Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Đòa điểm và phương tiện Mục đích yêu cầu: Giúp HS: Mục tiêu: Giúp HS: Đồ dùng dạy học: + HS chuẩn bò theo nhóm cây trồng từ trước Mục tiêu + Giúp HS ôn tập, hệ thống các kiến thức lòch sử. Đồ dùng dạy – học + Phiếu học tập cho từng HS.

Đòa điểm và phương tiện Mục đích yêu cầu: Giúp HS: Mục tiêu: Giúp HS: Đồ dùng dạy học: + HS chuẩn bò theo nhóm cây trồng từ trước Mục tiêu + Giúp HS ôn tập, hệ thống các kiến thức lòch sử. Đồ dùng dạy – học + Phiếu học tập cho từng HS.

Tải bản đầy đủ - 35trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đòa điểm và phương tiện Mục đích yêu cầu: Giúp HS: Mục tiêu: Giúp HS: Đồ dùng dạy học: + HS chuẩn bò theo nhóm cây trồng từ trước Mục tiêu + Giúp HS ôn tập, hệ thống các kiến thức lòch sử. Đồ dùng dạy – học + Phiếu học tập cho từng HS.

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×