Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Củng cố, dặn dò: 5 phút + Gọi HS đọc phần ghi nhớ. Phần cơ bản Phần kết thúc

Củng cố, dặn dò: 5 phút + Gọi HS đọc phần ghi nhớ. Phần cơ bản Phần kết thúc

Tải bản đầy đủ - 33trang

trật tự ATGT, mọi nơi mọi lúc. Hoạt động 3: Quan sát và trả lời câu hỏi 10
phút + Yêu cầu HS quan sát tranh SGK sau đó thảo luận
cặp đôi. H: Hãy quan sát các tranh, nêu nhận xét về việc
thực hiện ATGT, giải thích vì sao? GV kết luận: Để tránh các tai nạn giao thông có
thể xảy ra, mọi người đều phải chấp hành nghiêm chỉnh các luật lệ giao thông. Thực hiện luật giao
thông là trách nhiệm của mỗi người dân để tự bảo vệ mình, bảo vệ mọi người và đảm bảo ATGT.
3. Củng cố, dặn dò: 5 phút + Gọi HS đọc phần ghi nhớ.
+ GV nhận xét tiết học, dặn HS học bài và chuẩn bò tiết sau.
+ HS quan sát từng tranh, thảo luận cặp đôi và hoàn thành câu trả lời.
+ HS lần lượt trả lời và giải thích từng tranh. + HS lắng nghe.
+ 2 HS đọc. + HS lắng nghe và thực hiện.
Thể dục MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN: TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG”
I. Mục tiêu: + Ôn mới học cũ mọt số nội dung môn tự chọn.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
+ Trò chơi “Dẫn bóng” .Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động, nhanh nhẹn, khéo léo. II. Đòa điểm và phương tiện:
+ Trên sân trường, vệ sinh nơi tập. + Mỗi HS 1 dây nhảy, dụng cụ tung và bắt bóng để chơi trò chơi.
+ Dọn vệ sinh sân trường, bảo đảm an toàn luyện tập. III. Nội dung và phương pháp:
Nội dung Phương pháp
Đònh lượng 1. Phần mở đầu

2. Phần cơ bản


+ Tập hợp lớp + Khởi động.
+ Lớp trưởng tập hợp lớp. + GV phổ biến nội dung bài học.
+ Khởi động các khớp cổ tay, chân, chạy nhẹ nhàng 1 vòng tròn, chạy chậm trên đòa hình tự nhiên.
+ Ôn bài thể dục phát triển chung. Ôn nhảy dây. a “ Môn tự chọn”
Đá cầu: + Tâng cầu bằng đùi.Tập theo đội hình 2 – 4 hàng ngang
hoặc vòng tròn, cách nhau 1,5 m, do tổ trưởng điều khiển hoặc 1 vòng tròn do cán sự điều khiển.
+ Cho HS tập cách cầm cầu và đứng chuẩn bò. GV uốn nắn. + Chia tổ luyện tập, sau đó cho mỗi tổ 1 nam, 1 nữ ra thi.
Ném bóng: + Ôn 4 động tác bổ trợ đã học.
+ Tập động tác bổ trợ: Tung bóng từ tay nọ sang tay kia, vặn mình chuyển bóng, ngồi xổm, cúi người chuyển bóng.
5 phút
12 phút
Tuần 28 - 3 -
Dương Văn Lý

3. Phần kết thúc


+ Học ách cầm bóng + GV nêu động tác, làm mẫu, kết hợp giải thích.
+ GV điều khiển cho HS tập, đi kiểm tra, uốn nắn. b Trò chơi “Vận động
GV nêu tên trò chơi, giải thích kết hợp chỉ dẫn cách chơi và làm mẫu.
+ Cho HS chơi thử. GV nhận xét và giải thích thêm cách chơi.
+ Cho HS chơi chính thức 2 lần cán sự điều khiển + Tập hợp lớp.
+ Hồi tónh. GV hệ thống bài học.
+ Cho HS tập 1 số động tác hồi tónh, trò chơi hồi tónh. Đứng vỗ tay và hát.
+ Nhận xét tiết học, đánh giá kết quả học tập của HS.
10 phút
5 phút
Toán LUYỆN TẬP CHUNG
I Mục tiêu: Giúp HS rèn luyện các kó năng:
+ Nhận biết hình dạng và đặc điểm của một số hình đã học. +Vận dụng các công thức tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật, công thức tính hình thoi để
giải toán. II Đồ dùng dạy học:
+ Các hình minh hoạ SGK. III Hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố, dặn dò: 5 phút + Gọi HS đọc phần ghi nhớ. Phần cơ bản Phần kết thúc

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×