Tải bản đầy đủ - 79 (trang)
Căn bậc hai . Đònh nghóa: SGK Căn bậc hai số học Liên hệ giữa các phép khai phương và thứ tự

Căn bậc hai . Đònh nghóa: SGK Căn bậc hai số học Liên hệ giữa các phép khai phương và thứ tự

Tải bản đầy đủ - 79trang

CHƯƠNG I
CĂN BẬC HAI . CĂN BẬC BA
Tiết 1 § 1 . CĂN BẬC HAI .

I. Mục tiêu:


Hs biết được : + Đònh nghóa , kí hiệu , thuật ngữ về căn bậc hai số học của số không âm
+ Liên hệ giữa căn bậc hai và căn bậc hai số học phép khai phương và nắm được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự .
II. Chuẩn bò: +GV : Bảng phụ .
+ Hs : máy tính bỏ túi . III. Quá trình hoạt động trên lớp .
1.Ổn đònh lớp: 2.Hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn :

3.Bài mới:


Năm lớp 7, các em đã được học về CBH. Các em hãy
cho biết trong 2 số
64 ,

25 ,
, số nào lớn hơn? Bài học hôm nay về “ căn
bậc hai” sẽ giúp các em so sánh hai số này một cách dễ
dàng . GV cho Hs thực hiện ?1
Trong ?1 các em biết x, tìm x
2
. Ngược lại nếu biết
2
x
. Các em hãy tìm x.
GV cho HS thực hiện ?2 GV nói:
Như các em đã biết 9 là bình phương của 3, 4 là bình
phương của 2. Vậy nói ngược lại 3 là gì của 9? 2 là gì của
4? Từ đó GV giới thiệu đònh
nghóa căn bậc hai của số thực a?
Tìm CBH của 25? Tìm CBH của
9 4
? Tìm CBH của 0?
Tìm CBh của –4 ? Từ các Vd trên em có nhận
xét gì về CBH của số thực?
HS thực hiện ?1
HS thực hiện ?2
HS trả lời các câu hỏi của GV.

1. Căn bậc hai . Đònh nghóa: SGK


vd1: SGK
Nhận xét:SGK - Số thực a dương có đúng 2
CBH là hai số đối nhau
a
là CBHdương -
a
là CBH âm Số 0 có đúng CBh là 0
= 0 số thực a âm không có CBH

2. Căn bậc hai số học


- Đònh nghóa:SGK Nhận xét:SGK
Trang1
Gv giới thiệu : - Thuật ngữ” Căn bậc hai số
học” - Đònh nghóa CBH số học
GV yêu cầu một số Hs nhắc lại đònh nghóa CBH số học.
Gv giới thiệu nhận xét
GV cho Hs thực hiện ?3 GV cho HS thực hiện ?4
GV hỏi: Tìm số x sao cho
x
= 0,6 ? Tìm số x sao cho
x
=0,6? GV hỏi:
Khi nào thì
x
= acó nghiệm?
Giải các phương trình sau: 1
18
= 81 2
x
- 10 = 0 3
x
+10 = 0 GV giới thiệu thuật ngữ “
khai phương”
Cho Hs làm ?5. GV nhận xét lời giải và giới
thiệu đònh lý So sánh
3

4
;
2

2 1
So sánh 3 và
10
Hướng dẫn: - So sánh 2 số dưới dấu căn
- Từ đó trả lời câu hỏi
GV hướng dẫn Hs thực hiện bài 45
a
2
x
= 2 Mẫu:
2
x
= 2 x =
2 ±
HS đọc đònh nghóa CBHSH trong SGK
HS thực hiện ?3 HS thực hiện B1,B2 trang 5
SGK HS thực hiện ?4
HS trả lời
x
= 0,6 ⇒ x = 0,36
HS trả lời câu hỏi
HS trả lời câu hỏi HS thực hiện
HS thực hiện ?5 HS dựa vào đònh lý để trả lời
câu hỏi.
HS thực hiện. HS thực hiện bài 35
HS thực hiện bài 45 b x =
±
1,73205 Nhận xét:
Phương trình
x
= a - Có nghiệm x =
2
a
nếu a

- Vô nghiệm nếu a

3. Liên hệ giữa các phép khai phương và thứ tự


Đònh lý : SGK
Trang2
⇒x =
±
1,4142 Gv hướng dẫn HS thực hiện
làm bài 55. . Cạnh hình vuông là xm
. Tìm diện tích hình vuông . Tìm diện tích hình chữ
nhật. . Theo đề bài ta có phương
trình nào? . Giải phương trình trên.
. Chọn kg thích hợp và trả lời c x =
±
1,8708 d x =
±
2,0297 HS trả lời câu hỏi x 0
DT hình vuông
2 2
m x
1 DT hình chữ nhật:
3,5.14 = 49
2
m
2
2
x
= 49 ⇒x = 7 hay x = -7 ta chỉ chọn x = 7
4. Củng cố từng phần. III. Hướng dẫn về nhà:
. Đọc trước § 2 căn thức bậc hai. Hằng đẳng thức:
a =
2
. Soạn ?1, ?2;?3; ?4 6 và 7 . Học thuộc lòng bình phương cac 1số tự nhiên từ o đến 20.
IV. Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................
TIẾT 2: CĂN THỨC BẬC HAI
HẰNG ĐẲNG THỨC
A A
=
2

I. Mục tiêu: - Biết cách tìm điều kiện xác đònh của biểu thức dạng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Căn bậc hai . Đònh nghóa: SGK Căn bậc hai số học Liên hệ giữa các phép khai phương và thứ tự

Tải bản đầy đủ ngay(79 tr)

×