Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Mục tiêu + Giúp HS củng cố về phép cộng , phép trừ các phân số. Đồ dùng dạy học + Hình minh hoạ 98, 99 SGK. Hoạt động dạy - học

Mục tiêu + Giúp HS củng cố về phép cộng , phép trừ các phân số. Đồ dùng dạy học + Hình minh hoạ 98, 99 SGK. Hoạt động dạy - học

Tải bản đầy đủ - 33trang

2. Phần cơ bản .


3. Phần kết thúc


22 phút 12 phút
10 phút
5 phút + Khởi động.
+ Lớp trưởng tập hợp lớp. + GV phổ biến nội dung bài học.
+ Khởi động các khớp cổ tay, chân, đi đều 1 vòng tròn, chạy chậm trên đòa hình tự nhiên.
+ Trò chơi “ Kết bạn” a Đội hình đội ngũ và bài tập RLTTCB
Ôn bật xa. + GV chia nhóm luyện tập theo khu vực quy đònh. Yêu
cầu hoàn thiện kó thuật và nâng cao thành tích. + Tâïp phối hợp chạy, nhảy.
+ GV nhắc lại cách luyện tập phối hợp, làm mẫu , sau đó cho HS thực hiện bài tập.
+ Cho HS tập theo đội hình hàng dọc, theo hiệu lệnh còi.
+ Trò chơi vận động: chạy tiếp sức GV nêu trò chơi và phổ biến cách chơi.
+ Yêu cầu HS khởi động trước khi chơi để đảm bảo an toàn.
+ Cho một nhóm ra làm mẫu đồng thời giải thích ngắn gọn cách chơi.
+ Cho HS tập động tác tiếp sức thử mới cho các em tập chính thức. Chú ý giữ kỉ luật tập luyện và đảm bảo an
toàn cho HS. + Hồi tónh.
+ Tập hợp lớp. + HS đi thường theo nhòp vừa đi vừa hát.Đứng tại chỗ
thực hiện ĐT thả lỏng , hít thở sâu. + GV nhận xét ,đánh giá kết quả giờ học, dặn HS
chuẩn bò dụng cụ học tập tiết sau.
Toán LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu + Giúp HS củng cố về phép cộng , phép trừ các phân số.
+ Bước đầu biết thực hiện phép cộng ba phân số + Rèn tính cẩn thận, chính xác.

II. Hoạt động dạy học.


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 3 HS lên bảng thực hiện phép tính cộng, tính trừ các
phân số khác mẫu số đã giao làm thêm ở tiết trước. + Nhận xét và ghi điểm cho HS.

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS làm bài tập.


Bài 1
: 6 phút
-3 HS lên bảng thực hiện - Lớp theo dõi và nhận xét.
+ HS lắng nghe và nhắc l tên bài.
TUẦN: 25 - 4 - Dương Văn Lý
+ Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + GV hỏi cách cộng, trừ hai phân số khác mẫu số phải làm
NTN? + Yêu cầu HS làm bài, sau đó lần lượt đọc kết của bài làm của
mình. + GV nhận xét bài làm của HS.
a
12 23
12 15
12 8
4 5
3 2
= +
= +
; b
40 69
40 45
40 24
8 9
5 3
= +
= +
c
28 13
28 8
28 21
7 2
4 3
= −
= −
; d
15 13
15 20
15 33
3 4
5 11
= −
= −
Baøi 2 : 8 phút
+ GV cho HS nêu yêu cầu bài tập. + GV nêu tiếnhành như bài 1.
Bài 3 : 8 phút
H: Bài tập yêu cầu gì? GV lưu ý HS cách tìm các thành phần chưa biết trong phép
tính x+
2 3
5 4
=
. x -
4 11
2 3
=
x =
5 4
2 3

x =
2 3
4 11
+
x =
10 7
x =
4 17
Bài 4 : GV nêu yêu cầu cách tính +GV lưu ý HS dùng tính chất giao hoán trong phép cộng để
tính a
17 39
17 19
17 20
17 19
12 8
17 12
17 8
17 19
17 12
= +
= +
+ =
+ +
Baøi 5 : GV gọi Hs đọc đề – tìm hiểu đề – tóm tắt – giải Bài giải
Số HS học tiếng Anh và Tin học chiếm số phần là :
35 29
7 3
5 2
= +
tổng số HS Đáp số :
35 29
tổng số HS
3- Củng cố – Dặn dò + Nhận xét tiết dạy
+ Dặn về nhà làm BT trong vở giáo khoa + 1 HS đọc,
+ Nêu yêu cầu câu hỏi
2 HS lên bảng làm.
+ Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
+ 1 HS nêu. + HS làm bài.Lớp theo dõi
và nhận xét bài làm ở bảng. -HS đọc tìm hiểu đề
- Tìm x
+ HS lắng nghe để thực hiện.
-HS làm bài tập
Hs đọc tìm hiểu đề HS làm bài
Tóm tắt Học tiếng Anh:
5 2
TS HS Học tin học:
7 3
TS HS Học tiếng Anh và Tin học :
…..số HS ?
- Lắng nghe
Khoa học ÁNH SÁNG VÀ VIỆC BẢO VỆ ĐÔI MẮT
I. Mục tiêu + Vận dụng kiến thức về sự tạo thành bóng tối , về vật cho ánh sáng truyền qua một phần, vật
cản sáng ….để bảp vệ mắt .
TUẦN: 25 - 5 - Dương Văn Lý
+ Hiểu và biết phòng tránh những trường hợp ánh sáng quá mạnh có cho mắt + Biết tránh , không đọc , viết ở nơi ánh sáng quá yếu.
II. Đồ dùng dạy học + Hình minh hoạ 98, 99 SGK.

III. Hoạt động dạy - học


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng lần lượt trả lời các câu hỏi
sau: 1- Em hãy nêu vai trò ánh sáng đối với đời sống động
vật ? thực vật , con người + Nhận xét câu trả lời của HS và ghi điểm.
2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động1 10 phút khi nào không được nhìn
trực tiếp vào nguồn sáng + GV tổ chúc cho HS hoạt động nhóm.
+ Yêu cầu các nhóm quan sát tranh và trả lời câu hổi?
H: Tại sao chúng ta không nên nhìn trực tiếp vào mặt trời hoặc ánh lửa hàn ?
H: Lấy ví dụ về những trường hợp ánh sáng quá mạnh cần tránh không để chiếu vào mắt ?
+ Các nhóm trình bày ý kiến + GV nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm và
Kết luận: nh sáng trực tiếp của Mặt Trơì hay lửa hàn quá mạnh nếu nhìn trực tiếp sẽ có thể làm hỏng
mắt . Hoạt động 2:
Nên và không nên làm gì để tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh gây ra ? 10 phút
+ Tiếp tục cho HS thảo luận nhóm. + Yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK để xây dựng
đoạn vở kòch nói về những việc nên hay không nên làm để tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh gây ra
+ GV cho HS xây dựng đoạn truyện tuỳ thích + GV theo dõi giúp đỡ các nhóm
GV giảng : Mắt của chúng ta có một bộ phận tương tự như kính lúp . Khi nhìn trực tiếp vào ánh sáng Mặt
Trời , ánh sáng tập trung vào đáy mắt , có thể làm tổn thương mắt
Hoạt động 3: Nên và không nên làm gì để đảm bảo đủ ánh sáng khi đọc viết 10 phút
+ Tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo cặp + Yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ 5,6,7,8 trang
99 , trao đổi và trả lời câu hỏi H- Những trường hợp nào cần tránh để đảm bảo đủ
ánh sáng khi đọc , viết ? Tại sao ? 2 HS lên bảng lần lượt trả lời các câu
hỏi - Lớp theo dõi và nhận xét câu trả lời
của các bạn.
+ HS lắng nghe và nhắc lại tên bài.
+ Các nhóm thảo luận hoàn thành yêu cầu của GV.
+ Vì ánh sáng được chiếu trực tiếp từ mặt trời rất mạnh còn có tia tử ngoại
………. +Những trường hợp ánh sáng quá
mạnh cần tránh không để chiếu thẳng vào mắt ……..-
+ HS lắng nghe.
+ Nhắc lại .
+ Đại diện các nhóm trả lời. + Nhóm khác bổ sung nếu cần
+ Lớp lắng nghe.
+ Lắng nghe và trao đổi trong nhóm thống nhất trả lời.
TUẦN: 25 - 6 - Dương Văn Lý
+ GV gọi HS trình bày, sau mỗi HS trình bày, + Mỗi nhóm trình bày 1 tranh
GV khen ngợi HS có kinh nghiệm và hiểu biết. + GV kết luận : Khi đọc , viết tư thế phải ngay ngắn ,
khoảng cách giữ mắt và sách phải giữ cự ly khoảng 30 cm , không được đọc , viết ở nơi có ánh sáng Mặt
Trời trực tiếp chiếu vào , không đọc sách khi đang nằm , đang đi trên đường hoặc trên xe lắc lư . Khi
viết bằng tay phải , ánh sáng phải được chiêú từ phía trái hoặc phải để tránh bóng của tay phải , đảm bảo
ánh sáng khi viết 3 . Củng cố, dặn dò: 5 phút
+ Gọi HS đọc mục bài học? + Nhận xét tiết học và dặn HS học bài và chuẩn bò
tiết sau. + Dặn HS thực hiện đúng những điều đã học
+ HS trả lời .
+ Lắng nghe và nhớ thực hiện. + Lắng nghe , theo dõi
+ Ghi bài.
+ Lắng nghe và nhớ thực hiện.
Ngày soạn : 4 3 2006 Ngày dạy: Thứ ba ngày 7 tháng 3 năm 2006
KỂ CHUYỆN
NHỮNG CHÚ BÉ KHÔNG CHẾT I. Mục đích yêu cầu:
- Dựa vào các tranh minh hoạ và lời kể của GV kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện Những chú bé không chết.
- Thể hiện lời kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung từng đoạn truyện.
- Hiểu được ý nghóa của câu chuyện : Ca ngợi tinh thần dũng cảm, sự hy sinh cao cả của các chiến só nhỏ tuổi trong cuộc chiến chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.
- Biết theo dõi, nhận xét lời kể của bạn. II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh ảnh minh hoạ câu truyện trong SGK. - Các câu hỏi tìm hiểu về truyện.

III. Hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu + Giúp HS củng cố về phép cộng , phép trừ các phân số. Đồ dùng dạy học + Hình minh hoạ 98, 99 SGK. Hoạt động dạy - học

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×