Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Củng cố, dặn dò: 3’ + GV nhận xét tiết học.

Củng cố, dặn dò: 3’ + GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ - 33trang

3. Củng cố, dặn dò: 3’ + GV nhận xét tiết học.
+ Hướng dẫn HS làm bài ở nhà. + Chuẩn bò bài sau.
Số viên gạch cần dùng để lát toàn bộ phòng học là:
400000 :400 = 1 000viên Đáp số : 1 000 viên gạch
Lòch sử và đòa lí: Ôn tập đòa lítiết 1
iMục tiêu:Học xong bài này học sinh biết: -Chỉ trên bản đồ đòa lí tự nhiên Việt Nam vò trí dãy núi Hoàng Liên Sơn, Đỉnh Phan- xi-
păng;đồng bằng bắc bộ,đồng bằng Nam Bộ,các đồng bằng duyên hải miền Trung;các cao nguyên Tây Nguyên và các thành phố đã học trong chương trình.
-Trình bày một số dặc điểm tiêu biểu của các thành phố đã học. -GD HS lòng ham học hỏi,tìm hiểu,yêu thiên nhiên ,con người,quê hương ,đất nước từ đó
tôn trọng ,bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của đất nước. II Đồ dùng dạy học:
Bản đồ đòa lí tự nhiên Việt Nam. Bản dồ hành chính Việt Nam.
Các bảng hệ thống cho học sinh điền. IIICác hoạt động dạy học:
1Bài cũ5’ -Nêu những dẫn chứng thể hiện biển nước ta có nhiều hải sản? KLim
-Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của vùng biển Việt Nam là gì? KLíp -GV nhận xét và ghi điểm.
2Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động củaHS
Hoạt động 1: 10’Làm việc cả lớp -GV treo bản đồ đòa lí Việt Nam
Yêu cầuHS lần lượt lên chỉ các đòa danh sau:
+Dãy núi Hoàng Liên Sơn,đỉnh Phan –xi –păng;đồng bằng Bắc Bộ,đồng bằng Nam
Bộvà các đồng bằng duyên hải miền Trung;các cao nguyên Tây Nguyên.
+Các thành phố lớn: Hà Nội,Hải Phòng,Huế,Đà nẵng,Đà
Lạt,Thành Phố Hồ Chí Minh,Cần Thơ. HS lần lượt nối tiếp nhau lên lên chỉ.các
học sinh khác theo doừi, nhaọn xeựt.
Ngời soạn: Phạm Thị Tơi - 13 -
+Bieồn đông;quần đảo Hoàng Sa;các đảo Cát Bà,Côn Đảo,Phú Quốc
Hoạt động 2 15’làm việc theo nhóm -GV phát cho mỗi nhóm một bảng hệ
thống về các thành phố như sau:
Tên thành phố Đặc điểm tiêu
biểu Hà Nội
Hải Phòng Huế
Đà Nẵng Đà Lạt
Tp.Hồ Chí Minh Cần Thơ
-Yêu cầu HS các nhóm trình bày -HS thảo luận và hoàn thiện bảng hệ
thống được phát theo nhóm 6 -HS lên chỉ các thành phố đó trên bản đồ
hành chính Việt Nam.
-Các nhóm trao đổi kết quả trước lớp, chuẩn xác đáp án.
3 Củng cố dặn dò: -GV cùng học sinh hệ thống lại những kiền thức vừa ôn tập.
-Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà tiếp tục ôn tập.
Ngày soạn: 852006 Ngày dạy :1052006. Thứ tư, ngày 10 tháng 5 năm 2006.
Tập làm văn: Trả bài văn miêu tả con vật.
IMục đích yêu cầu: -Nhận thức dúng về lỗi trong bài viết của bạn và của mình khi đã đươc thầy ,cô giáo chỉ
rõ. -Biết tham gia cùng các bạn trong lớp chữa những lỗi chung về bố cục bài,về ý,cách dùng
từ, đặt câu,lỗi chính tả;biết tự chữa lỡi thầy cô yêu cầu chữa trong bài viết của mình. Nhận biết được cái hay của bài thầy cô khen.
II Đồ dùng dạy học: -Bảng lớp và phấn màu để chữa lỗi chung
-Phiếu học tập để HS thống kê về các lỗi về chính tả,dùng từ,câu… trong bài văn của mình theo từng loại lỗi và sửa lỗi.
IIICác hoạt động dạy hoùc:
Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc
Ngời soạn: Phạm Thị Tơi - 14 -
1. Kiểm tra bài cũ: 3 phút + GV nhận xét, đánh giá.chung bài làm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố, dặn dò: 3’ + GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×