Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút Tổ chức cho HS làm bài. + GV phát cho HS mỗi em 1 phiếu học tập, sau đó Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV tổng kết tiết học.

Kiểm tra bài cũ: 5 phút Tổ chức cho HS làm bài. + GV phát cho HS mỗi em 1 phiếu học tập, sau đó Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV tổng kết tiết học.

Tải bản đầy đủ - 33trang

3. Phần kết thúc


+ Học ách cầm bóng + GV nêu động tác, làm mẫu, kết hợp giải thích.
+ GV điều khiển cho HS tập, đi kiểm tra, uốn nắn. b Trò chơi “Vận động
GV nêu tên trò chơi, giải thích kết hợp chỉ dẫn cách chơi và làm mẫu.
+ Cho HS chơi thử. GV nhận xét và giải thích thêm cách chơi.
+ Cho HS chơi chính thức 2 lần cán sự điều khiển + Tập hợp lớp.
+ Hồi tónh. GV hệ thống bài học.
+ Cho HS tập 1 số động tác hồi tónh, trò chơi hồi tónh. Đứng vỗ tay và hát.
+ Nhận xét tiết học, đánh giá kết quả học tập của HS.
10 phút
5 phút
Toán LUYỆN TẬP CHUNG
I Mục tiêu: Giúp HS rèn luyện các kó năng:
+ Nhận biết hình dạng và đặc điểm của một số hình đã học. +Vận dụng các công thức tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật, công thức tính hình thoi để
giải toán. II Đồ dùng dạy học:
+ Các hình minh hoạ SGK. III Hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút


+ GV gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở tiết trước.
+ Nhận xét và ghi điểm. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hướng dẫn HS luyện tập. Hoạt động 1: Tổ chức HS tự làm bài 25 phút
1. Tổ chức cho HS làm bài. + GV phát cho HS mỗi em 1 phiếu học tập, sau đó
yêu cầu các em làm bài như bài kiểm tra. 2. Hướng dẫn kiểm tra bài.
+ GV cho HS lần lượt phát biểu ý kiến của từng bài, sau đó sửa bài.
+ Yêu cầu HS giải thích vì sao đúng, sai cho từng ý. 2 HS lên bảng làm bài
- . Lớp theo dõi và nhận xét.
+ HS lắng nghe và nhắc lại.
+ HS làm bài trên phiếu.
+ Theo dõi bài sửa của các bạn. Bài 1: Câu a, b, c đúng. Câu d s ai
Bài 2: Câu a sai. Câu b,c,dđúng Bài 3: a.
Bài 4: Bài giải
Chiều rộng của hình chữ nhật là: 56: 2 – 18 = 10 m
Tuần 28 - 4 -
Dương Văn Lý
+ Yêu cầu HS đổi chéo bài kiểm tra cho nhau. + GV nhận xét phần làm bài của HS.
3. Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV tổng kết tiết học.
+ Dặn HS về ôn lại đặc điểm các hình đã học và chuẩn bò bài sau.
Diện tích hình chữ nhật là: 18 x 10 = 180 m
2
Đáp số: 180 m
2
+ HS kiểm tra sau đó báo cáo kết quả trước lớp.
+ HS lắng nghe và thực hiện.
Khoa học ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯNG
I Mục tiên: + Củng cố các kiến thức về vật chất và năng lượng; các kó năng quan sát thí nghiệm.
+ Củng cố những kó năng về bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan đến nội dung phần vật chất và năng lượng.
+ HS biết yêu thiên nhiên và có thái độ trân trọng với các thành tựu khoa học kó thuật. II Đồ dùng dạy học:
Chuẩn bò chung: + Một số đồ dùng phục vụ cho các thí nghiệm về nước, không khí, âm thanh, ánh sáng,
nhiệt như: cốc, túi ni lông, miếng xốp, xi-lanh, đèn, nhiệt kế. + Một số tranh ảnh liên quan đến nội dung ôn.
III Hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hoûi:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút Tổ chức cho HS làm bài. + GV phát cho HS mỗi em 1 phiếu học tập, sau đó Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV tổng kết tiết học.

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×