Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 3 HS lên bảng thực hiện phép tính Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV nhận xét tiết học, hướng dẫn HS làm

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 3 HS lên bảng thực hiện phép tính Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV nhận xét tiết học, hướng dẫn HS làm

Tải bản đầy đủ - 35trang

+ Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng các phân số , bước đầu áp dụng vào giải toán

II. Hoạt động dạy học.


1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 3 HS lên bảng thực hiện phép tính
cộng các phân số khác mẫu số giao làm thêm ở tiết trước.
+ Nhận xét và ghi điểm cho HS. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài 1: 6 phút
+ Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS làm bài, sau đó lần lượt đọc
kết của bài làm của mình. + GV nhận xét bài làm của HS.
Bài 2: 8 phút + GV cho HS nêu yêu cầu bài tập.
H: Nêu tính chất kết hợp trong phép cộng ? H: Để thực hiện các phân số này ta làm
như thế nào? + Yêu cầu HS làm bài.
4 3
8 6
8 1
8 2
8 3
; 8
6 8
1 8
2 8
3 =
= +
+ =
+ +
Bài 3: 8 phút GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán. H GV yêu cầu HS làm bài.
Tóm tắt Chiều dài :
m 3
2
Chiều rộng :
m 10
3
Nửa chu vi : …….m?
3. Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV nhận xét tiết học, hướng dẫn HS làm
bài thêm ở nhà. _ Thiểu, Thim, Thìm
- Lớp theo dõi và nhận xét.
+ HS lắng nghe và nhắc l tên bài.
+ 1 HS đọc, 2 HS lên bảng làm. + Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
5 19
5 4
5 15
5 4
3 =
+ =
+
……
+ 1 HS neâu. + 1 HS neâu
+ Tính và viết vào chỗ chấm + HS làm bài.Lớp theo dõi và nhận xét
bài làm ở bảng. xét bài làm ở bảng.
8 1
8 2
8 3
8 1
8 2
8 3
+ +
= +
+
- 1 HS đọc đề bài. - 1 HS tóm tắt bài.
- thực hiện phép cộng: - 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào
vở.
Bài giải Nửa chuvi hình chữ nhật
m 30
29 10
3 3
2 =
+
Đáp số :
m 30
29
TUẦN : 24 - 13 -
Ngày soạn : 28-2 Ngày dạy: Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 2006
Tập làm văn LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN
MIÊU TẢ CÂY CỐI.
I. Mục đích yêu cầu + Giúp HS luyện tập viết một số đoạn văn miêu tả cây cối. Yêu cầu
viết từng đoạn hoàn chỉnh. Câu đúng ngữ pháp. Dùng từ hay. Sinh động, chân thực, giàu tình cảm.
II. Đồ dùng dạy học + Giấy khổ to viết đoạn văn chưa hoàn chỉnh vào giấy.

III. Hoạt động dạy – học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút + Gọi 3 HS lên bảng thực hiện phép tính Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV nhận xét tiết học, hướng dẫn HS làm

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×