Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 9’ Bài mới

Kiểm tra bài cũ : 9’ Bài mới

Tải bản đầy đủ - 61trang

Ngày soạn : 20 8 2008 Ngày dạy : .............. 2008
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU : −


Củng cố cho HS các phần của một bài tính toán dựng hình. −
HS biết vẽ phát hình để phân tích miệng bài toán, biết cách trình bày phần cách dựng hình và chứng minh
− Rèn luyện kỹ năng sử dụng thước và compa để dựng hình

II. CHUẨN BỊ :


1.
Giáo viên :
− Bài soạn
− Bảng phụ
− Thước thẳng chia khoảng
− Compa
2.
Học sinh
: −
Học bài và làm bài đầy đủ −
dụng cụ học tập đầy đủ −
Thực hiện hướng dẫn tiết trước

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp :


1’ Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 9’


HS
1
: −
Một bài toán dựng hình cần làm những phần nào ? phải trình bày phần nào ?
− Chữa bài tập 31 tr 83 SGK
HS trình bày lại phần cách chứng minh hôm tiết trước cho về nhà Giải :
− Dựng
∆ ADC có AD = 2cm ; AC = DC = 4cm
− Dựng điểm B
− Cm : Vì AB CD. Nên ABCD là hình thang
Giáo án Hình Học 8 Trang 33
A 2
B
C 4
D 2
4
Tuần : 5 Tiết : 9
có AD = AB = 2cm ; AC = DC = 4cm

3. Bài mới


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Luyện tập
τ Bài 32 tr 83 SGK :
Hãy dựng một góc 30 GV : Chỉ dùng thước thẳng và compa
Hỏi : Làm thế nào để dựng một góc 60 bằng thước và
compa. HS : Dựng một
∆ đều có cạnh tùy ý để có góc 60
GV : Để có góc 30 thì làm thế nào ?
HS : Dựng tia phân giác của góc 60 ta được góc 30
GV yêu cầu 1 HS lên bảng giải 1 HS lên bảng giải
GV Gọi HS nhận xét 1 vài HS nhận xét
Bài 34 tr 83 SGK : Dựng hình thang ABCD biết góc D = 90
, đáy CD = 3cm ; cạnh bên AD = 2cm, BC = 3cm
GV Yêu cầu HS vẽ phác hình cần dựng 1 HS đọc to đề bài
1HS nêu bài toán cho biết góc D = 90
; CD = 3cm ; AD = 2cm
HS cả lớp vẽ phác hình cần dựng Hỏi :
∆ nào được dựng
Bài 32 tr 83 SGK :
τ Cách dựng :
− Dựng
∆ đều ABC có cạnh tùy
ý, ta được góc 60 −
Dựng tia phân giác của  = 60 ta được góc 30
τ Bài 34 tr 83 SGK :
τ Cách dựng :
− Dựng
∆ vuông ADC tại D có
AD = 2cm ; DC = 3cm
Giáo án Hình Học 8 Trang 34
A B
C
3 0
A B
B ’
C D
3 c m 3 c m
2c m
HS
1
: ∆
ADC dựng được ngay vì biết góc D = 90 , CD = 3cm,
AD = 2cm Hỏi : Đỉnh B được dựng như thế nào ?
HS nêu cách dựng đỉnh B
− GV yêu cầu HS trình bày cách dựng vào vở
Một HS lên bảng dựng hình HS cả lớp nêu cách dựng vào vở
Một HS lên bảng trình bày GV gọi HS nhận xét và sửa sai
1 vài HS nhận xét Hỏi : có bao nhiêu hình thang thỏa mãn điều kiện trên ?
HS : Dựng được hai hình thang thỏa mãn yêu cầu đề toán HĐ 2 :
Bài làm thêm :
GV cho HS làm bài làm thêm : Dựng hình thang ABCD biết AB = 1,5cm, góc D = 60
; góc C = 45 ; DC = 4,5cm
GV cùng vẽ phác hình với HS
HS cả lớp ghi đề bài làm thêm vào vở

1HS đọc lại đề bài và vẽ phác hình dựng được GV : Có
∆ nào dựng được ngay không ?
HS : Không có ∆
nào được dựng ngay. GV : Vẽ thêm đường phụ nào để có thể tạo ra tam giác dựng
được ngay ? HS : kẻ Bx AD cắt DC tại E. Vậy
∆ BEC dựng được vì biết 2
góc và một cạnh. GV : Xác đònh đỉnh D và đỉnh A như thế nào ?
HS : D ∈
EC và cách E 1,5cm và A là giao của tia Dt và By. GV yêu cầu 1HS lên bảng thực hiện phần cách dựng
1 HS lên bảng thực hiện dựng hình GV gọi 1HS thực hiện tiếp phần chứng minh
1HS lên bảng thực hiện tiếp phần chứng minh −
Dựng tia Ax DC, Ax và C cùng nằm trên một nửa mặt
phẳng bờ AD. −
Dựng đường tròn C ; 3cm cắt Ax tại B
τ Chứng minh :
AB DC ⇒
ABCD là hình thang có góc D = 90
, AD = 2cm ; BC = 3cm.
τ Löu ý : Dựng được hai hình
thang thỏa mãn yêu cầu đề toán
τ Bài bài tập làm thêm
Cách dựng

Dựng ∆
BEC có EC = 3cm ; Ê = 60
, góc C = 45
. −
Dựng D cách E 1,5cm sao cho E nằm giữa D, C
− Dựng Dt EB ;
By DC −
By ∩
Dt = {
A }
⇒ hình thang ABCD cần dựng
τ Chứng minh
Vì AB CD nên ABCD là hình thang coù :
DE + EC = 1,5 + 3 ⇒
DC = 4,5cm BÊC = 60
cách dựng
Giáo án Hình Học 8 Trang 35
6 0 4 5
A B
C D
4 , 5 1 , 5
A B
C D
E 6 0
3 0 1 ,5 c m
3 c m
Hướng dẫn học ở nhà :
− Xem lại các bài đã giải
− Bài tập về nhaø : 46 ; 49 ; 50 tr 65 SBT
⇒ goùc D = 60
AD EB goùc C = 45
cách dựng Hình thang ABCD thỏa mãn yêu
cầu đề bài
Bài tập về nhà :
46 ; 49 ; 50 tr 65 SBT
Ngày soạn : 20 8 2008 Ngày dạy : .............. 2008
§
6 ĐỐI XỨNG TRỤC

I. MỤC TIÊU : −


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 9’ Bài mới

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×