Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Bài cũ ; 4’ Gọi 2 HS làm BT 3 tiết LTVC Củng cố – Dặn dò 2’ GV nhận xét tiết học.

Bài cũ ; 4’ Gọi 2 HS làm BT 3 tiết LTVC Củng cố – Dặn dò 2’ GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ - 33trang

-Hiểu
được
tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ phương tiện trả lời cho câu hỏi : Bằng cái gì? Với cái gì?
-Nhận biết trạng ngữ chỉ phương tiện trong câu ; Thêm trạng ngữ chỉ phương tiệnvào câu. IIĐồ dùng dạy học:
Bảng lớp viết : + Hai câu văn ở BT1 phần NX Hai câu văn ở BT1 phần luyện tập
+hai băng giấy để HS làm BT2 -Tranh ảnh vài con vật..
IIICác hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Bài cũ ; 4’ Gọi 2 HS làm BT 3 tiết LTVC


MRVT : lạc quan – Yêu đời GV nhận xét- ghi điểm.
2.Bài mới :Giới thiệu bài1’ Gv nêu mục đích yêu cầu tiết học.
Hoạt động 1: 10’ Tìm hiểu phần nhận xét.
_ Gọi 2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung các yêu cầu 1, 2.
H. Trạng ngữ
được
in nghiêng trong các câu sau trả lời cho câu hỏi nào?
H.Loại trạng ngữ trên bổ sung cho câu ý nghóa gì ?
Hoạt động 2: 4’Phần ghi nhớ _ GV giảng và rút ra nội dung như phần
ghi nhớ _ Gọi HS đọc nội dung cần ghi nhớ
trong SGK _ Yêu cầu HS nêu VD về trạng ngữ chỉ
phương tiện Hoạt động 3: Luyện tập
Bài 1 : 7’ Gọi HS đọc yêu cầu bài.
H . Bộ phận trạng ngữ trả lời cho câu hỏi nào ?
- Yêu cầu HS làm bài
_ GV nhận xét ghi điểm cho HS -
Phượng, Nam
-2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung các yêu cầu 1, 2.HS đọc thầm truyện Con cáo và chùm nho,
suy nghó trả lời câu hỏi. - Trạng ngữ
được
in nghiêng trong câu trêntrả lời cho câu hỏi : Bằng cái gì? Với cái gì?
- Trạng ngữ trong câu trên bổ sung ý nghóa phương tiện cho câu.
_ HS lắng nghe.
_2 HS đọc to. _ HS nối tiếp nhau nêu VD.
_1 HS đọc yêu cầu bài. _Bộ phận trạng ngữ trả lời cho câu hỏi : Bằng
cái gì? Với cái gì? _ HS làm vào vở, 2 HS làm trên bảng lớp gạch
dưới bộ phận trạng ngữ chỉ phương tiện. aBằng một giọng thân tình, thầy khuyên
chúng em gắng học bài, laứm baứi ủay ủuỷ.
Ngời soạn: Phạm Thị Tơi - 24 -
Bài 2 :8’ Gọi HS đọc yêu cầu bài.
_ Gv yêu cầu HS viết đoạn văn miêu tả con vật , trong đó có ít nhất 1 câu có
trạng ngữ chỉ phương tiện. _ Gv nhận xét cho điểm

3. Củng cố – Dặn dò 2’ GV nhận xét tiết học.


Yêu cầu HS học bài và Chuẩn bò bài Mở rộng vốn từ: Lạc quan- Yêu đời.
bVới óc quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo léo, người hoạ só dân gian đã sáng tạo nên
những bức tranh làng Hồ nổi tiếng. Gọi HS đọc yêu cầu bài. - HS quan sát tranh
minh hoạ các con vật _ HS làm bài, phát biểu ý kiến ,2 HS làm trên
2băng giấy dán bảng..
Toán Ôn tập về tìm số trung bình cộng
I. Mục tiêu -Giúp hS rèn kó năng giải các bài toán về tìm số trung bình cộng..
II- Đồ dùng dạy học III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động của giáo viên Hoạt động củaHS
1.Bài cũ: 5’ Gọi 2 HS làm BT1, BT2.trang 174
GV nhận xét- ghi điểm. 2.Bài mới:
Bài 1: 4’. H.Muốn tìm trung bình cộng của các
số ta làm như thế nào? -Gv chấm bài nhận xét.
Bài 2: 6’ Gọi HS đọc đề, phân tích đề.
-GV nhận xét.
Bài 3:7’ Gọi HS đọc đề, phân tích đề.
-GV gợi ý giúp HS tìm ra các bước Bús, Chúc.
. -HS trả lời.HS áp dụng quy tắc tìm trung bình
cộng của các số làm bàivào vở, 2 HS làm bảng. a 137 + 248 + 395 : 3 = 260
b 348 + 219 + 560 + 725 : 4 = 463 -1 HS đọc đề,2 phân tích đề.Lớp suy nghó nêu
bước giải, làm bài , 1 HS làm bảng
Bài giải Số người tăng trong 5 năm là :
158 + 147 +132 + 103+95 =635 người Số người tăng trung bình hằng năm là;
635 : 5 = 127 người Đáp số : 127 người
-1 HS đọc đề,2 phân tích đề Lớp suy nghó nêu bước giaỷi, laứm baứi , 1 HS laứm
baỷng
Ngời soạn: Phạm Thị T¬i - 25 -
giải -Yêu cầu HS tự làm.
-Gv chấm chữa bài.
Bài 4:8’Yêu cầu HS đọc đề. GV gợi ý giúp HS tìm ra các bước
giải -Yêu cầu HS tự làm.
GV chấm chữa bài.
3. Củng cố, dặn dò: 3’ + GV nhận xét tiết học.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ ; 4’ Gọi 2 HS làm BT 3 tiết LTVC Củng cố – Dặn dò 2’ GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×