Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Đồ dùng dạy học: Hoạt động dạy - học:

Đồ dùng dạy học: Hoạt động dạy - học:

Tải bản đầy đủ - 33trang

Ngày soạn : 19 . 3 . 2006 Ngày dạy: Thứ ba ngày 21 tháng 3 năm 2006
KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐƯC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. Mục đích yêu cầu: - Chọn được câu chuyện có nội dung về lòng dũng cảm của con người mà em đã
được chứng kiến hoặc tham gia. - Biết cách sắp xếp câu chuyện theo một trình tự hợp lí. Lời kể sinh động tự nhiên,
chân thực, hấp dẫn, sáng tạo, kết hợp với cử chỉ, điệu bộ. - Biết nhận xét, đánh giá nội dung truyện và lời kể của bạn.

II. Đồ dùng dạy học:


- Bảng phụ ghi sẵn gợi ý 2. - Bảng lớp viết sẵn đề bài.
- Tranh ảnh minh hoạ việc làm của con người có lòng dũng cảm.

III. Hoạt động dạy - học:


Hoạt động dạy Hoạt động học
1 .Kiểm tra: - Gọi 2 HS kể câu chuyện đã nghe, đã đọc về
lòng dũng cảm. - Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét cho điểm HS 2 .Bài mới:GV giới thiệu bài-Ghi đề bài
HĐ1 : Hướng dẫn kể chuyện aTìm hiểu đề.
- Gọi Hs đọc đề. - Phân tích đề, gạch chân các từ ngữ : lòng
dũng cảm,chứng kiến hoặc tham gia. - GV gợi ý cho HS kể chuyện mà nhân vật
chính là một người có lòng dũng cảm. Khi sự việc xảy ra, em là người tận mắt chứng kiến
hoặc chính em tham gia vào việc làm đó. - Gọi HS đọc phần gợi ý của bài.
- Gọi HS mô tả lại những gì diễn ra trong hai bức tranh minh hoạ.
- Treo bảng phụ ghi sẵn gợi ý 2. - Yêu cầu HS đọc gợi ý 2 trên bảng.
- GV yêu cầu HS giới thiệu câu chuyện mình đònh kể có thể là câu chuyện em được thấy
trên ti vi hoặc phim ảnh. b Kể chuyện trong nhóm
.
- 2 em lên bảng lớp nhận xét.
- 1 em đọc đề bài, cả lớp gạch chân yêu cầu chính.
- Lắng nghe.
- 2 em đọc nối tiếp phần gợi ý SGK. 2em mô tả bằng lời của mình. VD:
+ Các chú bộ độ, công an đang dũng cảm vật lộn với dòng nước lũ để cứu người, cứu
tài sản của dân. Các chú không hề sợ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Các chú là
những con người dũng cảm. + Bạn nhỏ trèo cây hái trộm quả của gia
đình bà An. Bạn nhận ra lỗi lầm của mình và xin lỗi bà. Bạn là người dũng cảm biết
nhận lỗi của mình.
- 2 em đọc, lớp đọc thầm. - 3 – 5 em tiếp nối nhau giới thiệu câu
chuyện mình đònh kể.
TUẦN : 27 - 9 -
Dương Văn Lý
- Chia HS thành các nhóm mỗi nhóm 4 em, yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm.
- GV đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. - Gợi ý cho HS những câu hỏi.
- Hs kể trong nhóm và trao đổi nhau về ý nghóa câu chuyện, ý nghóa hành động của
nhân vật trong truyện.
HS nghe kể hỏi: - Bạn cảm thấy thế nào khi tận mắt chứng kiến việc làm của chúanh, chò.. ấy?
- Theo bạn nếu không có chu ùanh, chò.. ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra? - Việc làm của chú anh, chò.. ấy có ý nghóa gì?
c Kể trước lớp .
- Tổ chức cho HS thi kể chuyện. - GV ghi nhanh tên HS, nội dung truyện.
- Khuyến khích HS dưới lớp hỏi bạn về nội dung, ý nghóa truyện để tạo không khí hào
hứng, sôi nổi trong giờ học. -Gọi HS nhận xét bạn kể theo các tiêu chí đã
nêu. - Nhận xét và cho điểm từng HS.

3. Củng cố – dặn dò: - GV nhận xét tiết học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng dạy học: Hoạt động dạy - học:

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×