Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
Hệ của đònh lý Talet : Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh Hướng dẫn học ở nhà : H

Hệ của đònh lý Talet : Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh Hướng dẫn học ở nhà : H

Tải bản đầy đủ - 132trang

BC DE
AC AE
AB AD
; ;
HS Trả lời :
3 1
= =
= BC
DE AC
AE AB
AD
Hỏi : Nhận xét về mối liên hệ giữa các cặp cạnh tương ứng giữa các cặp cạnh tương ứng của hai tam giác ADE và
ABC Trả lời :
∆ ADE có 3 cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của
tam giác ABC HĐ 2 :
Hệ quả của đònh lý Ta let :
Hỏi : Dựa vào bài ?2 em nào có thể phát biểu hệ quả của đònh lý Talet ?
HS : phát biểu đònh lý Talet trang 60 SGK GV gọi 1 vài HS nhắc lại hệ quả của đònh lý Ta let
GV vẽ hình lên bảng và gọi 1 HS nêu giả thiết kết luận hệ quả
HS : quan sát hình 10 SGK và nêu giả thiết kết luận
∆ ABC ; B’C’ BC
GT B’ ∈
AB ; C’ ∈
AC KL
BC C
B AC
AC AB
AB =
=
GV cho HS cả lớp đọc phần chứng minh trong 2 phút Sau đó gọi 1 HS lên bảng trình bày chứng minh
GV nói : trường hợp đường thẳng a với một cạnh của ∆
và cắt phần nối dài hai cạnh còn lại của ∆
đó, hệ quả còn đúng không ?
GV yêu cầu HS đọc chú ý và quan sát hình 11 tr 61 SGK Một vài HS đọc chú ý SGK và HS cả lớp quan sát và vẽ
hình 11 vào vở
HĐ 3 : Luyện tập, Củng cố
GV phát phiếu học tập bài ?3 cho mỗi HS và yêu cầu làm

2. Hệ của đònh lý Talet : Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh


của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một
tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã
cho
Chứng minh Vì B’C’ BC, nên theo đònh lý
Talet ta có :
AC AC
AB AB
=
1
Kẽ C’D AB D ∈
BC Theo đònh lý Talet ta có :
BC BD
AC AC
=
2
B’C’DB là hình bình hành nên ta có : B’C’ = BD

BC C
B AC
AC =
3
Từ
1 ; 2

3.
Suy ra
BC C
B AC
AC AB
AB =
=
Bài ?3 Hình a : Vì DE BC nên theo hệ
Trang 71
A C ’
C D
B B ’
trên phiếu học tập Sau đó GV thu vài phiếu học tập và yêu cầu ba HS lên
bảng trình bày GV chốt lại phương pháp :
Hình a : vận dụng hệ quả đònh lý Ta let.
Hình b : vận dụng chú ý hệ quả đònh lý Talet Hình c : Trước khi vận dụng hệ quả đònh lý Talet phải
chứng minh EB CF quả đònh lý Ta let ta coù :
BC DE
AB AD
=
Hay
5 ,
6 5
2 x
=
⇒ x = 2,6
Hình b : Vì MPQ Nên
P N
PQ MN
=
Hay
x 2
2 ,
5 3
=
⇒ x =
15 52
Hình c : Vì EB
⊥ EF
CF ⊥
EF Ta coù :
F E
CF EB
=
Hay
= ⇒
= x
x 3
5 ,
3 2
5,25

4. Hướng dẫn học ở nhà :


− Học thuộc và biết vận dụng đònh lý đảo và hệ quả của đònh lý Talet vào bài tập
− Làm các bài tập 6, 7, 8, 9, 10 tr 62 ; 63 SGK
τ Hướng dẫn bài 9 :
Để có thể sử dụng hệ quả của đònh lý Talet cần phải vẽ thêm đường phụ như sau : + Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với AC.
+ Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AC
LUYỆN TẬP
I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC :

Giúp HS củng cố vững chắc, vận dụng thành thạo đònh lý Ta lét thuận và đảo để giải quyết những bài toán cụ thể, từ đơn giản đến hơi khó.
− Rèn kỹ năng phân tích, chứng minh, tính toán, biến đổi tỉ lệ thức
− Qua những bài tập liên hệ với thực tế, giáo dục cho HS tính thực tiễn của toán học

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ


: 1.
Giáo viên
: −
Thước thẳng, êke, bảng phụ vẽ sẵn hình 18, 19 SGK
Trang 72
⇒ EB CF
Tuần : 21 Tiết : 39
Ngaøy : 200
− Phiếu học tập

2. H


ọc sinh :

Thước kẽ, compa, êke, bảng nhóm

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ của đònh lý Talet : Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh Hướng dẫn học ở nhà : H

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×