Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 3’ Bài mới Đo gián tiếp chiều cao của vật Giả sử cần xác đònh chiều cao của

Kiểm tra bài cũ : 3’ Bài mới Đo gián tiếp chiều cao của vật Giả sử cần xác đònh chiều cao của

Tải bản đầy đủ - 132trang

− Xem lại cách sử dụng giác kế đo góc trên mặt đất toán 6 tập 2
[[[
ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC :
− HS nắm chắc nội dung hai bài toán thực hành đo gián tiếp chiều cao của vật, đo khoảng cách
giữa hai đòa điểm trong đó có một đòa điểm không thể tới được −
HS nắm chắc các bước tiến hành đo đạc và tính toán trong từng trường hợp, chuẩn bò cho các tiết thực hành tiếp theo

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ


: 1. Giáo viên
:
− Hai loại giác kế : Giác kế ngang và giác kế đứng
− Tranh vẽ hình 54, 55, 56, 57 SGK
− Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu

2. H


ọc sinh :
− Ôn tập đònh lý về tam giác đồng dạng và các trường hợp
đồng dạng của hai tam giác −
Thước kẻ , compa, thước đo góc −
Bảng nhóm

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :


1.
Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 3’


HS
1
: −
Phát biểu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác HS phát biểu 3 trường hợp đồng dạng : c.c.c ; c.g.c ; g.g
Đặt vấn đề : Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác có nhiều ứng dụng trong thực tế. Một trong các ứng dụng đó là đo gián tiếp chiều cao của vật, đo khoảng cách giữa hai
điểm trong đó có một đòa điểm không thể tới được. Đó là nội dung của bài học hôm nay.

3. Bài mới


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Đo gián tiếp chiều cao của vật
GV đưa hình 54 tr 85 SGK lên bảng và giới thiệu : Giả sử cần xác đònh chiều cao của một cái cây, của một tòa nhà
hay một ngọn tháp nào đó Hỏi : Trong hình này ta cần tính chiều cao A’C’ của một
cái cây, vậy ta cần xác đònh độ dài những khoảng nào ?

1. Đo gián tiếp chiều cao của vật Giả sử cần xác đònh chiều cao của


một cây nào đó, ta có thể làm như sau :
a Tiến hành đo đạc
Trang 107 Tuần : 27
Tiết : 50
Ngày :15032008
Tại sao ? HS : Ta cần đo độ dài các đoạn thẳng : AB, AC, A’B. Vì
có A’C’ AC nên ∆
BAC ∆
BA’C’ ⇒
C A
AC BA
BA =
⇒ Tính A’C’
GV : Để xác đònh được AB, AC, A’B ta làm như sau : a Tiến hành đo đạc
GV yêu cầu HS đọc mục này tr 85 SGK
− GV hướng dẫn HS cách ngắm sao cho hướng thước đi
qua đỉnh C’ của cây −
Sau đó đổi vò trí ngắm để xác đònh giao điểm B của đoạn thẳng CC’ và AA’
− Đo khoảng cách BA, BA’
b Tính chiều cao của cây GV hướng dẫn tính như SGK. Sau đó gọi 1 HS lên bảng
trình bày Một HS lên bảng trình
HĐ 2 : Đo khoảng cách giữa hai đòa điểm trong đó có một
đòa điểm không thể tới được GV đưa hình 55 tr 86 SGK lên bảng và nêu bài toán : giả
sử phải đo khoảng cách AB trong đó đòa điểm A có ao hồ bao bọc không thể tới được. GV yêu cầu HS hoạt động
nhóm, nghiên cứu SGK để tìm ra cách giải quyết
Sau khoảng 5 phút, GV yêu cầu đại diện một nhóm lên trình bày cách làm
Đại diện một nhóm lên trình bày cách làm Hỏi : Trên thực tế, ta đo độ dài BC bằng dụng cụ gì ? Đo
độ lớn các góc B và góc C bằng dụng cụ gì? GV :giả sử BC = a = 100m ; B’C’ = a’ = 4cm.
Hãy tính AB
− Giáo viên đưa hình 56 tr 86 SGK lên bảng, giới thiệu với
− Đặt cọc AC thẳng đứng trên đó có
gắn thước ngắm quay được quanh một cái chốt của cọc
− Điều khiển thước ngắm sao cho
hướng đi quan đỉnh C’ của cây, sau đó xác đònh giao điểm B của đường
thẳng CC’ với AA’
− Đo khoảng cách DA và BA’
b Tính chiều cao của cây: Ta có :
∆ A’BC’
∆ ABC
Với tỉ số đồng dạng k ⇒
AB B
A
= k =
AC C
A
⇒ A’C’ = k.AC
Áp dụng bằng số : AC = 1,50m, AB = 1,25m
A’B = 4,2m Ta coù : A’C’ = k . AC
=
AB B
A
.AC=
25 ,
1 2
, 4
.1,5=54,04m
2. Ño khoảng cách giữa hai đòa điểm trong đó có một đòa điểm
không thể tới được
a Tiến hành đo đạc −
Xác đònh trên thực tế ∆
ABC. Đo độ dài BC = a
− Dùng giác kế đo các góc :
C B
A ˆ
Trang 108
A
B C
α β
C E
M B
N D
A 1 , 6
2 1 5
0 , 8
HS hai loại giác kế giác kế ngang và giác kế đứng −
GV yêu cầu HS nhắc lại cách dùng giác kế ngang để đo góc ABC trên mặt đất.
HĐ 3 : Luyện tập
Bài 53 tr 87 SGK GV yêu cầu HS đọc đề bài SGK
GVđưa hình vẽ sẵn lên bảng phụ
HS : quan sát hình vẽ trên bảng phụ GV
giải thích hình vẽ Hỏi : Để tính được AC ta cần biết thêm đoạn nào ?
HS : Ta cần biết thêm đoạn BN HS : Ta cần biết thêm đoạn BN
HS :
∆ BMN
∆ BED

ED MN
BD BN
=

ED MN
BD BN
. =
GV yêu cầu HS tính AC khi biết BD = 4m
HS : lên bảng tính AC =
α ;
B C
A ˆ
= β
b Tính khoảng cách AB ? −
Vẽ trên giấy ∆
A’B’C’ có : B’C’ = a’;
B B
ˆ ˆ
=
= α
;
C C
ˆ ˆ
=
= β
⇒ ∆
A’B’C’ ∆
ABC gg ⇒
BC C
B AB
B A
=
⇒ AB =
. C
B BC
B A
hay AB = A’B’.
a a
Áp dụng bằng số : a = 100m ; a’ = 4cm
Ta có :
a a
=
2500 1
10000 4
=
Đo A’B’ = 4,3cm ⇒
AB = 4,3. 2500 = 10750cm=107,5m
Bài 53 tr 87 SGK −
Vì MN ED ⇒
∆ BMN
∆ BED

ED MN
BD BN
=

ED MN
BD BN
. =
maø : BD = BN + 0,8 neân BN =
2 6
, 1
. 8
, +
BN
⇒ 2BN = 1.6BN +1,28
⇒ 0,4BN = 1,28
⇒ BN = 3,2
⇒ BD = 4m
− Coù
∆ BED
∆ BCA

AC DE
BA BD
=
⇒ AC =
BD DE
BA.
⇒ AC =
4 2
. 15
4 +
= 9,5 Vậy cây cao 9,5 m

4. Hướng dẫn học ở nhaø :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 3’ Bài mới Đo gián tiếp chiều cao của vật Giả sử cần xác đònh chiều cao của

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×