Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Mục tiêu : Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy

Mục tiêu : Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy

Tải bản đầy đủ - 33trang

TOÁN DIỆN TÍCH HÌNH THOI

I. Mục tiêu :


• Giúp HS :
+ Hình thành công thức tính diện tích của hình thoi. + Bước đầu biết vận dụng công thức tính diện tích hình thoi để giải các bài tập có liên quan
+ GDHS tính cẩn thận, chính xác.

II-Đồ dùng dạy học:


- GV chuẩn bò bảng phụ và các mảnh bìa có hình dạng như hình vẽ trong SGK
- HS Chuẩn bò giấy kẻ ô vuông , thước kẻ, kéo.

III. Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy


Hoạt động học 1. Kiểm tra bài cũ
: 5 phút
+ Gọi 3 HS lên bảng làm các bài tập cho thêm ở tiết trước:
+ GV nhận xét và cho điểm HS 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1 :Hình thành công thức tính diện
tích hình thoi.
-GV đưa ra miếng bìa hình thoiđã chuẩn bò. Sau đó nêu hình thoi ABCD có AC=m; BD=n. Tính
diện tích của hình thoi. -GV yêu cầu HS hãy cắt hình thoi thành 4 hình
tam giác bằng nhau, sau đó ghép lại thành hình chữ nhật.
-Cho HS phát biểu ý kiến vế cách ghép của mình, sau đó thống nhất với cả lớp cách cắt theo
hai đường chéo và ghép thành hình chữ nhật AMNC.
H. Theo em diện tích hình thoi ABCD và diện tích hình chữ nhậtAMNC được ghép từ các
mảnh của hình thoi như thế nào với nhau? -Vậy ta có thể tính diện tích hình thoi thông qua
cách tính diện tích hình chữ nhật -Yêu cầu HS đo các cạnh của hình chữ nhật và
so sánh chúng với đường chéo của hình thoi ban đầu
H. Vậy diện tích của hình chữ nhậtAMNC tính
như thế nào?- GV nêu : Ta thấy 2
2 2
n m
m ×
× = H. m và n là gì của hình thoi?
-Vậy ta có thể tính diện tích của hình thoi bằng cách lấy tích của độ dài chia cho 2
- GV đưa ra công thức tính diện tích hình thoi như SGK.
- Hoạt động 2: Thực hành
-3 hs lên bảng làm , cả lớp làm nháp rồi nhận xét
+ HS lắng nghe và nhắc lại tên bài. -HS nghe bài toán
- HS thực hành kẻ các đường chéo của hình thoi , Suy nghó để tìm ra cách cắt ghép hình.
- HS phát biểu ý kiến
- Diện tích của hai hình bằng nhau.
- HS nêu AC=m ;
2 n
AM =
- Diện tích hình chữ nhậtAMNC là 2
n m
×
-….là độ dài hai đường chéo của hình thoi HS nghe và nêu lại cách tính diện tiùch hình
thoi
-HS đọc đề, nêu yêu cầu của đề.
TUẦN : 27 - 25 -
Dương Văn Lý
Bài 1:Tính diện tích của: a:Hình thoi ABCD, biết:AC=3cm;BD=4cm.
b Hình thoiMNPQ, biết:MP=7cm;NQ=4cm. -
GV nhắc HS vận dụng công thức tính diện tích hình thoi để tính.
- Gv nhận xét , kết luận lời giải đúng.
-
Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS tự làm bài, yêu cầu HS nhớ lại công
thức tính diện tích hình thoi để vận dụng
- Cho HS thi đua làm bài nhanh, đúng để chấm bài 5 em làm xong sớm nhất ,2 HS
làm bài ở bảng nhỏ để đính bài lên bảng, cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét kết quả đúng. Bài 3:
+ GV yêu cầu HS đọc đề bài H. Bài yêu cầu gì?
H. Để điền được Đ hoặc S vào ta phải làm gì? - GV yêu cầu HS tính diện tích của hình chữ
nhật và điện tích của hình thoi rồi so sánh , điền vào .
- GV nhận xét kết quả đúng. 3.Củng cố, dặn dò: 5 phút
+ GV nhận xét tiết học và dặn HS làm bài ở nhà.
- 2HS làm ở bảng, lớp làm vào vở rồi nhận xét.
Bài giải: a Diện tích của hình thoi ABCD là:
3 x 4 : 2 = 6cm
2
b Diện tích của hình thoi MNPQ là: 7 x 4 : 2 = 14cm
2
Đáp số:a 6cm
2
:b 14cm
2
- HS làm bài cá nhân vào vở
Bài giải: Diện tích của hình thoi là:
a 5 x 20 : 2 = 50dm
2
b Đổi: 4m = 40dm 15 x 40 : 2 = 300dm
2
Đáp số:a 50dm
2
:b 300dm
2
- 2 HS đọc đề , lớp theo dõi. - Điền Đ hoặc S vào
- Ta phải tính diện tích của hình chữ nhật và điện tích của hình thoi rồi so sánh.
- HS điền: a S b Đ
+ HS lắng nghe và làm bài ở nhà.
Khoa học NHIỆT CẦN CHO SỰ SỐNG
I.Mục tiêu:
• Giúp HS:
+ Nêu được ví dụ chứng tỏ mỗi loài sinh vật có nhu cầu về nhiệt khác nhau + Nêu được vai trò của nhiệt đối với sự sống trên Trái Đất
+ Biết một số cách để chống nóng, chống rét cho người, động vật , thực vật.
II. Đồ dùng dạy học. + Tranh minh hoạ trang 108,109 SGK

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×