Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Hoạt động dạy – học: Mục tiêu + Giúp HS

Hoạt động dạy – học: Mục tiêu + Giúp HS

Tải bản đầy đủ - 33trang

đạt thì làm lại
Kó thuật
LẮP XE NÔI I. Mục tiêu:
+ HS biết chọn dúng và đủ được các chi tiết để lắp xÃe nôi + Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe nôi đúng kó thuật , đúng quy trình
+ Rèn luyện tính cẩn thận , làm việc theo quy trình II. Đồ dùng dạy – học:
+ Mẫu cái xe nôi đã lắp sẵn + Bộ lắp ghép mô hình kó thuật .

III. Hoạt động dạy – học:


Hoạt động dạy Hoạt động học
Giới thiệu bài : GV GT và nêu yêu cầu bài học
Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS gọi tên , nhận dạng các chi tiết và dụng cụ 15 phút
+ GV giới thiệu + GV cho HS quan sát mẫu cái xe nôi đã lắp sẵn
+Hướng dẫn HS quan sát từng bộ phận + GV hỏi : - Cái xe nôi gồm những bộ phận nào ?
+GV nêu tác dung cái xe nôi trong thực tế : gia đình ….
Hoạt động 2: GV hướng dẫn thao tác kó thuật 15 phút
+ GV ch HS đọc trong SGK các phàn trên như : + Lắp giá đỡ trục bánh xe H3 _ SGK
+ Lắp thanh đỡ giá H 4 – SGK +Lắp thành xe với mui xe H 5 - SGK
+ Lắp trục bánh xe H 6 _ SGK .+ GV hướng dẫn cụ thể theo SGK
+ Láp ráp cái xe nôi : + GV tiến hành lắp ráp từng bộ phận H1 – SGK
+GV hướng dẫn HS tháo các ch tiết : khi tháo phải tháo từng bộ phận , tiếp đó mới tháo từng chi tiết
theo trình tự ngược lại với trình tự ráp + Khi tháo xong phải xếp gọn các chi tiết vào hộp
Nhận xét, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét về sự chuẩn bò, tinh thần học tập.
+ Dặn HS chuẩn bò bàisau tiết 2.
+ Lần lượt HS nhắc lại, lớp theo dõi và bổ sung.
+ 2 thanh thẳng 7 lỗ , 1 thanh chữ U dài + HS thực hiện yêu cầu.
+ HS đọc nối tiếp nhiều lần
+ HS tiến hành láp ráp từng phần theo gợi ý trong SGK .
.+ HS lắng nghe và thực hiện.
+ Nghe về nhà làm
Toán LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu + Giúp HS
TUẦN : 27 - 30 -
Dương Văn Lý
+ Vận dụng công thức tính diện tích hình thoi để giải các bài toán có liên quan II- Đồ dùng dạy học
+ Nội dung các bài tập III. Hoạt động dạy – học
1- Kiểm tra bài cũ : 5 phút
+ Gọi 2em lên bảng , yêu cầu các em làm bài tập hướng dẫn luyện thêm ở nhà
+ Gv nhận xét cho điểm
2- Bài mới : GV - GTB
+ HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP Bài 1 8 phút
+ GV yêu cầu HS tự làm bài
+ Gọi HS đọc kết quả và làm bài + GV nhận xét và cho điểm
Bài 2 7 phút + GV tiến hành tương tự như bài tập 1
+ Bài 3 8 phút + GV tổ chức cho HS thi xếp hình , sau đó tính diện
tích hình thoi
+ Đường chéo AC dài là : 2 + 2 = 4 cm
Đường chéo BD dài là : 3 + 3 = 6 cm
Diên tích hình thoi là : 4 x 6 : 2 = 12 cm
2
+ GV nhaän xét cuộc thi xếp chữ Bài 4 7 phút
+ GV gọi HS đọcyêu cầu bài tập trong SGK + Yêu cầu HS gấp giấy như trong yêu cầu bài tập
3. Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV nhận xét tiết học.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động dạy – học: Mục tiêu + Giúp HS

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×