Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Hoạt động dạy - học:

Hoạt động dạy - học:

Tải bản đầy đủ - 33trang

vật khác thải ra môi trường khí các bô níc, nước tiểu, các chất thải khác.
3. Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV nhận xét tiết học, dặn HS tiết sau tiếp tục ôn tập.
+ Lớp lắng nghe.
+ HS laéng nghe và thực hiện.
Ngày soạn : 26 . 3 . 2006 Ngày dạy: Thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2006
TIẾNG VIỆT ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 TIẾT 2.
I. Mục đích yêu cầu: - Nghe – viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn văn miêu tả hoa giấy.
- Ôn luyện về 3 kiểu câu kể: Ai làm gì?, Ai như thế nào?, Ai là gì? II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh ,hoa giấy minh hoạ cho đoạn văn ở bài tập 1.

III. Hoạt động dạy - học:


Hoạt động dạy Hoạt động học
1 .Kiểm tra: - Gọi 2 HS kể câu chuyện được chứng kiến hoặc
tham gia về lòng dũng cảm. - Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét cho điểm HS 2 .Bài mới:GV giới thiệu bài-Ghi đề bài
HĐ1 : Nghe – viết chính tả hoa giấy. - GV đọc đoạn văn.
- Yêu cầu HS đọc thầm lại đoạn văn. - Yêu cầu Hs tìm những từ ngữ mà mình hay viết
sai và nêu. - Yêu cầu HS nêu cách trình bày đoạn văn.
- Đoạn văn nói lên điều gì? - GV đọc cho HS viết bài15’.
- Đọc cho HS soát lỗi bài viết. - Thu chấm một số bài.
- Nhận xét, sửa chữa lỗi. Hoạt động 2: Đặt câu
Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- Câu a yêu cầu đặt các câu văn tương ứng với kiểu câu kể nào?
- Câu b yêu cầu đặt các câu văn tương ứng với kiểu câu kể nào?
- Câu c yêu cầu đặt các câu văn tương ứng với kiểu câu kể nào?
- Yêu cầu HS làm bài. - 2 em lên bảng, lớp nhận xét.
- Lắng nghe. - HS đọc thầm đoạn văn, gạch chân từ khó.
- Nêu những từ mình hay viết sai và luyện viết vào nháp.
- Nêu cách trình bày. - Tả vẻ đẹp đặc sắc của loài hoa giấy.
- Viết bài vào vở. - Soát lỗi bài viết.
- Nộp vở chấm bài.
- 1 em đọc yêu cầu, lớp đọc thầm. - …Ai làm gì?
- … Ai thế nào? - … Ai là gì?
- HS làm bài vào vở, 3 m làm giấy khổ to.
Tuần 28 - 7 -
Dương Văn Lý
- HS đọc kết quả bài làm, GV nhận xét, 3 em làm giấy khổ to dán phiếu lên bảng. GV chấm điểm
bài làm tốt, chốt lời giải đúng. 3. củng cố – dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà làm lại bài vào vở.
- Dặn Hs về nhà tiếp tục luyện tập chuẩn bò thi giữa học kì 2.
- Đọc kết quả bài làm.
- Lắng nghe, ghi nhận.
LỊCH SỬ NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG
NĂM 1786 I. Mục tiêu: Sau bài học học sinh nêu được:
- Sơ lược diễn biến cuộc tiến công ra Bắc tiêu diệt chính quyền họ Trònh của nghóa quân Tây Sơn. - Nêu được ý nghóa của việc nghóa quân tây Sơn làm chủ Thăng Long là mở đầu cho việc thống nhất lại
đất nước sau hơn 200 năm chia cắt. - Tôn trọng sắc thái văn hoá của các dân tộc.

II. Đồ dùng dạy – học: - Phiếu học tập cho HS.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động dạy - học:

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×