Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Đồ dùng dạy học. + Tranh minh hoạ trang 108,109 SGK Hoạt động dạy học.

Đồ dùng dạy học. + Tranh minh hoạ trang 108,109 SGK Hoạt động dạy học.

Tải bản đầy đủ - 33trang

Bài 1:Tính diện tích của: a:Hình thoi ABCD, biết:AC=3cm;BD=4cm.
b Hình thoiMNPQ, biết:MP=7cm;NQ=4cm. -
GV nhắc HS vận dụng công thức tính diện tích hình thoi để tính.
- Gv nhận xét , kết luận lời giải đúng.
-
Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS tự làm bài, yêu cầu HS nhớ lại công
thức tính diện tích hình thoi để vận dụng
- Cho HS thi đua làm bài nhanh, đúng để chấm bài 5 em làm xong sớm nhất ,2 HS
làm bài ở bảng nhỏ để đính bài lên bảng, cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét kết quả đúng. Bài 3:
+ GV yêu cầu HS đọc đề bài H. Bài yêu cầu gì?
H. Để điền được Đ hoặc S vào ta phải làm gì? - GV yêu cầu HS tính diện tích của hình chữ
nhật và điện tích của hình thoi rồi so sánh , điền vào .
- GV nhận xét kết quả đúng. 3.Củng cố, dặn dò: 5 phút
+ GV nhận xét tiết học và dặn HS làm bài ở nhà.
- 2HS làm ở bảng, lớp làm vào vở rồi nhận xét.
Bài giải: a Diện tích của hình thoi ABCD là:
3 x 4 : 2 = 6cm
2
b Diện tích của hình thoi MNPQ laø: 7 x 4 : 2 = 14cm
2
Đáp số:a 6cm
2
:b 14cm
2
- HS làm bài cá nhân vào vở
Bài giải: Diện tích của hình thoi là:
a 5 x 20 : 2 = 50dm
2
b Đổi: 4m = 40dm 15 x 40 : 2 = 300dm
2
Đáp số:a 50dm
2
:b 300dm
2
- 2 HS đọc đề , lớp theo dõi. - Điền Đ hoặc S vào
- Ta phải tính diện tích của hình chữ nhật và điện tích của hình thoi rồi so sánh.
- HS điền: a S b Đ
+ HS lắng nghe và làm bài ở nhà.
Khoa học NHIỆT CẦN CHO SỰ SỐNG
I.Mục tiêu:
• Giúp HS:
+ Nêu được ví dụ chứng tỏ mỗi loài sinh vật có nhu cầu về nhiệt khác nhau + Nêu được vai trò của nhiệt đối với sự sống trên Trái Đất
+ Biết một số cách để chống nóng, chống rét cho người, động vật , thực vật.
II. Đồ dùng dạy học. + Tranh minh hoạ trang 108,109 SGK
+ Phiếu có sẵn câu hỏi và đáp án cho ban giám khảo, phiếu câu hỏi cho các nhóm HS. + 4 tấm thẻ có ghi A,B,C.D.

III. Hoạt động dạy học.


Hoạt động dạy Hoạt động học
TUẦN : 27 - 26 -
Dương Văn Lý
1.Kiểm tra bài cũ : 5 phút
+ Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi: H: Hãy nêu các nguồn nhiệt mà em biết?
H. Hãy nêu vai trò của các nguồn nhiệt , cho ví dụ?
+ Tại sao phải thực hiện tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt? Có các việc làm thiết thực nào để
tiết kiệm nguồn nhiệt? + Nhận xét trả lời và cho điểm HS.
2- Dạy bài mới
: GV giới thiệu bài. HĐ1:Trò chơi : Ai nhanh , ai đúng 10 phút
- 3 HS, lần lượt lên bảng trả lời, lớp theo dõi nhận xét.
+ HS lắng nghe.
• Mục tiêu: Nêu ví dụ chứng tỏ mỗi loài sinh vậtcó nhu cầu về nhiệt khác nhau.
• Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành 4 nhóm và sắp xếp lại bàn ghế trong lớp cho phù hợp với hoạt động tổ chức
trò chơi. -
Mỗi nhóm cử 1 HS tham gia vào Ban giám khảo. Ban giám khảo có nhiệm vụ đánh dấu câu trả lời đúng của từng nhóm và ghi điểm .
- Phát phiếu có câu hỏi cho các đội trao đổi , thảo luận.
- 1 HS lần lượt đọc to các câu hỏi: Đội nào cũng phải đưa ra sự lựa chọn của mình bằng cách
giơ biển lựa chọn đáp ánA, B, C,D. -
Gọi từng đội giải thích ngắn gọn, đơn giản tại sao mình lại chọn như vậy. -
Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, sai trừ 1 điểm. -
Tổng kết điểm từ phía Ban giám khảo -
Tổng kết trò chơi Câu hỏi và đáp án trò chơi:
Câu hỏi Đáp án
1. Kể tên 3 cây và ba con vật có thể sống ở xứ lạnh hoặc xứ nóng mà bạn biết.
HS có thể kểtên các con vật hoặc cây bất kì miễn là chúng sống được ở xứ lạnh hoặc xứ
nóng.
2.Thực vật phong phuù , phát triển xanh tốt quanh năm sống ở vùng có khí hậu nào?
a Sa mạc b Nhiệt đới
c Ôn đới d Hàn đới
b Nhiệt đới
1. Thực vật phong phú, nhưng có nhiều cây rụng lá về mùa đông sống ở vùng có khí
hậu nào a Sa mạc
b Nhiệt đới c Ôn đới
d Hàn đới c Ôn đới
4.Vùng có nhiều động vật sinh sống nhất là vùng nào?
Nhiệt đới 5. Vùng có ít động vật và thực vật sinh sống
nhất là vùng có khí hậu nào? Sa mạc và hàn đới
TUẦN : 27 - 27 -
Dương Văn Lý
6. Một số động vật có vú sống ở khí hậu nhiệt đới có thể chết ở nhiệt độ nào?
a Trên 0 C
b 0 C
c Dưới 0 C
C
7. Động vật có vú sống ở vùng đòa cực có thể chết ở nhiệt độ nào?
a Âm 20 C
b Âm 30 C
c Âm 40 C
Âm 30 C
8. Nêu biện pháp chống nóng và chống rét cho cây trồng.
- Tưới cây , che giàn.
- Ủ ấm cho gốc cây bằng rơm rạ.
9. Nêu biện pháp chống nóng và chống rét cho vật nuôi.
- Cho uống nhiều nước, chuồng trại thoáng
mát. -
Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió….
10. Nêu biện pháp chống nóng và chống rét cho con người.
Trong một thời gian nhóm nào kể nhiều là nhóm đó được nhiều điểm
HĐ2: Vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất. 10 phút
Tổ chức cho HS thảo luận theo bàn, Trả lời câu hỏi.
H. Điều gì sẽ sảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm?
- Nhận xét câu trả lời của HS Kết luận : Nếu Trái Đất không được Mặt Trời
sưởi ấm, gió sẽ ngừng thổi. Trái Đất sẽ trở nên lạnh giá. Khi dó nước trên Trái Đất sẽ ngừng
chảy và đóng băng, sẽ không có mưa. Trái Dất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự
sống. 3. Củng cố, dặn dò: 5 phút
+ GV yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết. + GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà học bài
và chuẩn bò bài sau. -
Nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm thì:
+ Gió sẽ ngừng thổi + Trái Đất sẽ trở nên lạnh giá
+ Nước trên Trái Đất sẽ ngừng chảy và đóng băng.
+ Không có mưa + Không có sự sống trên Trái Dất.
+ Không có vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên…..
- Lắng nghe.
- 2 HS đọc
- HS lắng nghe và ghi nhận.
Ngày soạn :23-3- 2006 Ngày dạy : Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2006
TUẦN : 27 - 28 -
Dương Văn Lý
TẬP LÀM VĂN : TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
I. Mục đích yêu cầu: - HS nhận thức đúng các lỗi về câu , cách dùng từ , .cách diễn đạt , lỗi chính tả ,
trong bàivăn miêu tả của mình và của bạn khi cô đã chỉ rõ - Hs tự sửa lỗi của mình trong bài văn , bố cục của bài văn của miønh và của bạn
- Hs hiểu được cái hay của những bài văn điểm cao , có tinh thần học hỏi những câu văn hay , đoạn văn hay của bạn
II. Đồ dùng dạy học. . + Bảng phụ kẻ khung để sửa lỗi sai

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng dạy học. + Tranh minh hoạ trang 108,109 SGK Hoạt động dạy học.

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×