Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Kiểm tra bài cũ: 5 phút

Kiểm tra bài cũ: 5 phút

Tải bản đầy đủ - 35trang

Nhà Tiền Lê Nhà Lí
Nhà Trần Nhà Hồ
Nhà Hậu Lê b Các sự kiện lòch sử tiêu biểu từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê
Thời gian Tên sự kiện
Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân KC chống quân Tống XL lần thứ nhất.
Nhà Lí dời đô ra Thăng Long. KC chống quân Tống XL lần thứ hai.
Nhà Trần thành lập. KC chống quân XL Mông - Nguyên
Chiến thắng Chi Lăng.
+ GV yêu cầu HS báo cáo kết quả làm việc trên phiếu.
Hoạt động 2: Thi kể các sự kiện, nhân vật lòch sử đã học. 15 phút
+ GV giới thiệu về chủ đề cuộc thi. + HS xung phong thi kể các sự kiện lòch
sử, các nhân vật mà mình đã chọn. + GV tổng kết cuộc thi, tuyên dương HS
kể tốt. 3. Củng cố, dặn dò: 3phút
+ GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà ôn bài và chuẩn bò bài sau.
+3 HS lên bảng nêu kết quả làm việc.
+ HS chú ý lắng nghe, nhớ và đònh hướng kể.
- Kể về sự kiện lòch sử. - Kể về các nhân vật lòch sử.
+ Lớp lắng nghe và thực hiện.
Luyện từ và câu
CÂU KỂ AI LÀ GÌ ?
I. Mục đích yêu cầu + Hiểu được tác dụng và cấu tạo của câu kể Ai là gì?
+ Tìm đúng câu kể Ai là gì? trong đoạn văn. + Biết đặt câu kể Ai là gì? để giới thiệu hoặc nhận đònh về một nhân vật.
II. Đồ dùng dạy học + Bảng lớp chép sẵn đoạn văn ở bài tập 1.
+ Giấy khổ to ghi các phần a, b, c, ở bài tập 1. III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút


TUẦN : 24 - 10 -
+ Gọi 3 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu. - Đọc 1 câu tục ngữ thuộc chủ điểm: cái đẹp.
+ GV nhận xét và ghi điểm. 2. Dạy bài mới:
GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ: 15 phút + Cho 4 HS đọc nối tiếp nhau từng phần của
phần nhận xét. Bài 1, 2
+ Gọi HS đọc 3 câu được gạch chân trong đoạn văn.
H: Câu nào dùng để giới thiệu, câu nào nhận đònh về bạn Diệu Chi?
+ GV nhận xét câu trả lời của HS. Bài 3:
+ Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS thảo luận, làm bài.
+ GV nêu: Các câu giới thiệu và nhận đònh về bạn Diệu Chi là kiểu câu kể Ai là gì?
H: Bộ phận CN và VN trong câu kể Ai là gì? Trả lời cho những câu hỏi nào?
Bài 4: + GV nêu yêu cầu: Hãy phân biệt 3 kiểu câu
đã học Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì?Để thấy chúng giống và khác nhau ở điểm nào?
+ Gọi HS phát biểu ý kiến.
H: Câu kể Ai là gì? gồm những bộ phận nào? Chúng có tác dụng gì?
H: Câu kề Ai là gì ? Dùng để làm gì?
Ghi nhớ SGK. + Yêu cầu HS đặt câu kể Ai là gì? Để minh
- Đạt, Huynh, Lâm
- Lớp theo dõi, nhận xét.
+ HS lắng nghe và nhắc lại tên bài. + 4 HS nối tiếp nhau đọc.Lớp đọc
thầm. + HS thực hiện yêu cầu.
+ Câu giới thiệu về bạn Chi: Đây là Diệu Chi,…trường tiểu học Thành
Công. + Câu nhận đònh về bạn Diệu Chi:
Bạn ấy là một hoạ só nhỏ đấy.
+ 1 HS đọc. + HS lắng nghe.
+ Bộ phận CN trả lời cho câu hỏi Ai? Bộ phận VN trả lời cho câu hỏi Là gì?
Bài :4 + HS suy nghó, trao đổi và trả lời câu
hỏi: - Giống nhau: Bộ phận CN cùng trả lời
cho câu hỏi Ai? cái gì, con gì - Khác nhau:
+ Câu kể Ai làm gì?VN trả lời cho câu hỏi làm gì?
+ Câu kể Ai thế nào?VN trả lời cho câu hỏi thế nào?
+ Câu kể Ai là gì? VN trả lời cho câu hỏi là gì?
+ Câu kể Ai là gì? gồm 2 bộ phận CN và VN, Bộ phận CN trả lời cho câu hỏi
Ai cái gì, con gì? Bộ phận VN trả lời cho Câu hỏi là gì?
+ Câu kể Ai là gì? dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận đònh về một người, một
vật nào đó. + 2 HS đọc trước lớp.
Lần lượt HS đọc câu của mình.
TUẦN : 24 - 11 -
hoaï cho ghi nhớ. Hoạt động 2: Luyện tập. 15 phút
Bài 1 7 phút + Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.
+ Yêu cầu HS tự làm bài. + Cho 3 HS làm vào giấy khổ to dán lên
bảng, cả lớp cùng nhận xét.
+ 1HS đọc, lớp đọc thầm. + HS làm bài, 3 HS dán bài của mình
lên bảng. - Nhận xét bải của bạn.
Câu kể Ai là gì? Tác dụng
a Thì ra đó là một tứ máy cộng trừ mà Pa – xcan đã đặt hết tình cảm…chế tạo
. Đó là một chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những…hiện đại.
b Lá là lòch của cây. Cây lại là lòch đất.
Trăng lặn rồi mọc là lòch của bầu trời. Mười ngón tay là lòch.
Lòch lại là trang sách. c Sầu riêng là lọi trái quý của miền
Nam. + Câu giới thiệu về thứ máy tính cộng trừ.
+ Câu nhận đònh về giá trò của chiếc máy tính đầu tiên.
+ Nêu nhận đònh chỉ mùa + Nêu nhận đònh chỉ vụ hoặc chỉ năm
+ Nêu nhận đònh chỉ ngày đêm + Nêu nhận đònh đếm ngày tháng
+ Nêu nhận đònh năm học + chủ yếu nêu nhận đònh về giá trò của trái
sầu riêng, bao hàm cả ý giới thiệu về loại trái cây đặc biệt của miền Nam.
Bài 2: 8 phút
+ GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm bàn.
GV hướng dẫn: Hãy tưởng tượng các em giới thiệu về gia đình mình với các bạn trong lớp
hoặc giới thiệu các bạn trong lớp với các bạn lớp khác. Trong lời giới thiệu đó các em nhớ
dùng mẫu câu mà chúng ta vừa học đó là câu kể Ai là gì?
+ Gọi HS nói lời giới thiệu. GV chú ý sửa lỗi ngữ pháp, dùng từ cho từng HS.
3. Củng cố, dặn dò: 3 phút + GV nhận xét tiết học.Dặn HS học thuộc ghi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: 5 phút

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×