Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Kiểm tra : Gọi 3 em lên bảng làm bài tâp Bài mới: Giới thiệu bài. Hoạt động 1:Giới thiệu tỉ số.

Kiểm tra : Gọi 3 em lên bảng làm bài tâp Bài mới: Giới thiệu bài. Hoạt động 1:Giới thiệu tỉ số.

Tải bản đầy đủ - 33trang

và luyện viết. - Đọc cho HS viết bài.
- Soát lỗi, thu vở chấm bài. 3. Củng cố – dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà học bài, chuẩn bò bài sau.
đần, … - Nghe GV đọc và viết bài.
- Soát lỗi bài viết.
TOÁN GIỚI THIỆU TỈ SỐ
I Mục tiêu: Giúp HS :
- Hiểu được ý nghóa thực tiễn của tỉ số. - Biết đọc, viết tỉ số của 2 số; biết vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thò tỉ số của 2 số.
- Có ý thức cẩn thận và tinh thần kỉ luật trong giờ học. II Đồ dùng dạy – học:
- Bảng phụ kẻ sẵn bảng có nội dung sau:
Số thứ nhất Số thứ hai
Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai

III Hoạt động dạy - học:


Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra : Gọi 3 em lên bảng làm bài tâp


luyện thêm của tiết trước. - GV nhận xét cho điểm HS.

2. Bài mới: Giới thiệu bài. Hoạt động 1:Giới thiệu tỉ số.


- GV nêu ví dụ: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách, số xe khách bằng mấy phần số xe tải?
- GV nêu: Chúng ta cùng vẽ sơ đồ bài toán: + Coi mỗi xe là một phần bằng nhau thì số xe tải
bằng mấy phần như thế? + Số xe khách bằng mấy phần?
- GV vẽ sơ đồ theo phân tích như trên lên bảng: 5 xe
xe tải xe khách
7 xe - GV giới thiệu:
- Tỉ số của số xe tải và số xe khách là 5 : 7 hay
7 5
. + Đọc là năm chia bảy hay năm phần bảy.
+ Tỉ số này cho biết số xe tải bằng
7 5
số xe khách.
- Yêu cầu Hs đọc lại tỉ số của số xe tải và số xe khách, nêu ý nghóa thực tiễn của tỉ số này, sau
đó giới thiệu về tỉ số của số xa khách và số xe -3 em lên bảng làm bài.
- Cả lớp làm bài vào nháp, nhận xét bài bạn.
- Nghe và nêu lại bài toán.
- Số xe tải bằng 5 phần như thế. - Số xe khách bằng 7 phần.
- Nghe giảng.
- Tỉ số của số xe tải và số xe khách là 5 : 7 hay
7 5
.
+ Đọc là năm chia bảy hay năm phần bảy. + Tỉ số này cho biết số xe tải bằng
7 5
số xe
Tuần 28 - 11 -
Dương Văn Lý
tải: Hoạt động 2: Giới thiệu tỉ số a:b b khác 0
- GV treo bảng phụ đã kẻ sẵn nội dung. Hỏi: Số thứ nhất là 5, số thứ hai là 7. hỏi tỉ số của số thứ
nhất với số thứ hai là bao nhiêu? - GV ghi bảng kết quả.
+ Số thứ nhất là 3, số thứ hai là 6. hỏi tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là bao nhiêu?
- GV nêu: Ta nói rằng tỉ số của a và b là a: b hay
b a
với b khác 0. - Biết a = 2m, b = 7m. vậy tỉ số của a và b là bao
nhiêu? - Khi viết tỉ số của 2 số ta không viết tên đơn vò
nên trong bài toán trên ta chỉ viết tỉ số của a và b là 2 : 7 hay
7 2
, không viết là 2m : 7m hay
7 2
m.
Hoạt động 3 : luyện tập thực hành. Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu cả lớp tự làm bài.
- Gọi 1 HS đọc bài làm trước lớp. GV nhận xét cho điểm HS.
Bài 2: - Yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó làm bài.
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
Bài 3: - GV yêu cầu HS đọc đề.
- H: Để viết được tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ chúng ta phải biết được gì?
- Vậy chúng ta phải đi tính gì? - Yêu cầu HS làm bài.
-Gọi HS đọc bài làm trước lớp, sau đó chữa bàixét và cho điểm HS.
Bài 4: - GV gọi 1 HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán và trình bày lời giải.
Tóm tắt ?con khách.
- Tỉ số giữa số thứ nhất và số thứ hai là 5 : 7 hay
7 5
- Tỉ số giữa số thứ nhất và số thứ hai là 3 : 6 hay
6 3
.
- Tỉ số của a và b là 2 : 7 hay
7 2
Đọc đề bài. - Làm bài vào vở.
- 1 HS đọc: Ví dụ: a a = 2 ; b = 3. Tỉ số của a và b là 2 : 3 hay
3 2
. - Theo dõi và chữa bài.
- 1 em lên bảng, cả lớp làm vào vở: a Tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh là
8 2
. b Tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ là
2 8
. HS đọc đề.
- Chúng ta phải biết được có bao nhiêu bạn trai, cả tổ có bao nhiêu bạn?
- Chúng ta phải tính số bạn của cả tổ. - Làm bài vào vở.
Bài giải: Số học sinh của cả tổ là:
5 + 6 = 11 bạn Tỉ số của số bạn trai và số bạn cả tổ là:
5 : 11 =
11 5
Tỉ số bạn gái và số bạn của cả tổ là: 6 : 11 =
11 6
. - 1 em đọc, cả lớp đọc thầm SGK.
- 1 em lên bảng, cả lớp làm vào vở.
Tuần 28 - 12 -
Dương Văn Lý
Số trâu: Số bò:
20 con -GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó nhận
xét cho điểm HS. 3. Củng cố – dặn dò:
- Muốn tìm tỉ số của a và b với b khác 0 ta làm thế nào?
-GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài luyện tập thêm
Bài giải Trên bãi cỏ có số con trâu là:
20 : 4 = 5 con
Đáp số: 5 con.
HS trả lời
. Ngày soạn : 28-3
Ngày dạy : Thứ tư ngày 29 tháng 3 năm 2006 TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP Tiết 4 Mục đích yêu cầu :
Qua tiết học giúp HS: + Hệ thống hoá các từ ngữ ,thành ngữ ,tục ngữ đã học trong ba chủ điểm từ tuần 19 đến tuần 27
:Người ta là hoa đất ,vẻ đẹp muôn màu ,những người quả cảm . + Hiểu nghóa của các từ ngữ qua bài tập lựa chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành cụm
từ . + Giáo dục HS biết học tập những tấm gương đẹp , dũng cảm .
II Đồ dùng dạy học : Bảng phụ viết sẵn bàitập 3a .
Phiếu học tập ;bút dạ . III Các hoạt động dạy học :
1 Bài cũ Gọi 3em đọc thuộc lòng 1 trong các bài thơ thuộc ba chủ điểm . GV nhận xét ,cho điểm .
Hoạt động dạy Hoạt động học
2 Bài mới : Giới thiệu bài – ghi đề bài aHoạt động 1 : Hướng dẫn HS làm bài tập .
Gọi HS đọc bài tập 1,2 . H: Từ đầu học kì hai lại nay em đã được học những
chủ điểm nào ? Yêu cầu HS thảo luận ,đọc thầm và tìm, viết các từ
ngữ, thành ngữ thuộc chủ điểm trong các tiết mở rộng vốn từ vào phiếu học tập của nhóm GV chữa
bài . + Người ta là hoa đất :
- Từ ngữ :Tài hoa ,tài giỏi ,tài nghệ ,tài ba ,tài năng, -Cơ thể khoẻ mạnh : Vạm vỡ ,lực lưỡng ,rắn rỏi ,…
-Những hoạt động có lợi cho sức khoẻ :Tập luyện ,đi bộ ,chơi thể thao ,nhảy dây ,nhảy ngựa ,…
HS nhắc đề bài .
+Các chủ điểm đã học :Người ta là hoa đất, vẻ đẹp muôn màu, những người quả cảm .
+ Vẻ đẹp muôn màu : -Đẹp đẽ ,điệu đà ,xinh xinh ,xinh đẹp ,xinh
tươi ,rực rỡ ,thướt tha ,… -Thuỳ mò ,dòu dàng ,hiền dòu ,đậm đà ,đằm
thắm ,chân thành ,chân thực ,ngay thẳng ,tế
Tuần 28 - 13 -
Dương Văn Lý
Thành ngữ ,tục ngữ :Người ta là hoa đất . Nước lã mà vã nên hồ ;tay không mà nổi cơ đồ mới
ngoan. Khoẻ như vâm …
Nhanh như cắt . Ăn được ngủ được là tiên .
+ Những người quả cảm : -Gan dạ ,anh hùng ,anh dũng ,can đảm ,can trường
,gan góc ,táo bạo ,quả cảm… - Nhút nhát ,e lệ , nhát gan ,hèn mạt ,bạc nhược, nhu
nhược , đớn hèn , khiếp nhược … - Tinh thần dũng cảm ,hành động dũng cảm ,dũng
cảm xông lên ,dũng cảm cứu bạn … Vào sinh ra tử .
Gan vàng dạ sắt . Bài 3:HS đọc yêu cầu bài 3
Yêu cầu HS chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống .
HS thảo luận nhóm, điền vào phiếu học tập, các nhóm trình bày .
Gọi 1 em lên điền vào bảng phụ . Lớp nhận xét .
IV Củng cố –dặn dò : GV nhận xét tiết học .
Về học ôn lại các chủ diểm và tập đặt câu ,chuẩn bò ôn thi giữa kì II .
nhò ,nết na ,dũng cảm … -Tươi đẹp ,sặc sỡ ,huy hoàng ,lộng lẫy ,tráng
lễ ,hoành tráng … Tuyệt diệu ,tuyệt vời ,mê hồn ,mê li ,khôn
tả ,như tiên … - Mặt tươi như hoa ; - Đẹp người đẹp nết
;-Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ….
a-Một người tài đức vẹn toàn . - Nét chạm trổ tài hoa .
- Phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ . bGhi nhiều bàn thắng đẹp mắt .
- Một ngày đẹp trời . -Những kỉ niệm đẹp đẽ .
c- Một dũng só diệt xe tăng . -Có dũng khí đấu tranh .
-Dũng cảm nhận khuyết điểm .
.
Kó thuật LẮP XE NÔI
I. Mục tiêu: + HS biết chọn dúng và đủ được các chi tiết để lắp xe nôi
+ Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe nôi đúng kó thuật , đúng quy trình + Rèn luyện tính cẩn thận , làm việc theo quy trình
II. Đồ dùng dạy – học: + Mẫu c xe nôi đã lắp sẵn
+ Bộ lắp ghép mô hình kó thuật . III. Hoạt động dạy – học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
Giới thiệu bài : GV GT và nêu yêu cầu bài học Hoạt động 3 HS thực hành lắp xe nôi 15 phút
a Hs chọn chi tiết :
Tuần 28 - 14 -
Dương Văn Lý
+HS chọn đúng và đủ các chi tiết theo SGK và để riêng từng loại vào nắp hộp
+GV kiểm tra và giúp HS chọn dúng và đủ các chi tiết để lắp xe nôi
b Lắp từng bộ phận : HS tiến hành như trong SGK +GV nhắc các em lưu ý : - Vò trí trong , ngoài của
các thanh + Lắp các thanh chữ U dài váo đúng hàng lỗ trên
tấm lớn +Vò trí tấm nhó với tấm chữ U khi lắp thành xe vào
mui xe c Lắp ráp xe nôi :
+GV nhắc HS lắp theo qui trình SGK + Lắp ráp xong phải kiểm tra lại sự chuyển động
của xe nôi + GV theo dõi kiểm tra , uốn nắn
HOẠT ĐỘNG 4: đánh giá kết quả học tập + Gv tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành
+GV nêu tiêu chuẩn đánh giá Lắp xe đúng mẫu, đúng quy trình
Lắp chắc chắn, xe chuyển động được - GV nhận xét , đánh giá kết quả học tập của HS
- GV nhắc HS xếp các chi tiết vào hộp Nhận xét, dặn dò: 3 phút
+ GV nhận xét về sự chuẩn bò, tinh thần học tập. + Dặn HS chuẩn bò bàisau .
+ Lần lượt HS nhắc lại, lớp theo dõi và bổ sung.
+ HS thực hiện theo yêu cầu đã nêu + HS đọc nối tiếp nhiều lần
+ HS tiến hành láp ráp từng phần theo gợi ý trong SGK .
.
+ HS lắng nghe và thực hiện.
+ HS theo dõi nhận xét , đánh giá cho đúng sản phẩm
+ Đánh giá dúng yêu cầu đã nêu
+ Nghe về nhà làm
Thể dục
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN: TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
I. Mục tiêu: + Ôn mới học cũ mọt số nội dung môn tự chọn.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
+ Trò chơi trao tín gậy” .Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động, nhanh nhẹn, khéo léo. II. Đòa điểm và phương tiện:
+ Trên sân trường, vệ sinh nơi tập. + Mỗi HS 1 dây nhảy, dụng cụ tung và bắt bóng để chơi trò chơi.
+ Dọn vệ sinh sân trường, bảo đảm an toàn luyện tập. III. Nội dung và phương pháp:
Nội dung Phương pháp
Đònh lượng 1. Phần mở đầu
+ Tập hợp lớp + Khởi động.
+ Lớp trưởng tập hợp lớp. + GV phổ biến nội dung bài học.
5 phút
Tuần 28 - 15 -
Dương Văn Lý

2. Phần cơ bản


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra : Gọi 3 em lên bảng làm bài tâp Bài mới: Giới thiệu bài. Hoạt động 1:Giới thiệu tỉ số.

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×