Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 7 phút Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc

Kiểm tra bài cũ : 7 phút Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc

Tải bản đầy đủ - 132trang

Hai HS lên bảng vẽ trên bảng phụ HĐ 4 :
Luyện tập, củng cố :
Bài tập 26 tr 125 SGK GV
treo bảng phụ đề bài 26 và hình vẽ 140 SGK Hỏi :
Để tính diện tích hình thang ABED ta cần biết thêm cạnh nào ?
Trả lời : để tính diện tích hình thang ABED, ta cần biết cạnh AD
GV yêu cầu HS nêu cách tính AD HS : nêu cách tính AD
GV gọi HS lên bảng tính diện tích ABED AD =
23 828
= AB
S
ABCD
= 36m S
ABCD
=
2 .
AD DE
AB +
=
2 36
. 31
23 +
= 972m
2
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC :
− Học sinh nắm được công thức tính diện tích hình thoi
− HS biết được hai cách tính diện tích hình thoi, biết cách tính diện tích của một tứ giác có
hai đường chéo vuông góc −
HS vẽ được hình thoi một cách chính xác. −
HS phát hiện và chứng minh được đònh lý về diện tích hình thoi II.
CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :
1.
Giáo viên : −
Thước thẳng, compa −
bảng phụ ghi bài tập, đònh lý 2.
Học sinh : −
Thực hiện hướng dẫn tiết trước −
Thước thẳng, compa, êke, bảng nhóm

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1. Ổn đònh lớp :


1 phút kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 7 phút


HS
1
: −
Viết công thức tính diện tích hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật,
Trang 55 Tuần : 16
Tiết : 31 Ngaøy : 200
giải thích công thức −
Giải bài tập 28 tr 126 SGK
Đáp án : S
FIGE
= S
IGRE
= S
IGUR
= S
IFR
= S
GEU
GV hỏi thêm : Nếu có FI = IG thì hình bình hành FIGE là hình gì ?
Trả lời : Nếu FI = IG Thì hình bình hành FIGE là hình thoi Đặt vấn đề : Như vậy để tính diện tích hình thoi ta có thể dùng công thức tính diện tích
hình bình hành. S = ah a : cạnh, h : chiều cao tương ứng Ngoài cách đó, ta còn có thể tính diện tích hình thoi bằng cách khác, đó là nội dung bài
học hôm nay 3. Bài mới :
Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ1 : Cách tính diện tích của một tứ giác có hai
đường chéo vuông góc
GV treo bảng phụ bài ?1 và hình vẽ 145 tr 127 SGK : Hãy tính diện tích tứ giác ABCD theo AC, BD, biết AC
⊥ BD tại H
GV gọi 1 HS lên bảng tính S
ABC
= ? ; S
ADC
= ? S
ABCD
= ? 1HS lên bảng thực hiện
S
ABC
=
2 .BH
AC
; S
ADC
=
2 .HC
AC
S
ABCD
=
2 .
HD BH
AC +
S
ABCD
=
2 .BD
AC
GV yêu cầu HS phát biểu cách tính diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc
HS : Phát biểu cách tính diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc
GV yêu cầu HS làm bài tập 32a tr 128 SGK GV treo bảng phụ đề bài 32 a
GV gọi 1 HS lên bảng 1 HS lên bảng thực hành
Hỏi : Có thể vẽ được bao nhiêu tứ giác như vậy ?

1. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc


S
ABC
=
2 .BH
AC
; S
ADC
=
2 .HC
AC
S
ABCD
=
2 .
HD BH
AC +
S
ABCD
=
2 .BD
AC
τ Diện tích tứ giác có hai đường chéo
vuông góc bằng nửa tích hai đường chéo
Bài 32 a tr 128 SGK
S
ABCD
=
2 6
, 3
. 6
2 .
= BD
AC
=
10,8
Trang 56
I G
U R
E F
A B
C
D H
6 c m 3 , 6 c m
A B
C D
H
Trả lời : Có thể vẽ được vô số tứ giác như vậy ? Hỏi : Hãy tính diện tích tứ giác vừa vẽ
1HS lên bảng tính : S
ABCD
HĐ 2 : Công thức tính diện tích hình thoi
GV yêu cầu HS thực hiện ?2 : Hãy viết công thức tinh diện tích hình thoi theo hai đường chéo
HS Trả lời : vì hình thoi là tứ giác có hai đường chéo vuông góc nên diện tích hình thoi cũng bằng nửa tích
hai đường chéo GV khẳng đònh điều đó là đúng và viết công thức
GV Cho HS làm bài ?3 : Hãy tính diện tích hình thoi bằng cách khác
HS : Hình thoi cũng là hình bình hành. Nên S = ah a : cạnh, h : chiều cao tương ứng
GV cho HS làm bài làm bài 32 b tr 138 SGK : Tính diện tích hình vuông có độ dài đường chéo là d
1HS Làm miệng tính diện tích hình vuông theo đường chéo là d
HĐ 3 : Ví dụ
GV treo bảng phụ ví dụ và hình vẽ 146 tr 127 SGK GV yêu cầu HS vẽ hình vào vở và 1HS lên bảng vẽ
HS vẽ hình vào vở 1HS lên bảng vẽ
Hỏi : Tứ giác MENG là hình gì ? HS Trả lời : Tứ giác MENG là hình thoi
GV gọi 1HS lên bảng 1HS lên bảng chứng minh

2. Công thức tính diện tích hình thoi Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 7 phút Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×