Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 4 HS đọc phân vai truyện Gavrốt Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. GV cho HS quan sát chân dung 2 nhà khoa

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 4 HS đọc phân vai truyện Gavrốt Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. GV cho HS quan sát chân dung 2 nhà khoa

Tải bản đầy đủ - 33trang

TUẦN 27
Ngày soạn: 18- 3-2006 Ngày dạy: Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2006
Tập đọc
DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY I Mục đích yêu cầu:
+ Đọc đúng các từ khó dễ lẫn: Cô-péc-ních, sửng sốt, Ga-li-lê. + Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, nhấn giọng ở những từ
ngữ ca ngợi dũng khí bảo vệ chân lí của hai nhà khoa học. + Đọc diễn cảm toàn bài với giọng kể rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng ca ngợi.
+ Hiểu ý nghóa các từ: Thiên văn học, tà thuyết, chân lí. + Hiểu nội dung bài: Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo
vệ chân lí khoa học. II Đồ dùng dạy học:
+ Sơ đồ trái đất trong hệ mặt trời. + Bảng phụ ghi sẵn đoạn cần luyện đọc.

III Hoạt động dạy – học:


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 4 HS đọc phân vai truyện Gavrốt
ngoài chiến luỹ và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
+ Gọi HS nhận xét bạn trả lời. + GV nhận xét và ghi điểm.

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. GV cho HS quan sát chân dung 2 nhà khoa


học Cô-péc-ních và Ga-li-lê sau đó giới thiệu. Hoạt động 1: Luyện đọc 10 phút
+ GV gọi 1 HS đọc toàn bài. + Yêu cầu 3 HS đọc nối tiếp từng đoạn của bài
3 lượt. GV theo dõi sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS.
+ Chú ý - Dù sao trái đất vẫn quay Thể hiện thái độ
bực tức, phẫn nộ của Ga-li-lê . + Yêu cầu HS đọc phần chú giải.
+ Cho HS luyện đọc theo cặp. + Gọi 1 HS đọc toàn bài.
GV đọc mẫu. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài 12 phút
+ Yêu cầu HS đọc đoạn 1, trao đổi và trả lời câu hỏi.
H: Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác với ý kiến chung lúc bấy giờ?
H: Vì sao phát hiện của Cô-péc-ních lại bò coi là tà thuyết?
GV sử dụng sơ đồ hệ mặt trời và giảng cho 4 HS đọc phân vai
. Lớp theo dõi nhận xét.
+ HS lắng nghe và nhắc lại bài. + HS quan sát chân dung 2 nhà khoa học và
lắùng nghe
+ 1 HS đọc, lớp đọc thầm. Đoạn 1: Từ đầu…Chúa trời.
Đoạn 2: Tiếp…bảy chục tuổi. Đạon 3: Còn lại.
+ 1 HS đọc chú giải. + HS luyện đọc theo cặp.
+ 1 HS đọc cả bài. + Lắng nghe GV đọc mẫu.
+1 HS đọc, lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi. - HS trả lời theo ý hiểu.
- Vì nó ngược với những lời phán bảo của Chúa trời.
+ Lớp lắng nghe.
TUẦN : 27 - 1 -
Dương Văn Lý
HS: + Cô-péc-ních đã chứng minh: Chính trái đất
mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời. Điều đó đã làm hco mọi người vô cùng sửng sốt
vì sai lời Chúa. H: Đoạn 1 cho biết điều gì?
Ý 1: Cô-péc-ních dũng cảm bác bỏ ý kiến sai lầm, công bố phát hiện mới.
+ Yêu cầu HS đọc đoạn 2, trao đổi và trả lời câu hỏi.
H: Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì?
H: Vì sao toà án lúc ấy lại sử phạt ông?
GV: Gần 1 thế kỉ sau, Ga-li-lê lại ủng hộ tư tưởng KH của Cô-péc-ních bằng cách hco ra
đời một cuốn sách mới. Lập tức ông bò toà án xử vẫn với lí do đã nói ngược với những lời
phán bảo của Chúa trời, chống đối lại quan điểm của Giáo hội. Khi đó ông đã gần 70 tuổi.
H: Đoạn 2 kể chuyện gì? Ý 2: Chuyện Ga-li-lê bò xét xử.
+ Gọi HS đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi. H: Lòng dũng cảm của Cô-péc-ních và Ga- li-
lê thể hiện ở chỗ nào?
GV: 2 ông đã dũng cảm nói lên chân lí KH dù điều đó đã đối lập với quan điểm của Giáo hội
lúc bấy giờ và sẽ nguy hại đến tính mạng. Vì khi đó Giáo hội là cơ quan có quyền sinh,
quyến sát đối với mọi người dân. Ga-li-lê đã trải qua những năm tháng cuối đời trong cảnh
tù đày vì bảo vệ chân lí KH. H: Ý chính của đoạn 3?
Ý 3:
Sự dũng cảm bảo vệ chân lí của nhà bác học Ga-li-lê.
+ Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài và nêu đại ý? Đại ý: Bài văn ca ngợi những nhà khoa học
chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học.
Hoạt động 3: Đọc diễn cảm 10 phút + Yêu cầu 3 HS đọc nối tiếp từng đoạn của bài.
+ Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn: Chưa đấy một thế kỉ sau…ông đã bực tức nói to.
+ GV treo bảng phụ hướng dẫn đoạn luyện đọc. + Gọi HS đọc, lớp nhận xét tìm giọng đọc hay.
+ Vài HS nêu. + 1 HS đọc, lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi.
- Ông viết sách nhằm ủng hộ, cổ vũ ý kiến của Cô-péc-ních.
- Toà án xử phạt ông vì cho rằng ông cũng như Cô-péc-ních nói ngược với những lời
bảo của Chúa trời. + Lớp lắng nghe.
+ 1 HS đọc. - 2 nhà KH đã dám nói lên KH chân chính,
nói ngược với lời phán bảo của Chúa trời. Ga-li-lê đã bò đi tù nhưng ông vẫn bảo vệ
chân lí.
+ 2 HS nêu.
+ Vài HS nêu.
+ 3 HS đọc, lớp theo dõi tìm cách đọc.
TUẦN : 27 - 2 -
Dương Văn Lý
+ GV đọc mẫu đoạn văn. + Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm bàn.
+ Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm. + GV nhận xét và ghi điểm.
3. Củng cố, dặn dò: 3 phút + Gọi HS đọc lại ghi nhớ.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 4 HS đọc phân vai truyện Gavrốt Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. GV cho HS quan sát chân dung 2 nhà khoa

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×