Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 em lên bảng trả lời câu hỏi:

Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 em lên bảng trả lời câu hỏi:

Tải bản đầy đủ - 33trang

- Bảng phụ ghi sẵn nội dung câu hỏi gợi ý thảo luận nhóm. - Lược đồ đòa phận Nam triều – Bắc triều và Đàng trong – Đàng ngoài

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:


Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 em lên bảng trả lời câu hỏi:


+ Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học như thế nào?
+ Thời Hậu Lê những ai được vào học trong trường Quốc Tử Giám?
+ Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?
- Giáo viên nhận xét cho điểm học sinh. 2. Dạy – học bài mới:
Hoạt động 1
: Sự suy sụp của triều đại hậu Lê
- GV yêu cầu HS đọc SGK và tìm những biểu hiện cho thấy sự suy sụp của triều đình hậu Lê
từ đầu thế kỉ XVI - GV tổng hợp ý kiến của HS, sau đó giải thích
cho HS từ “ Vua q” và “Vua lợn” để HS thấy được sự suy sụp của nhà hậu Lê.
+ Vua Lê Huy Mục ngay từ khi mới lên ngôi đã lao vào ăn chơi xa xỉ, thích rượu chè, cờ bạc,
gái đẹp, đặc biệt thích các trò giết người nên dân gian gọi là vua Q.
+ Vua Lê Tương Dực cũng không kém phần so với vua Lê Uy Mục, ông vua này đặc biệt thích
hưởng lạc, không lo việc triều chính nên dân gian mỉa mai gọi là vua Lợn.
- Trước sự suy sụp của nhà Hậu Lê, nhà Mạc đã cướp ngôi nhà Lê.
Hoạt động 2: Nhà Mạc ra đời và sự phân chia Nam – Bắc triều.
- GV cho HS thảo luận nhóm.
1. Mạc Đăng Dung là ai? 2. Nhà Mạc ra đời như thế nào? Triều đình nhà
Mạc sử cũ gọi là gì?
3. Nam triều là triều đình của dòng họ phong kiến nào? Ra đời như thế nào?
4. Vì sao có chiến tranh Nam – Bắc triều. - 3 em lên bảng:
- HS đọc thầm SGK, sau đó nối tiếp nhau trả lời.
Sự suy sụp của nhà hậu Lê: + Vua chỉ bày trò ăn chơi suốt ngày đêm.
+ Bắt nhân dân xây thêm nhiều cung điện. + Nhân dân gọi vua Lê Uy Mục là vua q,
gọi vua Lê Tương Dực là vua Lợn. + Quan lại trong triều chém giết lẫn nhau.
- HS nghe GV giảng.
- HS chia thành các nhóm, mỗi nhóm 4-6 HS cùng đọc SGK và thảo luận đònh hướng.
1. Mạc Đăng Dung là một quan võ dưới thời nhà Lê.
2. Năm 1527, lợi dụng tình hình suy thoái của nhà hậu Lê, Mạc Đăng dung đã cầm
đầu một số quan lại cướp ngôi nhà Lê, lập ra triều Mạc, sử cũ gọi là bắc triều.
3. Nam Triều là triều đình của họ Lê. Năm 1533, một quan võ của họ lê là Nguyễn Kim
đã đưa một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên ngôi, lập ra triều đình riêng ở Thanh Hoá.
4. Hai thế lực là Nam triều và Bắc triều tranh giành quyền lực với nhau gây nên
cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều.
TUẦN: 25 - 9 - Dương Văn Lý
5. Chiến tranh Nam- Bắc triều kéo dài bao nhiêu năm? Và có kết quả như thế nào?
- GV yêu cầu đại diện các nhóm phát biểu ý kiến của nhóm mình.
- GV tổng kết nội dung HĐ2 . Hoạt động 3 : Chiến tranh Trònh – Nguyễn.
- GV cho HS thảo luận theo cặp và trả lời câu hỏi.
H? Nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh trònh – Nguyễn?
H? Trình bày diễn biến chính của chiến tranh Trònh – Nguyễn?
H? Nêu kết quả của chiến tranh Trònh – Nguyễn?
H? Chỉ trên lược đồ ranh giới đàng trong , đàng ngoài?
- GV yêu cầu HS phát biểu ý kiến.
Hoạt động 4: Đời sống nhân dân thế kỉ XVI. - GV cho HS tìm hiểu cuộc sống của nhân dân
thế kỉ XVI. 3 Củng cố – dặn dò:
- GV chốt bài học. - Về nhà học bài
5. Chiến tranh Nam- Bắc triều kéo dài hơn 50 năm, đến năm 1592 khi Nam triều chiếm
được Thăng Long thì chiến tranh mới kết thúc.
- Đại diện nhóm phát biểu ý kiến về 1 câu hỏi, các nhóm theo dõi và bổ sung ý kiến.
+ Khi Nguyễn Kim chết, con rể là Trònh Kiểm lên thay nắm toàn bộ triều chính đã
đẩy con trai của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng vào trấn thủ vùng Thuận Hoá, Quảng
Nam. Hai thế lực phong kiến Trònh – Nguyễn tranh giành quyền lực đã gây nên
cuộc chiến tranh Trònh – Nguyễn. + Trong khoảng 50 năm, hai họ TRònh –
Nguyễn đánh nhau bảy lần, vùng đất miền trung trở thành chiến trường ác liệt.
+ Hai họ lấy sông Gianh Quảng Bình làm ranh giới chia cắt đất nước. Đàng ngoài từ
sông gianh trở ra, đàng trong từ sông gianh trở vào làm cho đất nước bò chia cắt hơn 200
năm. + HS chỉ lược đồ SGK và trên bảng.
- HS lần lượt trình bày ý kiến theo các câu hỏi trên, sau một lần trình bày cả lớp nhận
xét , bổ sung ý kiến.
- HS đọc SGK và trả lời
Lắng nghe
Luyện từ và câu CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ?
I. Mục đích yêu cầu: - HS hiểu được ý nghóa, cấu tạo của chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
- Xác đònh được chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? Tạo được câu kể Ai là gì? từ những chủ ngữ đã cho.
- Yêu thích học Tiếng Việt, ham thích tìm hiểu về sự phong phú của Tiếng Việt. II. Đồ dùng dạy – học:
- Bảng phụ viết các câu văn BT1 ở phần luyện tập.
TUẦN: 25 - 10 - Dương Văn Lý
- Bảng phụ viết cột B ở BT2 phần luyện tập và các thẻ ghi các từ ở cột A. - Bảng lớp viết sẵn đoạn thơ, câu văn ở phần nhận xét.

III. Hoạt động dạy - hoïc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 em lên bảng trả lời câu hỏi:

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×