Tải bản đầy đủ - 67 (trang)
Tìm từ cùng nghĩa , gần nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau: Lạnh, um tùm, chăm

Tìm từ cùng nghĩa , gần nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau: Lạnh, um tùm, chăm

Tải bản đầy đủ - 67trang

Mùa xuân đến. Câu 5: Trong bài Mẹ vắng nhà ngày bão Tiếng Việt 4 - Có khổ kết thúc:
Thế rồi cơn bão qua Bầu trời xanh trở lại.
Mẹ về nh nắng mới Sáng ấm cả gian nhà.
Câu thơ Mẹ về nh nắng mới, sáng ấm cả gian nhà nói lên những tình cảm gì của bố và hai con sau nhiều ngày mong đợi ?
Câu 6: Mợn lời trâu trong chuyện Trí khôn của ta đây đã đọc ở lớp 2 , em
hãy kể lại truyện đó.
Đề 7
Thời gian 60 phút

1, Tìm từ cùng nghĩa , gần nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau: Lạnh, um tùm, chăm


chỉ. 2, Giải thích các thành ngữ sau:
Một nắng hai sơng Chân lấm tay bùn.
Kể thêm một số thành ngữ nói về tính cần cù và sự vất vả của ngời nông dân trong công việc đồng áng.
3, Ghép thêm trạng ngữ Chỉ thời gian, địa điểm hoặc chỉ nguyên nhân, mục đích cho từng vế câu sau để tạo thành câu có trạng ngữ.
- Trời đầy sơng. - Chúng em hăng hái phát biểu.
- Chúng em thi đua học tốt - Hồng đi cắt lá chuối khô che kín chuồng gà.
4, Phân tích ngữ pháp Bộ phận chính, bộ phận phụ của các câu sau:
62
âm, những bông hoa chuối đỏ nh ngọn lửa. b, Trong những năm đi đánh giặc, nỗi nhớ đất đai, nhà cửa, ruộng vờn lại
cháy lên trong lòng anh. 5,
Công cha nh núi Thái Sơn Nghĩa mẹ nh nớc trong nguồn chảy ra
a, Hãy tìm một câu ca dao có nội dung tơng tự mà em đã đợc học. b, H·y cho biÕt t¸c dơng c¸i hay của biện pháp so sánh ở câu trên .
6, Hãy viết khoảng 25 dòng về ngôi trờng thân yêu của em.
Đề 8
Thời gian 60 phút
1- Hãy tạo thành 10 từ ghép bằng cách ghép các tiếng sau:
yêu, thơng, quý, mến, kính. 2- Tìm 3 câu ca dao , tục ngữ có từ thầycó nghĩa : ngời làm nghề day học là nam
giới.
3- Viết 3 câu có 3 trạng ngữ bổ xung ý chỉ tình huống khác nhau thời gian, nơi chốn, nguyên nhân từ câu sau:
Lá rụng rất nhiều.
4- Xác định các danh từ, động từ, tính từ trong hai câu thơ sau:
Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay Vợn hót chim kêu suốt cả ngày.
5-
Quê hơng là cánh diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hơng là con đò nhỏ
63
Quê hơng - Đỗ Trung Quân Đọc đoạn thơ trên , em thấy đợc những ý nghĩ và tình cảm của nhà thơ đối với quê h-
ơng nh thế nào?
6- Kể lại một câu chuyện nãi vỊ sù gióp ®ì cđa em ®èi víi ngêi khác hoặc sự giúp đỡ của ngời khác đối với em và bộc lộ cảm nghĩ của mình.
Bài kiểm tra học sinh giỏi năm học 2002-2003
Thời gian 60 phút
1- Tạo 2 từ láy chỉ màu sắc từ mỗi tiếng sau: xanh, đỏ, trắng, vàng , đen.
2,5 đ 2-viết lại thành một câu hỏi, 1 câu cầu khiến, 1 câu cảm từ mỗi câu kể sau:
3đ a- Mặt trời mọc.
b- Bé Mai hát quan họ.
3- Xác định các bộ phận trạng ngữ,chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu sau: 2,5 đ
a- Nhờ có bạn bè giúp đỡ, bạn Hoà đã cã nhiỊu tiÕn bé trong häc tËp vµ tu dìng bản thân.
b-Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, cả nhà ngồi luộc bánh chng, trò chuyện đến sáng.
4- Trong bài Vàm Cỏ Đông Tiếng Việt 3, tập 1 , nhà thơ Hoài Vũ có viết: Đây con sông nh dòng sữa mẹ
Nớc về xanh rợng lúa, vờn cây Và ăm ắp nh lòng ngời mẹ
Chở tình thơng trang trải đêm ngày. Đọc đoạn thơ trên , em cảm nhận đợc vẻ đẹp đáng quý của dòng sông quê hơng nh
thế nào? 2 đ
5- Viết bài văn ngắn khoảng 20 dòng tả một cây có bóng mát ở sân trờng hoặc nơi em ở mà em cảm thấy gần gũi và gắn bó.
Bài kiểm tra chọn học sinh giỏi năm học 2004 - 2005
Thời gian 60 phút
Câu 1: 3 đ Việt Nam đất nớc ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn ? Trích Việt Nam thân yêu...Tiếng Việt 4

a, Tìm bốn từ ghép gần nghĩa với từ đất nớc. b, Gi¶i nghÜa tõ: BiĨn lóa


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tìm từ cùng nghĩa , gần nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau: Lạnh, um tùm, chăm

Tải bản đầy đủ ngay(67 tr)

×