Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Mục đích yêu cầu: + Giúp HS đọc đúng các từ khó: Mục tiêu : Kiến thức:

Mục đích yêu cầu: + Giúp HS đọc đúng các từ khó: Mục tiêu : Kiến thức:

Tải bản đầy đủ - 33trang

TUẦN 25
Ngày soạn : 432006 Ngày dạy : Thứ hai, ngày 6 tháng 3 năm 2006
Tập đọc KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN
I. Mục đích yêu cầu: + Giúp HS đọc đúng các từ khó:
+ Phía Bắc : Cao lớn , gạch nung, lên cơn loạn óc , quen lệ , rút soạt dao ra , dõng dạc , nanh ác , lau bàn….
+ PN : cướp biển , vạm vỡ , trắng bệch, mang rợ , giảng , bác só , điềm tónh hỏi, dữ dội , dõng dạc , quả quyết , thú dữ, cổ họng…
+ Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ miêu tả sự hung dữ của tên cướp, vẻ oai nghiêm của bác só
+ Đọc diễn cảm toàn bài với nội dung câu chuyện và từng nhân vật. + Hiểu các từ ngữ: bài ca man rợ , nín thít, gườm gườm, làu bàu , im như thóc…..
+ Hiểu nội dung bài: ca ngợi hành động dũng cảm của bác só Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn.Ca ngợi sức mạnh chính nghóa chiến thắng sự hung ác, bạo ngược
II. Đồ dùng dạy học + Tranh minh hoạ bài tập đọc.
+ Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn luyện đọc. III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 3 HS lên bảng đọc thuộc lòng bàiĐoàn
thuyền đánh cá và trả lời câu hỏi về nội dung bài. + Gọi HS nhận xét bạn đọc và trả lời.
+ GV nhận xét, ghi điểm. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Luyện đọc 10 phút + Gọi 1 HS đọc toàn bài.
+ GV yêu cầu 5 HS đọc nối tiếp từng đoạn của bài. GV theo dõi sửa lỗi phát âm, cho HS.
+ Gọi HS đọc chú giải SGK. + Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm bàn.
+Chú ý các câu sau : + Có câm mồm không ? giọng quát lớn
+ Anh bảo tôi phải không ? Giọng điềm tónh + Kiểm tra kết quả đọc của nhóm.
GV đọc mẫu, chú ý đọc với giọng đọc miêu tả sự hung dữ của tên cướp
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài 10 phút + Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài, trao đổi, thảo luận
trong nhóm bàn và trả lời câu hỏi. H: Những từ ngữ nào cho thấy tên cướp rất hung dữ ?
+ Gọi HS phát biểu ý kiến
H: Đoạn 1 nói lên điều gì? 3 HS lên bảng
.Lớp theo dõi và nhận xét.
+ HS lắng nghe, nhắc lại tên bài. + HS lắng nghe.
+ 1 HS đọc, lớp đọc thầm theo. + Lần lượt HS đọc nối tiếp, chú ý
Luyện đọc đúng. + 1 HS đọc.
+ Luyện đọc theo nhóm bàn, sau đó đại diện đọc
+ Lớp lắng nghe.
+ HS đọc thầm và trả lời câu hỏi. + Trên má có vết sẹo , chém dọc
xuống , trắng bệch , uống rượu nhiều , lên cơn loạn óc , hát những
bài ca man rợ. + Vài em trả lời.
TUẦN: 25 - 1 - Dương Văn Lý
Ý 1: Hình ảnh dữ tợn của tên cướp biển. + Yêu cầu HS đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi:
H: Tính hung hãn của tên cướp biển được thể hiện qua những chi tiết nào ?
H: Thấy bác só Ly tên cướp đã làm gì ?
H Những lời nói cử chỉ ấy của bác só Ly cho thấy ông là người thế nào ?
H: ý đoạn nói gì?
Ý 2: Kể lại cuộc đối đầu giữ bác só Ly và tên cướp biển.
+ HS đọc đoạn 3 , trao đổi và trả lời câu hỏi H: Cặp câu nào trong bài khắc hoạ 2 hình ảnh nghòch
nhau của bác só Ly và tên cướp biển ? H:Vì sao bác só Ly khuất phục được tên cướp biển
hung hãn ? H- Ý đoạn 3 : Kể lại tình tiết tên cướp biển bò khuất
phục + HS đọc thầm tìm ra ý chính
Đại ý: Ca ngợi hành động dũng cảm của bác só Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn , ca
ngợi sức mạnh chính nghóa thắng sự hung ác , bạo ngược
Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm. 10 phút + Gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn của bài, lớp theo rõi
tìm cách đọc hay. + GV treo bảng phụ viết sẵn đoạn văn luyện đọc.
GV đọc mẫu đoạn văn. + Gọi HS đọc.
+ Yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm đoạn văn trên. + Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.
+ Nhận xét và ghi điểm. 3. Củng cố, dặn dò: 3 phút
+ GV cho HS xem một số tranh mà HS vẽ và cho HS nêu lên ý tưởng của mình qua bức tranh.
+ Nhận xét tiết học, dặn HS học bài và chuẩn bò bài sau.
+ 2 em nêu lại. + HS đọc thầm , trả lời câu hỏi.
+ Hắn đập tay xuống bàn quát mọi người im , hắn quát bác só Ly
+ Bác só Ly ôn tồn giảng giải cho ông chủ quán cách trò bệnh
+ Ông là người rất nhân từ điềm đạm , cứng rắn ………
+ 2 HS nêu. + 1 em đọc
+ Vài HS nêu.
+ Một đằng thì đức độ , hiền từ, nghiêm nghò . Một đằng thì nanh ác,
hung ác như con thú dữ … +Vì bác só bình tónh và cương quyết
…. + HS đọc nối tiếp ý 3.
+3 em đọc lại
+ HS lắng nghe. + 1 HS đọc, lớp theo dõi.
+ HS luyện đọc theo nhóm. + Mỗi nhóm 1 em lên thi.
+ Nhận xét các nhóm.
+ Lớp lắng nghe và thực hiện.
ĐẠO ĐỨC ÔN TẬP THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ II

I. Mục tiêu : Kiến thức:


+ Củng cố lại cho HS thấy rõ những hành vi , kó năng về : Biết yêu lao động và quý trọng người lao động , biết bày tỏ ý kiến và biết ứng xử với mọi người , biết giữ gìn các công trình công cộng
Thái độ:
TUẦN: 25 - 2 - Dương Văn Lý
+ Có thức giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng. Yêu người lao động , lễ phép với mọi người . + Đồng tình, khen ngợi những người tham gia giữ gìn các công trình công cộng, lễ phép với mọi
người, yêu quý người lao động , không đồng tình với những người không có ý thức đã nêu trên Hành vi:
+ Tích cực tham gia vào việc giữ gìn các công trình công cộng. Yêu q người lao động , lễ phép …..
+ Tuyên truyền để mọi người tham gia tích cực II. Đồ dùng dạy – học
+ Nội dung 1 số câu chuyện về tấm gương người tốt việc tốt. III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động 1 Kể chuyện các tấm gương 12
phút + GV yêu cầu HS kể về các tấm gương, mẩu
chuyện nói về nội dung ôn tập ở các bài Đạo Đức ở bài 8, 9, 10, 11.
+ Nhận xét về bài kể của HS. + GV cho HS đọc các ghi nhớ trong SGK
GV kết luận: theo từng bài trong SGK Hoạt Động 2 : Luyện tập thực hành
+ GV yêu cầu HS làm bài tập thực hành trong vở
+ HS thực hiện + Sửa bài tập – HS đọc bài làm
+ GV kết luận : Chúng ta phải thực hành kó năng các nội dung đã nêu ở trên một cách
thực tế trong cuộc sống hàng ngày Củng cố, dặn dò: 3 phút
+ Goi ï4 HS đọc phần ghi nhớ. + Nhận xét tiết học, dặn HS học bài và chuẩn
bò bài sau.
Hoạt động học
+ HS lần lượt kể. Ví dụ:
+ HS chú ý nghe. + Đọc nối tiếp
+ 2 HS đọc. + Lắng nghe và thực hiện.
ï4 HS đọc phần ghi nhớ
Thể dục PHỐI HP CHẠY, NHẢY, MANG VÁC
TRÒ CHƠI: “CHẠY TIẾP SỨC….” I. Mục tiêu
+ Ôn phối hợp chạy, nhảy. Mang vác.Yêu cầu biết cách thực hiện động tác tương đối đúng. + Trò chơi “ Chạy tiếp sức ” . Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.
II. Đòa điểm và phương tiện + Dọn vệ sinh sân trường, bảo đảm an toàn luyện tập.
+ Còi, dụng cụ phục vụ luyện tậpphối hợp chạy, nhảy và chạy mang. Vác, kẻ vạch xuất phát và giới hạn.

III. Nội dung và phương pháp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích yêu cầu: + Giúp HS đọc đúng các từ khó: Mục tiêu : Kiến thức:

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×