Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 em lên bảng trả lời câu hỏi cuối bài trước

Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 em lên bảng trả lời câu hỏi cuối bài trước

Tải bản đầy đủ - 33trang

- HS đọc kết quả bài làm, GV nhận xét, 3 em làm giấy khổ to dán phiếu lên bảng. GV chấm điểm
bài làm tốt, chốt lời giải đúng. 3. củng cố – dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà làm lại bài vào vở.
- Dặn Hs về nhà tiếp tục luyện tập chuẩn bò thi giữa học kì 2.
- Đọc kết quả bài làm.
- Lắng nghe, ghi nhận.
LỊCH SỬ NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG
NĂM 1786 I. Mục tiêu: Sau bài học học sinh nêu được:
- Sơ lược diễn biến cuộc tiến công ra Bắc tiêu diệt chính quyền họ Trònh của nghóa quân Tây Sơn. - Nêu được ý nghóa của việc nghóa quân tây Sơn làm chủ Thăng Long là mở đầu cho việc thống nhất lại
đất nước sau hơn 200 năm chia cắt. - Tôn trọng sắc thái văn hoá của các dân tộc.

II. Đồ dùng dạy – học: - Phiếu học tập cho HS.


- Bản đồ Việt Nam. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 em lên bảng trả lời câu hỏi cuối bài trước


- Giáo viên nhận xét cho điểm học sinh. 2. Dạy – học bài mới:
Hoạt động 1
: Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc tiêu diệt chúa Trònh.
- Tổ chức cho Hs làm việc với phiếu bài tập. - Phát phiếu học tập cho HS.
- Theo dõi và giúp đỡ những Hs gặp khó khăn. - Yêu cầu một số em báo cáo kết quả làm việc.
- 3 em lên bảng: -HS theo dõi
- Nhận phiếu. - 3 em báo cáo, mỗi em nêu về một thành thò
lớn.
Phiếu bài tập. Họ tên...........................
Đánh dấu + vào  trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây. 1. Nghóa quân Tây Sơn Bắc vào khi nào? Ai là người chỉ huy? Mục đìch của cuộc tiến quân là gì?
Nghóa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc vào năm 1771, do Nguyễn Huệ tổng chỉ huy để tiêu diệt chúa Trònh, thống nhất giang sơn.
Nghóa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc vào năm 1786, do Nguyễn Nhạc tổng chỉ huy để lật đổ chính quyền họ Trònh.
Nghóa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc vào năm 1786, do Nguyễn Huệ tổng chỉ huy để lật đổ chính quyền họ Trònh, thống nhất giang sơn.
2. Chúa Trònh và bầy tôi khi được tin nghóa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc đã có thái độ như thế nào?
Tuần 28 - 8 -
Dương Văn Lý
Kinh thành Thăng Long náo loạn, chúa Trònh Khải đứng ngồi không yên. Trònh Khải gấp rút chuẩn bò quân và mưu kế giữ kinh thành.
Cả hai ý trên. 3. Những sự việc nào cho thấy chúa Trònh và bầy tôi rất chủ quan, coi thường lực lượng của nghóa quân?
Một viên tướng quả quyết rằng nghóa quân đi đường xa, lại tiến vào xứ lạ không quen khí hậu, đại hình nên chỉ cần đánh một trận là nhà Chúa sẽ thắng.
Một viên tướng khác thề đem cái chết đẩ trả ơn Chúa. Trònh Khải ra lệnh dàn binh đợi nghóa quân đến.
Tất cả các ý trên. 4. Khi Nghóa quân Tây Sơn tiến vào Thăng long, quân Trònh chống đỡ như thế nào?
Quân Trònh chiến đấu anh dũng nhưng không dành được thắng lợi. Quân Trònh sợ hãi không dám tiến mà quay đầu bỏ chạy.
Quân Trònh và nghóa quân tây Sơn đánh nhau không phân thắng bại. 5. Kết quả và ý nghóa của cuộc tiến quân ra Thăng Long của Nguyễn Huệ.
Làm chủ Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trònh. Mở đầu việc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm chia cắt.
Cả hai ý trên.
- Yêu cầu HS dựa vào nội dung phiếu để trình bày lại cuộc tiến quân ra Bắc của nghóa quân Tây Sơn.
- Tuyên dương những HS trình bày tốt. Hoạt động 2: Thi kể chuyện về Nguyễn Huệ.
- Tổ chức cho Hs thi kể chuyện, tài liệu đã sưu tầm được về anh hùng Nguyễn Huệ.
- GV và Hs cả lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay nhất. - GV tổng kết cuộc thi, tuyên dương HS kể tốt.
- Nguyễn Huệ được nhân dân ta gọi là “Người anh hùng áo vải” em có biết vì sao nhân dân ta lại gọi ông như
thế không? 3. Củng cố – dặn dò:
- Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà học bài và làm các bài tập tự đánh giá
kết quả học và chuẩn bò bài sau. - 3 em trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi
nhận xét, bổ sung ý kiến.
- Mỗi tổ cử 1 đại diện tham gia cuộc thi. - Nhận xét, bình chọn.
- Một số em trả lời.
- Lắng nghe, ghi nhận.
TIẾNG VIỆT ÔN TẬP TIẾT 3
I. Mục đích yêu cầu: - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng.
- Hệ thống được những điều cần ghi nhớ - Nhận diện được câu khiến, sử dụng linh hoạt câu khiến trong văn cảnh lời nói.
II. Đồ dùng dạy – học: - Bảng lớp viết sẵn 2 câu văn bài tập 1 phần nhận xét..
- Giấy khổ to viết từng đoạn văn bài tập 1 phần luyện tập. III. Hoạt động dạy - học:
Tuần 28 - 9 -
Dương Văn Lý
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 em lên bảng trả lời câu hỏi cuối bài trước

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×