Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 3’Kiểm tra một số vở của học sinh yếu kém Bài mới :

Kiểm tra bài cũ : 3’Kiểm tra một số vở của học sinh yếu kém Bài mới :

Tải bản đầy đủ - 61trang

− Rèn lên kỹ năng suy luận, vận dụng tính chất của hình bình hành để chứng minh các
đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau, chứng minh ba điểm thẳng hàng, hai đường thẳng song song.

II. CHUẨN BỊ :


Giáo viên :
− Bài soạn
− SGK
− SBT
− Bảng phụ
Học sinh
: −
Học bài và làm bài đầy đủ −
dụng cụ học tập đầy đủ −
Thực hiện hướng dẫn tiết trước

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp :


1’ Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 3’Kiểm tra một số vở của học sinh yếu kém


3. Bài mới :


Giáo viên – Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Đònh nghóa GV Chúng ta đã biết một dạng đặc biệt của tứ giác, đó là
hình thang, Hãy quan sát tứ giác ABCD trên hình 66 tr 90 SGK
Hỏi : Cho biết tứ giác có gì đặc biệt ? HS quan sát hình 66 tr 90 SGK
− Trả lời : Â +
D ˆ
= 180
D ˆ
+
C ˆ
= 180 ⇒
AB DC ; AD BC GV : Tứ giác có các cạnh đối song song gọi là hình bình
hành. Hình bình hành là một dạng tứ giác GV : Tứ giác có các cạnh đối song song gọi là hình bình
hành. Hình bình hành là một dạng tứ giác đặc biệt mà hôm nay chúng ta sẽ học.
− GV yêu cầu HS đọc đònh nghóa hình bình hành SGK
HS đọc đònh nghóa hình bình hành SGK GV : Hướng dẫn HS vẽ hình bình hành

1 Đònh nghóa :


Tứ giác ABCD là hình bình hành AB CD
AD BC τ
Đònh nghóa : Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.
Giáo án Hình Học 8 Trang 43
A B
C D

Hỏi : Tứ giác ABCD là hình bình hành khi nào ? Trả lời : Khi AB CD ; và AD BC
GV Hỏi : Vậy hình thang có phải là hình bình hành không ? Trả lời : Không phải, vì hình thang chỉ có 2 cạnh đối song
song Hỏi : Hình bình hành có phải là hình thang không ?
Hình bình hành là một hình thang đặc biệt có 2 cạnh bên song song
Hỏi : Tìm trong thực tế hình ảnh của một hình bình hành Trả lời : Khung cửa, khung bảng đen, tứ giác ABCD ở dóa
cân trong hình 65 SGK
HĐ 2 : Tính chất Hỏi : Hình bình hành là tứ giác, là hình thang. Vậy trước
tiên hình bình hành có những tính chất gì ? Hình bình hành mang đầy đủ tính chất của tứ giác, của hình
thang Hỏi : Hãy nêu cụ thể ?
Trả lời : Trong hình bình hành các góc bằng 360
, các góc kề với mỗi cạnh bù nhau
Hỏi : Nhưng hình bình hành có hai cạnh bên song song. Hãy thử phát hiện thêm các tính chất về cạnh ; về góc ; về
đường chéo của hình bình hành HS học sinh phát hiện bằng cách nêu đònh lý SGK tr 90
GV chốt lại : Nhận xét trên là đúng, đó là nội dung của đònh lý về tính chất hình bình hành.
− GV yêu cầu HS nhắc lại đònh lý
HS : Nhắc lại đònh lý GV Vẽ hình và yêu cầu HS nêu GT, KL của đònh lý
Hỏi : Em nào có thể chứng minh đònh lý trên Hs : lên bảng trình bày
Bài tập củng cố :

GV treo bảng phụ có ghi đề bài tập : Cho
∆ ABC ; có D,
τ Từ đònh nghóa hình bình hành và
hình thang suy ra Hình bình hành là một hình thang
đặc biệt. hình bình hành là một hình thang có hai cạnh bên song
song

2. Tính chất : Đònh lý :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 3’Kiểm tra một số vở của học sinh yếu kém Bài mới :

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×