Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 5’ Hai đường thẳng song song trong không gian

Kiểm tra bài cũ : 5’ Hai đường thẳng song song trong không gian

Tải bản đầy đủ - 132trang

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
tiếp theo
I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC :
− Nhận biết qua mô hình khái niệm về hai đường thẳng song song. Hiểu được các vò trí tương đối
của hai đường thẳng trong không gian −
Bằng hình ảnh cụ thể, HS bước đầu nắm được những dấu hiệu đường thẳng song song với mặt phẳng và hai mặt phẳng song song
− HS nhận xét được trong thực tế hai đường thẳng song song, đường thẳng song song với mặt
phẳng, hai mặt phẳng song song −
HS nhớ lại và áp dụng được công thức tính diện tích trong hình hộp chữ nhật II.
CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :

1. Giáo viên :


− Mô hình hình hộp chữ nhật, các que nhựa ...
− Tranh vẽ hình 75, 78, 79, bảng phụ hoặc giấy trong ghi sẵn bài tập 5, 7, 9 tr 100, 101 SGK
− Thước kẻ, phấn màu

2. H


ọc sinh :
− Thực hiện hướng dẫn tiết trước
− Thước kẻ, compa, bảng nhóm

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1. Ổn đònh :


1’ kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 5’


HS
1
: −
GV đưa tranh vẽ hình 75 SGK lên bảng phụ : cho hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’ cho biết :
+ Hình hộp chữ nhật có mấy mặt , các mặt là hình gì ? kể tên vài mặt. Trả lời : Có 6 mặt, các mặt đều là hình chữ nhật. ví dụ : ABCD ; ABB’A’
+ Hình hộp chữ nhật có mấy đỉnh và mấy cạnh ?
Trang 127 Tuần : 30
Tiết : 56 Ngày : 05042008
Trả lời : Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh, 12 cạnh + AA’ và AB có cùng nằm trong một mặt phẳng hay không ? Có điểm chung hay
không ? Trả lời : AA’ và AB có cùng nằm trong
mặt phẳng ABB’A’, có 1 điểm chung là A
+ AA’ và BB’ có cùng nằm trong một mặt phẳng hay không ? Có điểm chung hay không?
Trả lời : AA’ và AB có cùng nằm trong mặt phẳng ABB’A’, không có điểm chung nào.
3
. Bài mới :
Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Hai đường thẳng song song trong không gian GV nói : Hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’ có AA’
và BB’ cùng nằm trong một mặt phẳng và không có điểm chung. Đường thẳng AA’ và BB’ là hai đường
thẳng song song Hỏi : Vậy thế nào là hai đường thẳng song song trong
không gian ? HS :
− Cùng nằm trong một mặt phẳng
− Không có điểm chung
GV lưu ý HS : Đònh nghóa này cũng giống như đònh nghóa hai đường thẳn song song trong hình phẳng
GV yêu cầu HS chỉ ra vài cặp đường thẳng song song khác
HS Có thể nêu : AB CD ; BC AD ; AA’ DD’... Hỏi : Hai đường thẳng D’C’ và CC’ là hai đường thẳng
thế nào ? Hai đường thẳng đó cùng thuộc mặt phẳng nào ?
HS : D’C’ và CC’ là hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng đó cùng thuộc mặt phẳng DCC’D’
Hỏi : Hai đường thẳng AD và D’C’ có điểm chung không ? Có song song không vì sao ?
HS : AD và D’C’ không có điểm chung, nhưng chúng không song song vì không cùng thuộc một mặt phẳng
Hỏi : Vậy hai đường thẳng a, b phân biệt trong không gian có thể xảy ra vò trí tương đối nào ?
HS : Có thể xảy ra : + a b

1. Hai đường thẳng song song trong không gianTrong không gian, hai đường thẳng
a và b gọi là song song với nhau nếu chúng cùng nằm trong cùng một mặt
phẳng và không có ñieåm chung.
Trang 128
A B
C D
A ’ B ’
C ’ D ’
A B
C
D D ’
D B ’
A ’
A B
C D
D ’ D
B ’ A ’
A B
C D
D ’ D
B ’ A ’
a
b
c
+ a cắt b + a và b chéo nhau.
GV Hãy chỉ ra vài cặp đường thẳng chéo nhau trên hình hộp chữ nhật hoặc ở lớp học
HS : lấy ví dụ về hai đường thẳng chéo nhau GV giới thiệu : Trong không gian hai đường thẳng phân
biệt cùng song song với đường thẳng thứ 3 thì song song với nhau giống như trong hình phẳng
a b ; b c
⇒ a c
p dụng : Chứng minh AD B’C’
HS : AD BC cạnh đối hình chữ nhật ABCD BC B’C’ cạnh đối hình chữ nhật. BC C’B’
⇒ AD B’C’ Cùng BC
HĐ 2 : Hai đường thẳng song song với mặt phẳng Hai mặt phẳng song song
GV yêu cầu HS làm ?2 tr 99 SGK HS : quan sát hình hộp chữ nhật trả lời :
− AB A’B’
− AB không nằm trong mặt phẳng A’B’C’D’
GV nói : AB ⊄
mp A’B’C’D’ AB A’B’. A’B’
⊂ mp thì ta nói AB song song với
mặt phẳng A’B’C’ D’. Ký hiệu : AB mp A’B’C’D
GV yêu cầu HS tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’ các đường thaúng song song với mp
A’B’C’D’, Các đường thẳng song song với mp ABB’A’
HS :
− AB ; BC ; CD ; DA là các đường thẳng song song
với mp A’B’C’D’ −
DC, CC’ ; C’D’ ; D’D là các đường thẳng song song với mpAB B’A’
GV yêu cầu tìm trong lớp hình ảnh của đường thẳng với mặt phẳng
HS : lấy ví dụ trong thực tế Với hai đường thẳng phân biệt a ; b
trong không gian chúng có thể : + Cắt nhau
+ Song song + Không cùng nằm trong một mặt
phẳng nào.
− Hai đường thẳng phân biệt, cùng
song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau

2. Hai đường thẳng song song với mặt phẳng.Hai mặt phẳng song song


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 5’ Hai đường thẳng song song trong không gian

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×