Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Kiểm tra: Bài mới: Giới thiệu bài – ghi bảng HĐ 1: Tìm hiểu ví dụ:

Kiểm tra: Bài mới: Giới thiệu bài – ghi bảng HĐ 1: Tìm hiểu ví dụ:

Tải bản đầy đủ - 33trang

- Bảng phụ viết cột B ở BT2 phần luyện tập và các thẻ ghi các từ ở cột A. - Bảng lớp viết sẵn đoạn thơ, câu văn ở phần nhận xét.

III. Hoạt động dạy - học:


Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra:


- 2 em lên bảng xác đònh VN trong các câu kể Ai là gì? viết vào giấy khổ to.
+ Tô Ngọc Vân là nghệ só tài hoa. Ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng mỹ thuật Đông Dương năm
1931. + Hoa cúc là nàng tiên tóc vàng của mùa thu.
+ Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ Quốc.
- Nhận xét cho điểm HS. + VN trong câu kể Ai là gì? Có đặc điểm gì?

2. Bài mới: Giới thiệu bài – ghi bảng HĐ 1: Tìm hiểu ví dụ:


+ Gọi HS đọc các câu văn và các yêu cầu. Bài 1
.
- Trong các câu trên, những câu nào có dạng Ai là gì?
- Nhận xét kết luận lời giải đúng. Bài 2:
- Gọi 2 em lên bảng xác đònh CN trong các câu kể vừa tìm được, yêu cầu Hs dưới lớp làm bằng chì
vào SGK.
- Nhận xét kết luận lời giải đúng. Bài 3:
H: Chủ ngữ trong các câu trên do những loại từ nào tạo thành?
Ghi nhớ. - Yêu cầu Hs đọc ghi nhớ SGK.
- Yêu cầu HS đặt câu tìm CN trong câu và nêu ý nghóa, cấu tạo của CN trong câu mình vừa đặt để
minh hoạ cho ghi nhớ. - Nhận xét, khen ngợi các em đã chú ý theo dõi,
hiểu bài nhanh. Hoạt động 2: Luyện tập.
- 2 em : lên bảng thực hiện, cả lớp theo dõi, nhận xét.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - Tiếp nối nhau đọc câu có dạng Ai là gì?
Mỗi HS chỉ đọc một câu. + Ruộng rẫy là chiến trường.
+ Cuốc cày là vũ khí. + Nhà nông là chiến só
+ Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
- Dùng chì đóng ngoặc đơn vào câu có dạng Ai là gì?trong SGK.
- Làm bài:
CN VN
Ruộng rẫy Cuốc cày
Kim Đồng và các bạn anh
là chiến trường là vũ khí
là những đội viên đầu tiên của Đội ta
- Chữa bài nếu sai. - CN do danh từ tạo thànhRuộng rẫy
Cuốc cày và do cụm danh từ tạo thànhKim Đồng và các bạn anh.
- 2 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng. - 2 – 3 em đọc câu của mình.
Nam và Bình là đôi bạn thân. Sức khoẻ là vốn quý.
Quê hương là chùm khế ngọt.
TUẦN: 25 - 11 - Dương Văn Lý
Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.
- Yêu cầu HS trao đổi thảo luận và tự làm bài.
-Treo bảng phụ đã viết riêng từng câu văn trong bài tập và gọi 2 em lên bảng làm bài.
- Nhận xét và chốt lời giải đúng. + Muốn tìm được CN trong các câu kể trên em
làm như thế nào?
+ CN trong các câu trên do những từ ngữ nào tạo thành?
Trong câu kể Ai là gì? CN là từ chỉ sự vật được giới thiệu, nhận đònh ở VN. Nó thường do danh từ
hoặc cụm danh từ tạo thành. Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS trao đổi thảo luận trong nhóm đôi,
dùng bút chì nối các ô ở từng cột với nhau sao cho chúng tạo thành câu kể Ai là gì?
- Gọi 1 HS lên bảng dán những thẻ có ghi từ ở cột A với các từ ở cột B cho phù hợp.
- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng. - Nhận xét kết luận lời giải đúng.
Bài 3: - Gọi HS đọc đề.
- Yêu cầu HS tự làm bài. - Nhắc HS: Các từ ngữ cho sẵn là chủ ngữ của câu
kể Ai là gì? Các em hãy tìm các từ làm vò ngữ cho câu sao cho phù hợp với nội dung.
- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng. - Nhận xét và kết luận lời giải đúng.
- Gọi HS tiếp nối nhau đọc câu mình đặt. GV sửa lỗi ngữ pháp, dùng từ cho HS.
3. Củng cố, dặn dò: - CN trong câu kể Ai là gì? Có đặc điểm gì?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra: Bài mới: Giới thiệu bài – ghi bảng HĐ 1: Tìm hiểu ví dụ:

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×