Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
Kiểm tra bài cũ : 3’ HS Bài mới : Đònh nghóa ;

Kiểm tra bài cũ : 3’ HS Bài mới : Đònh nghóa ;

Tải bản đầy đủ - 132trang

HÌNH THOI

I. MỤC TIÊU : −


HS hiểu đònh nghóa hình thoi, các tính chất của hình thoi, dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình thoi
− HS vẽ một hình thoi, biết chứng minh một tứ giác là hình thoi
− Biết vận dụng kiến thức về hình thoi trong tính toán, chứng minh và trong các bài toán
thực tế.

II. CHUẨN BỊ :


Giáo viên :

Bảng phụ −
thước thẳng −
compa −
êke Học sinh
: −
Học bài và làm bài đầy đủ −
dụng cụ học tập đầy đủ −
Bảng nhóm −
Thực hiện hướng dẫn tiết trước

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp :


1’ Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ : 3’ HS


1
: −
Nêu tính chất và dấu hiệu nhận biết hình bình hành Đặt vấn đề : GV chúng ta đã biết tứ giác có 4 góc bằng nhau đó là hình chữ nhật. Hôm nay
chúng ta được biết một tứ giác có 4 cạnh bằng nhau, đó là hình thoi.

3. Bài mới :


Giáo viên - Học sinh Nội dung
HĐ : Đònh nghóa :
GV : Dán hình bảng phụ có 4 tứ giác:
GV : Yêu cầu HS quan sát rồi tìm 1 hình khác nhất trong 4 hình đã cho.
HS : trả lời.

1. Đònh nghóa ;


− Hinh thoi là tứ giác có bốn cạnh
bằng nhau. Tứ giác ABCD là hình thoi
⇔ AB = BC = CD = DA
Trang 14
A B
C D
GV : Vì sao, em lại chọn hình a? HS : vì hình a có 4 cạnh bằng nhau.
GV : Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau được gọi là hình thoi. Vậy hình thoi là tứ giác như thế nào?
HS : trả lời đònh nghóa hình thoi. GV : Dán hình thoi và ghi đònh nghóa lên bảng.
GV yêu cầu HS làm bài ?1 SGK HS Trả lời : Tứ giác ABCD có : AB = BC = CD = DA
⇒ ABCD cũng là hình bình hành vì có các cạnh đối bằng nhau
GV nhấn mạnh : Vậy hình thoi là một hình bình hành đặc biệt.
HĐ 2 : Tính chất :
− GV căn cứ vào đònh nghóa hình thoi, em cho biết hình thoi
có những tính chất gì ? Trả lời : Vì hình thoi là một hình bình hành đặc biệt nên
hình thoi có đủ tính chất của hình bình hành. Hỏi : Hãy nêu cụ thể
HS Trả lời : Trong hình thoi :
Các cạnh đối bằng nhau Các góc đối bằng nhau
Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
GV vẽ thêm vào hình vẽ hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại 0.
HS : vẽ thêm hai đường chéo. Hỏi : Hai đường chéo của hình thoi có tính chất gì ?
Trả lời : Hai đường chéo của hình thoi cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Hỏi : Hãy phát hiện thêm các tính chất khác của hai đường chéo AC và BD ?
HS : Phát biểu đònh lý SGK tr 104
− 1 vài HS nhắc lại đònh lý
Hỏi : Cho biết GT, KL của đònh lý ? HS nêu GT
− KL
GT ABCD là hình thoi AC
⊥ BD
KL
2 1
2 1
ˆ ˆ
; ˆ
ˆ D
D C
C =
=

1

2
GV yêu cầu HS chứng minh đònh lý. Hình thoi cũng là một hình bình
hành 2. Tính chất :
A B
C D
1 2 1
1 2
2 1
2
− Hình thoi có tất cả các tính chất
của hình bình hành −
Đònh lý : Trong hình thoi a Hai đường chéo vuông góc với
nhau b Hai đường chéo là các đường
phân giác của các góc hình thoi
Chứng minh : ∆
ABC có AB = BC gt ⇒
∆ ABC cân tại B có :
0A = 0B tc hbhành ⇒
B0 là trung tuyến ⇒
B0 cũng là đường cao và phân giác tc
∆ cân
Vậy : BD ⊥
AC ;
2 1
ˆ ˆ
B B
=
− Chứng minh tương tự :
Suy ra :
2 1
2 1
ˆ ˆ
; ˆ
ˆ D
D C
C =
=
Â
1
= Â
2
Trang 15
1 HS lên bảng chứng minh đònh lý GV yêu cầu HS nhắc lại đònh lý
HS : nhắc lại đònh lý Hỏi : Về tính chất đối xứng của hình thoi, bạn nào phát hiện
được ? HS : hình thoi là một hình bình hành nên giao điểm hai
đường chéo của hình thoi là tâm đối xứng + Trong hình thoi ABCD có BD, AC là trục đối xứng của
hình thoi
HĐ 3 : Dấu hiệu nhận biết : GV : Ngoài cách chứng minh một tứ giác là hình thoi theo
đònh nghóa, em cho biết hình bình hành cần thêm những điều kiện gì sẽ trở thành hình thoi ?
HS : Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau
− Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau ?
− Hình bình hành có 1 đường chéo là phân giác của một góc
GV chốt lại và đưa “Dấu hiệu nhận biết hình thoi” lên bảng phụ” ghi sẵn và yêu cầu HS nhắc lại dấu hiệu
− HS : ghi bài
− 1 vài HS nhắc lại dấu hiệu
GV yêu cầu HS chứng minh dấu hiệu 3 −
GV vẽ hình ? 3
HS : vẽ hình vào vở GV yêu cầu Hs nêu GT, KL
HS : neâu GT, KL GT ABCD hibhAC
⊥ BD
KL ABCD là hình thoi GV gọi 1HS lên bảng chứng minh
1HS chứng minh :
3.Dấu hiệu nhận biết : Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là
hình thoi. Hình bình hành có hai cạnh kề
bằng nhau là hình thoi Hình bình hành có hai đường
chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
Hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác của 1 góc là
hình thoi
Trang 16
A B
C D
ABCD là hình bình hành nên A0 = 0C Mà 0B
⊥ AC BD
⊥ AC
⇒ ∆
ABC cân tại B ⇒
AB = BC. Vậy ABCD là hình thoi. hai cạnh kề bằng nhau
HĐ 4 : Củng cố

Luyện tập :
τ Bài 73 tr 105 SGK
− Các hình vẽ được vẽ sẵn trên bảng phụ
HS : quan sát hình vẽ trên bảng phụ hoặc SGK tr 105 −
106 GV lần lượt gọi HS trả lời miệng từng hình vẽ và giải thích
vì sao là hình thoi.
Bài 747 tr 106 SGK Hai đường chéo của hình thoi bằng 8cm và 10 cm.
Vậy cạnh hình thoi bằng bao nhiêu ? HS vẽ hình tính toán và cho biết kết quả đúng là B
Hướng dẫn học ở nhà :
− Ôn lại đònh nghóa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình
bình hành, hình chữ nhật, hình thoi. −
Làm bài tập : 75 ; 76 ; 77 tr 106 SGK −
Bài tập cho HS khá giỏi : 138 ; 139 ; 140 SBT tr 74 Baøi 73 tr 105 SGK
− Ha : ABCD là hình thoi theo
đònh nghóa. −
Hb : EFGH là hình thoi theo dấu hiệu 4
− Hc : KIMN là hình thoi theo dấu
hiệu 3 −
Hd : PQRS không phải là hình thoi.
− Hc : ADBC là hình thoi vì AD =
DB = BC = CA cũng bằng bán kính AB
τ Bài 747 tr 106 SGK
− Câu B đúng
41
cm
Trang 17 Tuần : 11
Tiết : 21 Ngày soaïn : 200
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU : −


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ : 3’ HS Bài mới : Đònh nghóa ;

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×