I. mục tiêu


- HS nắm đợc cách sắp xếp dòng chữ cân đối. - HS biết cách kẻ và kẻ đợc dòng chữ đúng kiểu.
- HS cảm nhận đợc vẻ ®Đp cđa kiĨu ch÷ in hoa nÐt thanh nÐt ®Ëm và quan tâm đến nội dung các khẩu hiệu trong nhà trờng, trong cuộc sống.

II. chuẩn bị.


GV: - SGV, SGK
- Một số dòng chữ in hoa nét thanh nét đậm đẹp và cha đẹp, - Một vài dòng chữ in hoa nét thanh nét đậm ở sách báo
- Bài vẽ của HS các lớp trớc.
HS: - Vở tập vẽ, giấy vẽ, thớc kẻ, màu vẽ, đồ dùng học tập.

III. các hoạt động dạy học chủ yếu.


HĐ của giáo viên H§ cđa häc sinh Giíi thiƯu bài
- Giáo viên giới thiệu trực tiếp HĐ1. Quan sát nhËn xÐt.
– - GV giíi thiƯu mét sè dòng chữ có kiểu chữ
in hoa nét thanh nét đậm kẻ đúng và cha + HS khá giỏi quan sát trả lời câu hỏi,
đúng và gợi ý HS nhận thấy: HS trung bình, yếu nhắc lại.
+ Kiểu chữ kẻ đúng hay sai + Chiều cao và chiều rộng của dòng chữ so
với khổ giấy. + Khoảng cách giữa các con chữ và các
tiếng. + Cách vẽ màu chữ và màu nền.
- GV yc HS tìm ra dong chữ đúng đẹp.
HĐ2. Cách kẻ chữ.
- GV giới thiệu cách vẽ: + Dựa vào khổ giấy xác định chiều dài và + HS quan sát bảng hoặc vở tập vẽ.
Chiều cao của dòng chữ. + Vẽ nhẹ bằng bút chì toàn bộ dòng chữ.
+ Xác định bề rộng của nét đậm và nét thanh. + Dung thớc kẻ để kẻ nét thẳng, dùng com
pa hoặc tay để vẽ nét cong. - Vẽ màu theo ý thích.
HĐ3. Thực hành
- Cho học sinh quan sát và tham khảo mét + HS thùc hµnh vµo vë tËp vẽ. số bài vẽ của HS năm trớc.
43
+ Chú ý khoảng cách, chiều cao, rộng của dòng chữ.
- HD học sinh hoàn thành bài tập tại lớp HĐ4. Nhận xét đánh giá
- GV chọn một số bài để đánh giá + Học sinh nhận xét và nêu cảm
- Chấm một số bài để động viên HS học tập. nhận riêng.
- GV tổng kết bài Dặn dò: Hớng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà.
44
TUầN 27
Lớp5
Ngày tháng năm 200
Bài 27: Vẽ tranh
đề tàI môI trờng

I. mục tiêu


- HS hiểu biết thêm về môi trờng và ý nghĩa của môi trờng với cuộc sống. - HS biết cách vẽ và vẽ đợc tranh có nội dung về môi trờng.
- HS có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trờng.

II. chuẩn bị.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×