Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV kiểm tra dụng cụ, vật liệu của HS theo Củng cố, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét tinh thần học tập của HS, dặn

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV kiểm tra dụng cụ, vật liệu của HS theo Củng cố, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét tinh thần học tập của HS, dặn

Tải bản đầy đủ - 35trang

+ Yêu cầu HS dán phiếu lên bảng và đọc đoạn văn của mình. GV sửa lỗi ngữ pháp, dùng từ cho
HS. + Gọi HS dưới lớp đọc bài của mình.
+ GV nhận xét và ghi điểm những em làm bài tốt.
3. Củng cố, dặn dò: 5 phút + Nhận xét tiết học.
+ Dặn HS về nhà hoàn chỉnh đoạn văn thành bài văn hoàn chỉnh và chuẩn bò bài sau.
+ 3 HS lên bảng dán.Lớp theo dõi và nhận xét.
+ 3 em đọc.
+ HS lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
Kó thuật THU HOẠCH RAU, HOA
I. Mục tiêu + Giúp HS biết mục đích các cách thu hoạch rau, hoa.
+ HS luôn có ý thức làm việc cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học
+ Vật liệu và dụng cụ: Dao sắc, kéo cắt cành. III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV kiểm tra dụng cụ, vật liệu của HS theo
nhóm. 2.Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu các yêu cầu của việc thu hoạch rau, hoa. 15 phút
+ GV nêu vấn đề: Cây rau, hoa dễ bò giập nát , hư hỏng. Vậy khi thu hoạch cần đảm bảo yêu
cầu gì? + GV giải thích yêu cầu của việc thu hoạch: Thu
hoạch đúng lúc, không quá sớm. Quá muộn. Quá sớm năng xuất thấp, quá muộn rau già, hoa
nở to. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu kó thuật
thu hoạch rau. Hoa. 15 phút H: Người ta thu hoạch bộ phận nào của cây rau,
hoa? Thu hoạch bằng cách nào? + GV hướng dẫn cách thu hoạch rau, hoa theo
nội dung SGK. và nêu ví dụ minh hoạ. + Hướng dẫn HS quan sát hình SGK và nêu các
cách thu hoạch rau, hoa. Với cây rau: Thu hoạch như hái hoặc ngắt, cắt,
đào tùy theo bộ phận thu hoạch của cây. - Kiểm tra dụng cụ theo nhóm.
+ HS lắng nghe và nhắc lại.
+ Lớp chú ý nghe. + Thu hoạch đúng lúc, không quá
sớm hoặc quá muộn.
- Tùy loại cây, người ta thu hoạch các bộ phận cây khác nhau.
+ HS chú ý lắng nghe.
+ HS quan sát và lần lượt nêu các cách thu hoạch rau, hoa.
TUẦN : 24 - 15 -
Với cây hoa: Chủ yếu là cắt cành hoặc bứng cả gốc cho vào trồng trong chậu.
+ Chú ý: Rau sau khi thu hoạch nếu chua sử dụng ngay cần bảo quản ở phòng lạnh. Đóng
hộp hoặc sấy khô. Đối với hoa nếu vận chuyển xa phải bao gói cẩn thận.
3. Củng cố, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét tinh thần học tập của HS, dặn
HS chuẩn bò tiết sau ôn tập. + Lớp lắng nghe và cho ví dụ.
+ HS lắng nghe và thực hiện.
THỂ DỤC: PHỐI HP CHẠY , NHẢY , MANG , VÁC.
TRÒ CHƠI “ KIỆU NGƯỜI”
I
. Mục tiêu
+ Học kó thuật phối hợp chạy , nhảy , mang , vác +. Yêu cầu biết được cách thưch hiện động tác phối hợp tương đối đúng
+ Chơi trò chơi: . Kiệu người . Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi.

II. Đòa điểm và phương tiện


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV kiểm tra dụng cụ, vật liệu của HS theo Củng cố, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét tinh thần học tập của HS, dặn

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×