Tải bản đầy đủ - 58 (trang)
mục tiêu chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu - HS nhận biết đợc đặc điểm của kiểu chữ in hoa nhét thanh nét đậm

mục tiêu chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu - HS nhận biết đợc đặc điểm của kiểu chữ in hoa nhét thanh nét đậm

Tải bản đầy đủ - 58trang

Tuần 21
Lớp 4
Ngày tháng năm 200
Bài 21: tập nặn tạo dáng
đề tàI tự chọn

I. mục tiêu


- HS có khả năng quan sát , biét cách nặc các hình khối . - HS nặn đợc hình ngời hoặc con vật, tạo dáng theo ý thích.
- HS ham thích sáng tạo và cảm nhận đợc vẻ đẹp của hình khối .

II. chuẩn bị.


GV: - SGV, SGK
- Một số tợng nhỏ: ngời, con vật bằng thạch cao, sứ nếu có
- ảnh về ngời hoặc con vật và ảnh các hình nặn, - Bài tập nặn của HS.
HS: - Vở tập vẽ, đất nặn, giấy màu, hồ dán,
đồ dùng học tập.

III. các hoạt động dạy học chủ yếu.


HĐ của giáo viên H§ cđa học sinh Giới thiệu bài
- Giáo viên giới thiệu trực tiếp
HĐ1. Quan sát nhận xét.
- GV giới thiệu những hình ảnh đã chuẩn bị
và gợi ý HS nhËn xÐt: + C¸c bé phËn chÝnh của ngời hoặc con vật
đồ vật ... + HS khá giái quan s¸t nhËn xÐt,
+ C¸c d¸ng đi, đứng, ngồi, nằm... HS trung bình, yếu nhắc lại.
- GV cho HS xem các hình nặn ngời và con vật.đồ vật đã chuẩn bị
- GV tóm tắt và nêu yêu cầu bài học.
HĐ2. Cách nặn.
- GV giới thiệu cách nặn: + Nặn từng bộ phận: đầu, thân, thân, chân + HS quan sát cách nặn
rồi dính ghép lại thành hình,
+ Nặn từ một thỏi đất bằng cách vê, vuốt thành các bộ phận.
+ Nặn thêm các chi tiết phụ cho sinh động.
HĐ3. Thực hành
35
- Cho học sinh quan sát và tham khảo một số bài tập nặn của HS năm trớc.
- Gợi ý cách nặn. + Nhắc HS chú ý bố cục, tạo dáng + HS thùc hành tại lớp theo nhóm.
- HD học sinh hoàn thành bài tập tại lớp
HĐ4. Nhận xét đánh giá
- GV chọn một số bài để đánh giá - Hớng dẫn hs tự nhận xét giữa các nhóm
+ về cách bố cục,mầu
+ Học sinh nhận xét và nêu cảm nhận riêng.
- GV tổng kết bài Dặn dò: Hớng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà.
36
TUầN 22
Lớp5
Ngày tháng năm 200
Bài 22: Vẽ trang trí
Tìm hiểu về kiểu chữ in hoa nét thanh , nét đậm

I. mục tiêu - HS nhận biết đợc đặc điểm của kiểu chữ in hoa nhét thanh nét đậm


- HS xác định đợc vị trí của nét thanh ,nét đậm và nắm đợc cách kẻ chữ . - HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của chữ in hoa nét thanh ,nét ®Ëm

II. chuÈn bÞ.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu chuẩn bị. các hoạt động dạy học chủ yếu. mục tiêu - HS nhận biết đợc đặc điểm của kiểu chữ in hoa nhét thanh nét đậm

Tải bản đầy đủ ngay(58 tr)

×