Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 5’ Bài mới : Đònh lý Talet đảo : Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh

Kiểm tra bài cũ : 5’ Bài mới : Đònh lý Talet đảo : Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh

Tải bản đầy đủ - 132trang

ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TALET
I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC :
− Học sinh nắm vững nội dung đònh lý đảo của đònh lý Talet
− Vận dụng đònh lý để xác đònh được các cặp đường thẳng song song trong hình vẽ với số
liệu đã cho. −
Hiểu được cách chứng minh hệ quả của đònh lý Talet, đặc biệt là phải nắm được các trường hợp có thể xảy ra khi vẽ đường thẳng B’C’ song song với cạnh BC. Qua mỗi hình
vẽ, HS viết được tỉ lệ thức hoặc dãy các tỉ số bằng nhau II.
CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :
3.
Giáo viên : −
Thước thẳng, êke, bảng phụ vẽ sẵn chính xác và đẹp hình vẽ các trường hợp đặc biệt của hệ quả
2.
Học sinh : −
Thước kẽ, compa, êke, bảng nhóm

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :


1.
Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 5’


HS
1
: −
Phát biểu đònh lý Talet trong tam giác −
Áp dụng tính x trong hình vẽ sau : bảng phụ bài 5a tr 59 SGK Đáp án : NC = AC
− AN = 3,5
Vì MN BC. Nên ta coù :
5 ,
3 5
= =
x 4
hay CN
AN BM
AM
⇒ x = 2,8

3. Bài mới :


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Đònh lý đảo : GV treo bảng phụ bài tập ?1 và hình 8 tr 59-60 SGK
∆ ABC coù AB = 6cm ; AC = 9cm. lấy trên cạnh AB điểm
B’, trên cạnh AC điểm C’ sao cho AB’ = 2cm ; AC’ = 3cm Hoûi : So sánh
AC AC
và AB
AB
HS : đọc đề bài và quan sát hình vẽ :

1. Đònh lý Talet đảo : Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh


của một tam giác và đònh ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương
ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác
Trang 69
A
N C
B M
4 5 8 ,5
MN BC
A B ’
B C
C ’ C ’’
HS :
AC AC
= AB
AB
=
3 1
Hỏi : Vẽ đường thẳng a đi qua B’và với BC cắt AC tại C’’. Tính AC’’ ?
HS : Vì B’C’’ BC
Nên
AC AC
= AB
AB

AC AC
AC AC
=
⇒ AC’ = AC’’ = 3cm
Hỏi :có nhận xét gì về C’ và C’’ ? và về hai đường thẳng BC và B’C’
HS : C’ trùng C’’ mà B’C’’ BC gt
⇒ B’C’ BC
Qua bài toán trên có thể rút ra kết luận gì ? HS suy nghó ...Trả lời đònh lý Talet đảo
GV gọi một vài HS phát biểu lại đònh lý Talet đảo GV treo bảng phụ bài ?2
Quan sát hình 9
Hỏi : Trong hình có bao nhiêu cặp đường thẳng song song với nhau ?
HS : Quan sát hình 9 tr 60 SGK
Trả lời : BD EF ; DE BF
Hỏi : Tứ giác BDEF là hình gì ? Trả lời : Tứ giác BDEF là hình bình hành
Hỏi : So sánh các tỉ số :
A B ’
B C
C ’
∆ ABC, B’
∈ AB
GT C’
∈ AC.
C C
AC B
B AB
=
KL B’C’ BC
Trang 70
A B
C D
E F
3 5
1 0 1 4
7 6
BC DE
AC AE
AB AD
; ;
HS Trả lời :
3 1
= =
= BC
DE AC
AE AB
AD
Hỏi : Nhận xét về mối liên hệ giữa các cặp cạnh tương ứng giữa các cặp cạnh tương ứng của hai tam giác ADE và
ABC Trả lời :
∆ ADE có 3 cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của
tam giác ABC HĐ 2 :
Hệ quả của đònh lý Ta let :
Hỏi : Dựa vào bài ?2 em nào có thể phát biểu hệ quả của đònh lý Talet ?
HS : phát biểu đònh lý Talet trang 60 SGK GV gọi 1 vài HS nhắc lại hệ quả của đònh lý Ta let
GV vẽ hình lên bảng và gọi 1 HS nêu giả thiết kết luận hệ quả
HS : quan sát hình 10 SGK và nêu giả thiết kết luận
∆ ABC ; B’C’ BC
GT B’ ∈
AB ; C’ ∈
AC KL
BC C
B AC
AC AB
AB =
=
GV cho HS cả lớp đọc phần chứng minh trong 2 phút Sau đó gọi 1 HS lên bảng trình bày chứng minh
GV nói : trường hợp đường thẳng a với một cạnh của ∆
và cắt phần nối dài hai cạnh còn lại của ∆
đó, hệ quả còn đúng không ?
GV yêu cầu HS đọc chú ý và quan sát hình 11 tr 61 SGK Một vài HS đọc chú ý SGK và HS cả lớp quan sát và vẽ
hình 11 vào vở
HĐ 3 : Luyện tập, Củng cố
GV phát phiếu học tập bài ?3 cho mỗi HS và yêu cầu làm

2. Hệ của đònh lý Talet : Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 5’ Bài mới : Đònh lý Talet đảo : Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×