Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Củng cố, dặn dò: - CN trong câu kể Ai là gì? Có đặc điểm gì? Kiểm tra :

Củng cố, dặn dò: - CN trong câu kể Ai là gì? Có đặc điểm gì? Kiểm tra :

Tải bản đầy đủ - 33trang

Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.
- Yêu cầu HS trao đổi thảo luận và tự làm bài.
-Treo bảng phụ đã viết riêng từng câu văn trong bài tập và gọi 2 em lên bảng làm bài.
- Nhận xét và chốt lời giải đúng. + Muốn tìm được CN trong các câu kể trên em
làm như thế nào?
+ CN trong các câu trên do những từ ngữ nào tạo thành?
Trong câu kể Ai là gì? CN là từ chỉ sự vật được giới thiệu, nhận đònh ở VN. Nó thường do danh từ
hoặc cụm danh từ tạo thành. Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS trao đổi thảo luận trong nhóm đôi,
dùng bút chì nối các ô ở từng cột với nhau sao cho chúng tạo thành câu kể Ai là gì?
- Gọi 1 HS lên bảng dán những thẻ có ghi từ ở cột A với các từ ở cột B cho phù hợp.
- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng. - Nhận xét kết luận lời giải đúng.
Bài 3: - Gọi HS đọc đề.
- Yêu cầu HS tự làm bài. - Nhắc HS: Các từ ngữ cho sẵn là chủ ngữ của câu
kể Ai là gì? Các em hãy tìm các từ làm vò ngữ cho câu sao cho phù hợp với nội dung.
- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng. - Nhận xét và kết luận lời giải đúng.
- Gọi HS tiếp nối nhau đọc câu mình đặt. GV sửa lỗi ngữ pháp, dùng từ cho HS.
3. Củng cố, dặn dò: - CN trong câu kể Ai là gì? Có đặc điểm gì?
- Nhận xét tiết học. - Dặn Hs về nhà học bài và viết lại đoạn văn cho
hoàn chỉnh vào vở. Chuẩn bò bài sau. - 1 HS đọc thành tiếng.
- 2 HS lên bảng, HS dưới lớp làm bút chì vào SGK.
CN VN
- Văn hoá nghệ thuật
- Anh chò em -Vừa buồn
mà lại vừa vui
-Hoa phượng cũng là một mặt trận.
là chiến só trên mặt trận ấy. mới thực là nỗi niềm bông
phượng.
là hoa học trò - Chữa bài nếu sai.
- Muốn tìm đươcï CN trong các câu kể trên em đặt câu hỏi.
Cái gì cũng là một mặt trận? Ai là chiến só trên mặt trận ấy?
Cái gì là hoa học trò? - CN trong những câu trên do danh từ hoa
phượng và cụm danh từ văn hoá nghệ thuật… tạo thành.
- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp. - Trao đổi thảo luận, làm bài.
Bạn Lan là người Hà Nội. Người là vốn quý nhất.
Cô giáo là người mẹ thứ hai của em. Trẻ em là tương lai của đất nước.
- Nhận xét bài làm của bạn trên bảng lớp. - Chữa bài nếu sai.
- 1 em đọc yêu cầu. - 3 em lên bnảg đặt câu, cả lớp làm vào
vở.
- Nhận xét bài làm của bạn. - 3 – 5 em nối tiếp đọc.
- Trả lời. - lắng nghe, ghi nhận.
TUẦN: 25 - 12 - Dương Văn Lý
TOÁN PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
I Mục tiêu: Giúp HS :
- Nhận biết ý nghóa phép nhân hai phân số thông qua tính diện tích hình chữ nhật. - HS biết cách thực hiện phép tình nhân hai phân số.
- HS có ý thức làm bài cẩn thận, chính xác. III Hoạt động dạy - học:
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra :


+ Làm theo mẫu: Maãu:
20 17
20 8
20 25
5 2
4 5
5 6
5 8
4 5
5 6
5 8
4 5
= −
= −
= −
+ =
− +
a.
3 5
3 11
9 7
− +
b.
7 8
7 9
3 1
− +
- GV nhận xét cho điểm HS. 2. Bài mới: Giới thiệu bài.
HĐ1 Tìm hiểu ý nghóa của phép nhân thông qua tính diện tích hình chữ nhật.
- GV nêu bài toán: Tính diện tích HCN có chiều dài là
5 4
m và chiều rộng là
3 2
m. - Muốn tính diện tích HCN chúng ta làm thế nào?
- Hãy nêu phép tính để tính diện tích của hình chữ nhật trên.
HĐ2: Tìm quy tắc thực hiện phép nhân phân số. a GV hướng dẫn học sinh cách tính
+ Lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số
b Phát hiện quy tắc nhân hai phân số. - Dựa vào cách tính diện tích HCN ở trên hãy cho
biết
5 4
×
3 2
= ? - 4 và 2 là phần nào của các phân số trong phép
nhân
5 4
×
3 2
? - Vậy trong phép nhân hai phân số, khi thực hiện
nhân hai tử số với nhau ta được gì?
- 5 và 3 là phần nào của các phân số trong phép nhân
5 4
×
3 2
? - Vậy trong phép nhân hai phân số, khi thực hiện
nhân hai mẫu số với nhau ta được gì? - Như vậy, khi muốn nhân hai phân số với nhau ta
làm như thế nào? - GV yêu cầu HS nhắc lại về cách thực hiện phép
nhân hai phân số. Hoạt động 3: Luyện tập.
- 3 em lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào nháp, nhận xét bài bạn.
- Đọc lại bài toán.
- Muốn tính diện tích HCN ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng.
- Diện tích HCN là:
5 4
×
3 2
5 4
×
3 2
=
15 8
. - 4 và 2 là các tử số của các phân số trong
phép nhân
5 4
×
3 2
. - Ta được tử số của tích hai phân số đó.
- 5 và 3 là MS của các phân số trong phép nhân
5 4
×
3 2
. - Ta được MS của tích hai phân số đó.
- Ta lấy tử số nhân với tử số, lấy mẫu số nhân với mẫu số.
- HS nêu trước lớp.
TUẦN: 25 - 13 - Dương Văn Lý
Bài 1: - GV yêu cầu HS tự tính, sau đó gọi HS đọc bài
trước lớp. - GV nhận xét cho điểm HS.
Bài 2: - Yêu cầu HS đọc đề bài trước lớp.
- GV viết lên bảng phần a, làm mẫu, sau đó yêu cầu HS làm nốt các phần còn lại của bài.
- Cả lớp làm bài vào vở, sau đó 1 em đọc bài làm của mình trước lớp, cả lớp theo
dõi nhận xét bài của bạn.
- Rút gọn rồi tính. - 2 em lên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
Rút gọn các phân số đã cho ta coù: a
15 7
5 3
7 1
5 7
3 1
5 7
6 2
= ×
× =
× =
×
b
18 11
2 9
11 2
1 9
11 10
5 9
11 =
× =
× =
×
c
12 3
4 3
3 1
4 3
3 1
8 6
9 3
= ×
× =
× =
×
- GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 3:
- Gọi HS đọc đề bài, sau đó yêu cầu tự tóm tắt và giải bài toán.
Tóm tắt Chiều daøi :
m 7
6
Chiều rộng :
m 7
3
Diện tích : ………m
2
GV chữa bài và cho điểm Hs.. 3. Củng cố – dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà làm bài còn dở và chuẩn bò bài sau.
- 1 em đọc đề bài cả lớp đọc thầm tìm hiểu yêu cầu bài tập.
- 1 em lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.
Bài giải Diện tích hình chữ nhật là:
35 18
5 3
7 6
= ×
m
2
. Đáp số :
35 18
m
2
.
Ngày soạn: 6-3-2006
TUẦN: 25 - 14 - Dương Văn Lý
Ngày dạy : Thứ tư ngày 8 tháng 3 năm 2006
TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TÓM TẮT TIN TỨC
IMụcđích yêu cầu : -Củng cố lại kiến thức về tóm tắt tin tức .
-Rèn kó năng tóm tắt tin tức . Thực hành tự viết tin ,tóm tắt tin về các hoạt động học tập . Dùng từ đặt câu đúng ngữ pháp , nội dung đúng chân thực .
- Giáo dục học sinh áp dụng tóm tắt tin tức vào cuộc sống khi cần thiết
III Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy
Hoạt động học
1 Bài cũ :Gọi 2 em lên bảng . H: Thế nào là tóm tắt tin tức ?
H: Muốn tóm tắt tin tức ta cần phải làm gì ?
+ GV nhận xét tiết học . 2- Bài mới : Giới thiệu bài – ghi đề
bài . aHoạt động 1 :Củng cố cách viết tin
và bài tóm tắt cho bản tin về những hoạt động xung quanh em .
H: Thế nào là tóm tắt tin tức ?
H: Muốn tóm tắt tin tức ta cần phải làm gì ?
Bài 1 :Gọi 1 em đọc bài ,nêu yêu cầu .
H: Bản tin có những sự việc chính nào ?
Gọi HS trình bày . Nhận xét kết luận lời giải đúng .
-2 em lên bảng .
1 em nhắc đề bài . thực hành
+Tóm tắt tin tức nghóa là tạo ra tin ngắn hơn nhưng vẫn thể hiện được nội dung chính của tin được tóm
tắt +Muốn tóm tắt bản tin cần đọc kó để nắm vữngnội
dung bản tin, chia bản tin thành các đoạn ,xác đònh sự việc chính ở mỗi đoạn ,tóm tắt các sự việc chính
một cách ngắn gọn bằng số liệu hoặc từ ngữ nổi bật . 1 em đọc to yêu cầu và nội dung bài 1.
HS suy nghó va øtrả lời . -Các sự việc chính :
Bản tin : a + Liên đội trường Tiểu học Lê Văn Tám huyện Tam
Kì Quảng Nam đã tổ chức + Trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo học
giỏi . + Tặng 12 phần quà cho các bạn ở lớp học tình
thương Tặng 2 suất học bổng cho HS trường tiểu học Tam
Thăng . Bản tin b
Có các sự việc chính : HS tiểu học Trường Quốc tế Liên hợp quốc ở phố
Vạn Phúc ,Hà Nội nhiều quốc tòch nhưng rất đoàn kết và có nhiều sinh hoạt bổ ích như :
Tổ chức sinh hoạt cộng đồng vào thứ sáu hàng tuần Tổ chức hội chợ bán các sản phẩm do chính mình
làm ra để góp tiền tặng chương trình phẫu thuật nụ
TUẦN: 25 - 15 - Dương Văn Lý
Bài 2 : Gọi 1 em đọc yêu cầu và nội
dung bài tập .Yêu cầu HS tự tóm tắt mỗi bản tin trên bằng một đến hai
câu . Yêu cầu lớp làm bài,ba em làm vào
giấy khổ to để dán lên bảng . HS đọc bài viết của mình .
GV nhận xét ,sửa chữa bài làm của học sinh .
Bài 3 :Gọi1em đọc yêu cầu đề . Hướng dẫn các em viết tin về hoạt
động của chi đội hoặc của trường ,của khu phố …Nêu lên được các sự việc
chính đã diễn ra ,có kèm theo số liệu rồi tóm tắt tin .
GV nhận xét ,sửa sai sót . IV Củng cố –Dặn dò :
GV nhận xét tiết học . Về nhà tập viết bản tin khác ,chuẩn bò
bài Luyện tập xây dựng mở bài trong văn miêu tả cây cối .
cười . VD: a Liên đội Trường tiểu học Lê Văn Tám Tam
Kì Quảng Nam trao học bổng và quà cho các bạn HS nghèo học giỏi và các bạn có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn . Hãy viết một tin về hoạt động của chi đội ,liên đội
hay của trường mà em đang học. HS có thể viết tin về phong trào ủng hộ vì người
nghèo ,quỹ xây nhà tình thương , áo lụa tặng bà … HS đọc bản tin rồi đọc phần tóm tắt tin .
HS lắng nghe và ghi nhận 1em đọc yêu cầu đề .
Các em viết tin về hoạt động của chi đội hoặc của trường ,của khu phố …Nêu lên được các sự việc chính
đã diễn ra ,có kèm theo số liệu rồi tóm tắt tin vào vở .
Lắng nghe
KĨ THUẬT ÔN TẬP CHƯƠNG II:KĨ THUẬT TRỒNG RAU HOA . TIẾP
IMục tiêu : Qua tiết học giúp HS : +Củng cố kiến thức đã học về kó thuật trồng và chăm sóc rau ,hoa .
+ Đánh giá mức độ hiểu biết về kiến thức và kó năng trồng rau ,hoa của HS . Thông qua ôn tập ,kiểm tra giúp giáo viên rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học
để đạt kết quả tốt . +Giáo dục HS có ý thức tự giác ôn tập , làm bài cẩn thận .
II Chuẩn bò :
HS ôn tập . III:Các hoạt động dạy học :
1 Bài cũ : Gọi 3 em lên bảng . H:Em hãy nêu cách thu hoạch rau ,hoa ? Nêu ví dụ minh hoạ ?
H:Tại sao phải thu hoạch rau ,hoa đúng lúc H: Nêu ghi nhớ bài ?
Hoạt động dạy Hoạt động học
2 Bài mới : Giới thiệu bài – ghi đầu bài . aHoạt động 1 :Ôn tập
H:Nêu cách làm đất ,lên luống trồng rau ,hoa ? HS nhắc lại đề bài .
_Cuốc đất hoặc cày đất lên ,làm nhỏ đất ,nhặt sạch cỏ dại ,san bằng mặt luống .
-Xác đònh kích thước của luống và rãnh luống .Đo đánh dấu ,đóng cọc vào các vò trí
đã đònh và căng dây cho thẳng hàng . Đánh rãnh và kéo đất lên luống theo đường
dây đã căng.Luống cách luống 30 cm ,mặt
TUẦN: 25 - 16 - Dương Văn Lý
H:Nêu cách gieo hạt giống rau ,hoa ?
H: Nêu cách trồng cây rau hoa ?
H:Nêu các công việc chăm sóc rau ,hoa ?
H:Cây rau ,hoa dễ bò dập nát ,hư hỏng .Vậy khi thu hoạch cần đảm bảo điều gì ?
H:Nêu cách bảo quản ?
4Củng cố –dặn dò : GV nhận xét tiết học .
Về nhà học bài ,chuẩn bò bài :Ôn tập luống rộng 80 -100cm ,cao 20cm ,sau đó san
bằng mặt luống . _ Chọn hạt giống tốt ,mẩy ,nảy mầm đều
,không sâu mọt ,xây xát .Sau khi làm nhỏ đất ta rải đều hạt trên luống .Nếu gieo hốc
thì gieo 2-3hạt trên một hốc .Còn nếu gieo rãnh thì đánh rãnh rắc đều hạt trên rãnh
.Phủ một lớp đất mỏng lên hạt vừa gieo . _ Chọn cây con khoẻ ,không bò cong ,mập
mạp ,không bò sâu bệnh ,không đứt rễ hay gãy ngọn .Xác đònh vò trí trồng .Đào hốc ,đặt
cây xuống ,vun đất và ấn chặt ,tưới nước . -Công việc chăm sóc rau ,hoa :
Tưới nước ,tỉa cây ,làm cỏ ,bón phân ,vun xới đất ,phòng trừ sâu bệnh ,thu hoạch .
+ Thu hoạch rau ,hoa đúng lúc ,không thu quá sớm hoặc quá muộn .Vì thu quá sớm
năng suất thấp ,hoa chưa nở ,rau chưa lớn hết .Thu quá muộn rau già ,,hoa thì nở quá
độ . + Nếu vận chuyển đi xa ,hoa phải được tưới
nước và đựng trong các hộp giấy cứnghoặc bọc giấy ,vận chuyển bằng phương tiện tốt
để đảm bảo chất lượng sản phẩm . -Rau nên được cất giữ trong tủ lạnh để bảo
quản khi chưa sử dụng . HS lắng nghe và ghi nhận .
Thể dục NHẢY DÂY CHÂN TRƯỚC CHÂN SAU
TRÒ CHƠI:CHẠY TIẾP SỨC NÉM BÓNG VÀO RỔ I. Mục tiêu
+ nhảy dây chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiên động tác cơ bản đúng . -Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chủ động.
II. Đòa điểm và phương tiện + Dọn vệ sinh sân trường, bảo đảm an toàn luyện tập.
+ Còi dụng cụ,một số bóng rổ hoặc bóng da. III. Nội dung và phương pháp
Nội dung Đònh lượng
Phương pháp 1. Phần mở đầu
5 phút + Tập hợp lớp
+ Khởi động. + Lớp trưởng tập hợp lớp.
+ GV phổ biến nội dung bài học. + Khởi động các khớp cổ tay, chân, đi đều 1 vòng tròn,
TUẦN: 25 - 17 - Dương Văn Lý

2. Phần cơ bản .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố, dặn dò: - CN trong câu kể Ai là gì? Có đặc điểm gì? Kiểm tra :

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×