Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 4phút Bài mới : Khái niệm diện tích đa giác :

Kiểm tra bài cũ : 4phút Bài mới : Khái niệm diện tích đa giác :

Tải bản đầy đủ - 132trang

− Học sinh vận dụng được các công thức đã học và các tính chất của diện tích trong giải
toán

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ


:
1.
Giáo viên : −
Thước thẳng có chia khoảng, compa, thước đo góc −
Bảng phụ kẻ ô vuông vẽ hình 121, 3 tính chất của diện tích đa giác, các đònh lý và bài tập
2.
Học sinh : −
Thước thẳng có chia khoảng, compa, thước đo góc −
Bảng nhóm −
Ôn tập công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác ở tiểu học

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1. Ổn đònh lớp :


1 phút kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 4phút


HS
1
: −
Nêu đònh nghóa đa giác lồi, đònh nghóa đa giác đều. −
Hãy kể tên một số đa giác đều mà em biết ? Đáp án : Tam giác đều, hình vuông, ngũ giác đều, lục giác đều, bát giác đều, hình 9 cạnh
đều... HS
2
: −
Tính số đo góc của hình tám cạnh đều, 10 cạnh đều, 12 cạnh đều Đáp án : Áp dụng công thức tính số đo góc của hình n
− giác đều là
n n
180 .
2 −
⇒ số đo góc của hình 8 cạnh, 10 cạnh, 12 cạnh là : 135
, 144 , 150

3. Bài mới :


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ 1 : Khái niệm diện tích đa giác
:
GV giới thiệu diện tích đa giác như trang 116 SGK GV treo bảng phụ hình 121 SGK, yêu cầu học sinh quan sát
và làm bài ?1 Hỏi : a Có phải diện tích hình A là diện tích 9 ô vuông, diện
tích hình B cũng là diện tích 9 ô vuông hay không ? Trả lời : Hình A có diện tích là 9 ô vuông, hình B có diện tích
cũng là 9 ô vuông GV nói : Diện tích hình A bằng diện tích hình B
Hỏi : Hình A có bằng hình B không ? Trả lời : Hình A không bằng hình B vì chúng không thể trùng
khít lên nhau Hỏi : b Vì sao ta nói : Diện tích hình D gấp 4 lần diện tích

1. Khái niệm diện tích đa giác :


Trang 42
hình C Trả lời : Vì diện tích hình D có 8 ô vuông. Hình C có diện tích
2 ô vuông Hỏi : c So sánh diện tích hình C với hình E
Trả lời : Diện tích hình E gấp 4 lần diện tích hình C Hỏi : Vậy diện tích đa giác là gì ?
Trả lời : Số đo phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó
Hỏi : Mỗi đa giác có mấy diện tích ? diện tích đa giác có thể là số 0 hay số âm không ?
Trả lời : Mỗi đa giác có một diện tích xác đònh. Diện tích đa giác là một số dương
Sau đó GV giới thiệu các tính chất của diện tích đa giác Hỏi : Hai
∆ có diện tích bằng nhau thì có bằng nhau hay
không ? Trả lời : Hai tam giác có diện tích bằng nhau chưa chắc đã
bằng nhau GV đưa bảng phụ có hình vẽ minh họa, yêu cầu HS nhận xét
BC = EF ; AH = DK HS nhận xét :
∆ ABC và
∆ DEF có hai đáy bằng nhau BC = EF hai đường
cao tương ứng bằng nhau AH = DK ⇒
diện tích hai ∆
bằng nhau Hỏi : Hình vuông có cạnh dài 10m, 100m thì có diện tích bao
nhiêu Trả lời :
− Hình vuông có cạnh dài 10m thì có diện tích :
10 . 10 = 100m
2
= 1a −
Hình vuông có cạnh dài 100m thì có diện tích : 100.100=10000m
2
= 1ha Hỏi : Hình vuông có cạnh dài 1km có diện tích bao nhiêu ?
Trả lời : Có diện tích : 1 . 1 = 1km
2
GV giới thiệu ký hiệu diện tích đa giác −
Số đo phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là
diện tích đa giác đó −
Mỗi đa giác có một diện tích
xác đònh. Diện tích đa giác là một số dương
τ Diện tích đa giác có các tính
chất sau : 1 Hai tam giác bằng nhau thì có
diện tích bằng nhau 2 Nếu một đa giác được chia
thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích
của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó
3 Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm, 1dm, 1m ... làm đơn
vò đo diện tích thì đơn vò diện tích tương ứng là 1cm
2
, 1dm
2
, 1m
2
...
Hình vuông có cạnh dài 10m, 100m có diện tích tương ứng là :
1a, 1ha.
Hình vuông có cạnh dài 1km có diện tích là 1km
2
Diện tích đa giác ABCDE được ký hiệu là S
ABCDE
hoặc S nếu không sợ bò nhầm lẫn
Trang 43
A B
C
H D
E F
K
HS : nghe giới thiệu và ghi nhớ HĐ 2 :
Công thức tính diện tích hình chữ nhật :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 4phút Bài mới : Khái niệm diện tích đa giác :

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×