Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Mục tiêu + Giúp HS củng cố về phép cộng , phép trừ các phân số. Đồ dùng dạy học + Hình minh hoạ 98, 99 SGK. Hoạt động dạy - học

Mục tiêu + Giúp HS củng cố về phép cộng , phép trừ các phân số. Đồ dùng dạy học + Hình minh hoạ 98, 99 SGK. Hoạt động dạy - học

Tải bản đầy đủ - 33trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu + Giúp HS củng cố về phép cộng , phép trừ các phân số. Đồ dùng dạy học + Hình minh hoạ 98, 99 SGK. Hoạt động dạy - học

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×