Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
Đòa điểm và phương tiện Mục đích yêu cầu: Giúp HS: Mục tiêu: Giúp HS: Đồ dùng dạy học: + HS chuẩn bò theo nhóm cây trồng từ trước Mục tiêu + Giúp HS ôn tập, hệ thống các kiến thức lòch sử. Đồ dùng dạy – học + Phiếu học tập cho từng HS.

Đòa điểm và phương tiện Mục đích yêu cầu: Giúp HS: Mục tiêu: Giúp HS: Đồ dùng dạy học: + HS chuẩn bò theo nhóm cây trồng từ trước Mục tiêu + Giúp HS ôn tập, hệ thống các kiến thức lòch sử. Đồ dùng dạy – học + Phiếu học tập cho từng HS.

Tải bản đầy đủ - 35trang

+ Gv theo dõi nhận xét H- Vậy giữ gìn các công trình công cộng em cần phải
làm gì ? Kết luận : Mọi người dân không kể già , trẻ , nghề
nghiệp …đều phải có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ các công trình công cộng
Hoạt động 3 Kể chuyện tấm gương + Yêu càu HS kể về tấm gương , mẫu chuyện nói về
bảo vệ các công trình công cộng + Nhận xét bài kể , rút ra ghi nhớ
+ Đọc ghi nhớ SGK 3- Củng cố, dặn dò:
+ GV nhận xét tiết học, dặn HS học bài và chuẩn bò tiết sau.
+ nhắc lại + các nhóm trình bày
+Lớp theo dõi , bổ sung + đọc nối tiếp
+ Tấm gương các chiến só công an …. + Các bạn HS tham gia lao động vệ
sinh…………. +Đọc nối tiếp .
THỂ DỤC:
PHỐI HP CHẠY , NHẢY , MANG , VÁC. TRÒ CHƠI “ KIỆU NGƯỜI”
I
. Mục tiêu
+ Học kó thuật phối hợp chạy , nhảy , mang , vác +. Yêu cầu biết được cách thưc hiện động tác phối hợp tương đối đúng
+ Chơi trò chơi: . Kiệu người . Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi.

II. Đòa điểm và phương tiện


+ Dọn vệ sinh sân trường.
+ Còi, dụng cụ để chơi trò chơi.

III. Nội dung và phương pháp Nội dung


Phương pháp Đònh
lượng 1. Phần
mở đầu .

2. Phần cơ bản


.
+Tập hợp , Khởi động + Lớp trưởng tập hợp lớp.
+ GV phổ biến nội dung bài học. + Khởi động các khớp cổ tay, chân, đi đều 1
vòng tròn, chạy chậm trên đòa hình tự nhiên. +ĐHĐN
+Hoc kó thuật phối hợp chạy, nhảy , mang , vác + GV làm mẫu động tác bật xa kết hợp giải thích
từng cử động để HS nắm được. + HS đứng tại chỗ, thực hiện .Gv theo dõi nhận
xét + GV yêu cầu vài HS nhắc lại cách chạy
,nhảy,mang,vác. + Cho HS luyện tập theo nhóm. GV theo dõi, sửa
5 phút
22 phút 12 phút
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
X
TUAÀN : 24 - 4 -
3 Phần
kết thúc .
chữa động tác cho HS. + GV chỉ đònh một số em ra thực hiện cho cả lớp
quan sát và nhận xét. + Chơi trò chơi Kiệu người
GV nêu trò chơi và phổ biến cách chơi. + Yêu cầu HS khởi động trước khi chơi để đảm
bảo an toàn. + Hòi tónh , tập hợp
+ Cho HS chơi và nhắc các em khi con sâu nó đo + GV hướng dẫn cách chơi theo SHD
+ HS thực hiện chơi + HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
+ GV nhận xét ,đánh giá kết quả giờ học, dặn HS về nhà ôn nội dung nhảy dây đã học.
10 phút
5 phút x x x x x
x x x x x
-HS chơi theo tổ
x x x x x x x x x x
X
Toán
LUYỆN TẬP

I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS:


+ Củng cố về phép cộng các phân só + Rèn kó năng cộng phân số

II. Hoạt động dạy – học


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu nêu kết luận về
tính chất cơ bản cộng các phân số và làm bài hướng dẫn thêm ở tiết trước.
+ Nhận xét và ghi điểm cho HS.

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập


.+ Bài 1
:
+ GV yêu cầu HS tự làm + GV yêu cầu HS đọc kết quả của mình
+ GV nhận xét bài làm của HS
+ GV sửa bài Bài 2 : Hs tự làm
+H- Các phân số trong bài là các phân số cùng mãu số hay khác mẫu số ?
H- Vậy để thực hiện phép cộng các phân số này chúng ta làm như thế nào ?
+ GV yêu cầu HS làm bài a
7 2
4 3
+
Quy đồng hai phân số ta có :
- Đạt, Thơ. Lớp theo dõi và nhận xét.
+ 2 em lên bảng làm + Hs làm bài vào vở luyện tập
+ HS lắng nghe và nhắc lại. + HS thực hiện
+Thực hiện phép cộng phân số + Là các phân số khác ma số
+ Chúng ta phải qui đồng các mẫu số ……..
+ Hs thực hiện +Hs đổi chéo vở kiểm tra
TUẦN : 24 - 5 -
7 4
7 3
4 3
× ×
=
=
28 8
4 7
4 2
7 2
; 28
21 =
× ×
=
Vậy :
28 29
28 8
21 28
8 28
21 7
2 4
3 =
+ =
+ =
+
+ Gv nhận xét Bài 3: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
+Gv nhắc : mỗi phân số có nhiều cách rút gọn …. + Hs tự làm bài
b
27 18
6 4
+
Rút gọn các phân số đã cho ta có :
3 2
9 :
27 9
: 18
27 18
; 3
2 2
: 6
2 :
4 6
4 =
= =
=
Vaäy :
3 4
3 2
2 3
2 3
2 27
18 6
4 =
+ =
+ =
+
Baøi 4: + Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
+ Gọi HS đọc đề , tóm tắt đề + Hs làm bài
Tóm tắt Tập hát :
7 3
số đội viên Đá bóng :
5 2
só đội viên Tập hát và đá bóng : ……số đội viên ?
+ Gv yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn
3. Củng cố, dặn dò: 5 phút + GV nhận xét tiết học, dặn HS ghi nhớ cách cộng
các phân số và làm bài làm thêm ở nhà. + Rút gọn rồi tính
+ Thực hiện
+ Có thể HS rút gọn trong nháp rồi thực hiện vào vở
Bài giải Số đội viên tham gia tập hát và đá bóng
là :
35 29
5 2
7 3
= +
số đội viên
Đáp số :
35 29
số đội viên + Nhận xét , sửa bài
Khoa học
ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG

I. Mục tiêu: Giúp HS:


+ Nêu được vai trò của ánh sáng đói với đời sống thực vật + Hiểu được mỗi loài thực vật có nhu cầu ánh sáng khác nhau
+ Hiểu được nhờ ứng dụng các kiến thức về nhu cầu ánh sáng của thực vật trong trồng trọt đã mang lại hiệu quả kinh tế cao
II. Đồ dùng dạy học: + HS chuẩn bò theo nhóm cây trồng từ trước

III. Hoạt động dạy - học:


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2HS lên bảng, lần lượt trả lời câu hỏi:
H- bóng tối xuất hiện ở đâu ? H- Có thể làm cho bóng của vật thay đổi như thẻ nào
? - Lâm, Luyến
. Lớp theo dõi và nhận xét.
TUẦN : 24 - 6 -
+ GV nhận xét và ghi điểm.
2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. H: nh sáng cần cho sự sống như thế nào ?
Hằng ngày, chúng ta thấy được rất nhiều ánh sáng trong cuộc sống…. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua
bài …… Hoạt động 1 Vai trò của ánh sáng đối với sự
sống của thực vâït 10 phút + GV tổ chức cho Hs thảo luận theo nhóm cặp
- Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK và ghi lại các ý trong tranh
H- Em có nhận xét gì về cách mọc của cây đậu ? H- Cây có đủ ánh sáng sẽ phát triển NTN?
H- Cây sống ở nơi thiếu ánh sáng sẽ ra sao ? H- Điều gì sẽ xảy ra với thực vật nếu không có ánh
sáng ? - Gọi HS trình bày , các nhóm khác bổ sung
+ Kết luận : nh sáng rất cần cho sự sống của thực vật . Ngoài vai trò giúp cho cây quang hợp , ánh sáng
còn ảnh hưởng đến quá trình sống khác của thực vật như : hút nước , thoát hơi nước , hô hấp , sinh sản …
không có ánh sáng , thực vật sẽ mau chóng tàn vì chúng cần ánh sáng để duy trì sự sống
+ Cho HS xem tranh 2 SGK Hoạt động 2: Nhu cầu về ánh sáng của thực vật
+ Cho HS hoạt động nhóm. H- Tại sao một số cây chỉ sống ở rừng thưa ?
H- Hãy kể một số cây cần nhiều ánh sáng và một số cây cần ít ánh sáng ?
+ Hai nhóm trao đổi và nêu kết quả như trong SGK + GV nhận xét các cách mà HS trình bày .
+GV kết luận
: Mặt trời đem lại sự sống cho thực
vật , thực vật lại cung cấp thức ăn , không khí sạch cho động vật và con người .Nhưng mỗi loài thực vật
có nhu cầu ánh .sáng khác nhau . Vì vậy có những loài cây chỉ sống ở rừng thưa , các
cánh đồng , thảo nguyên thoáng đãng đầy đủ ánh sáng …………
+ Hoạt động 3 Liên hệ thực tế + Gv yêu cầu HS tìm hiểu nhu cầu ánh sáng của từng
loại cây ở nơi em đang ở ? + Tìm ra những biện pháp kó thuật ứng dụng nhu cầu
ánh sáng khác nhau của thực vật cho năng xuất cao + Hs trình bày
+GV nhận xét tuyên dương + Kết luận: GV xem SGK

3. Củng cố, dặn dò: 5 phút


+ HS lắng nghe và trả lời câu hỏi GV giới thiệu bài.
Hs thảo luận + Lần lượt HS phát biểu, phân loại,
em khác có thể boå sung cho hoàn chỉnh.
. + Các nhóm hoạt động, hoàn thành
yêu cầu của GV. -
+ Hs nhắc lại
+ HS trả lời trong tranh . + HS đọc nối tiếp
+ Hs tự nêu + HS lắng nghe và thực hiện.
+ Theo dõi nhận xét + Các nhóm trình bày kết quả như
SGK
+ Nhắc lại nối tiếp
+ Nhăc lại nối tiếp
- Hs lắng nghe + Cây cao su , cây cà phê ,
+ Trồng cây đậu tương ….. + Trồng họ cây khoai môn dưới bóng
cây chuối
2 HS nêu
TUẦN : 24 - 7 -
+ GV Hỏi – nh sáng có vai trò gì đối với đời sống của thực vật
+ GV nhận xét tiết học, dặn HS về nhà học bài . chuẩn bò bại sau
Ngày soạn: 262 Ngày dạy: Thứ ba, ngày 28
tháng 2 năm 2006
Kể chuyện KỂ CHUYỆN CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. Mục đích yêu cầu + Kể về một câu chuyện mà mình đã tham gia để góp phần giữ gìn xóm
làng đường phố, trường học xanh sạch đẹp. + Biết sắp xếp các sự việc, tình tiết, hoạt động thành một câu chuyện.
+ Hiểu ý nghóa các câu truyện mà các bạn đã kể. + Lời kể tự nhiên, chân thực, sáng tạo, kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ.
+ Biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn theo những tiêu chí đã nêu. II. Đồ dùng dạy học:
+ Tranh ảnh về các phong trào giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. + Đề tài viết sẵn trên bảng lớp. Dàn ý kể chuyện viết sẵn vào bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học:


Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng kể 1 câu chuyện đã được
nghe hoặc đọc ca ngợi cái đẹp hay phản ánh đấu tranh giữa cái đẹp với cái xấu, cái thiện với cái ác
và nêu ý nghóa câu chuyện. + Nhận xét và ghi điểm cho HS.

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hướng dẫn HS kể chuyện.


Hoạt động 1: Tìm hiểu đề bài 5 phút + GV gọi HS đọc đề bài
+ GV phân tích đề bài và dùng phấn màu gạch chân dưới các từ: em đã làm gì, xanh, sạch, đẹp.
+ GV gọi HS đọc phần gợi ý SGK. + GV yêu cầu HS giới thiệu về câu chuyện mình
đònh kể. + Yêu cầu HS đọc gợi ý 2.
Hoạt động 2: kể trong nhóm 10 phút + Yêu cầu HS kể trong nhóm.
+ GV đi giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn và gợi ý cho các nhóm.
Hoạt động 3: Kể trước lớp 15 phút
_ Thắng, Mai b .Lớp theo dõi và nhận xét bạn kể.
+ Lớp lắng nghe và 2 em nhắc lại.
+ 3 HS đọc đề bài. + Lớp chú ý theo dõi.
+ 2 HS lần lượt đọc. + Lần lượt HS giới thiệu câu
chuyện mình kể.
+ HS thực hiện kể trong nhóm.
+ Đại diện mỗi nhóm 1 em lên
TUẦN : 24 - 8 -
+ Tổ chức cho HS thi kể trước lớp. + Nhắc HS lắng nghe bạn kể để tạo không khí sôi
nổi trong giờ học. + Cho HS nhận xét và bình chọn bạn có câu
chuyện hay nhất, có ý nghóa nhất. thi kể.
+ Theo dõi bạn kể và nhận xét, bình chọn.
+ HS lắng nghe và thực hiện.
3. Củng cố, dặn dò: 3 phút + Nhận xét tiết học, dặn HS luôn có ý thức giữ gìn môi trường xung quanh và chuẩn bò
bài sau.
Lòch sử và đòa lí ÔN TẬP
I. Mục tiêu + Giúp HS ôn tập, hệ thống các kiến thức lòch sử.
Bốn giai đoạn: Buổi đầu độc lập – Nước Đại Việt thời Lí – Nước Đại Việt thời Trần và Nước Đại Việt thời Hậu Lê.
Các sự kiện lòch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn và trình bày tóm tắt các sự kiện đó bằng ngôn ngữ của mình.
II. Đồ dùng dạy – học + Phiếu học tập cho từng HS.
+ Tranh ảnh từ bài 7 đến bài 9. III. Hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút + GV gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi cuối bài
trước và phần bài học. + Nhận xét và ghi điểm cho HS.,
2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Các giai đoạn lòch sử và sự
kiện tiêu biểu từ năm 938…thế kỉ xv. 15 phút + GV phát phiếu học tập cho từng HS, yêu cầu
HS hoàn thành nội dung phiếu. _ Thắng, Thuý . Lớp theo dõi và
nhận xét.
+ HS lắng nghe và nhắc lại tên bài học.
+ HS nhận phiếu.
PHIẾU HỌC TẬP 1. Ghi tên các giai đoạn lòch sử đã học từ bài 7…bài 19 vào bảng dưới đây:
Năm 938 1009 1226 1400 thế kỉ XV 2. Hoàn thành bảng thống kê sau:
a Các triều đại Việt Nam từ năm 938 đến thế kỉ thứ XV.
Thời gian Triều đại
Tên nước Kinh đô
968- 980 Nhà Đinh
TUẦN : 24 - 9 -
Nhaø Tiền Lê Nhà Lí
Nhà Trần Nhà Hồ
Nhà Hậu Lê b Các sự kiện lòch sử tiêu biểu từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê
Thời gian Tên sự kiện
Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân KC chống quân Tống XL lần thứ nhất.
Nhà Lí dời đô ra Thăng Long. KC chống quân Tống XL lần thứ hai.
Nhà Trần thành lập. KC chống quân XL Mông - Nguyên
Chiến thắng Chi Lăng.
+ GV yêu cầu HS báo cáo kết quả làm việc trên phiếu.
Hoạt động 2: Thi kể các sự kiện, nhân vật lòch sử đã học. 15 phút
+ GV giới thiệu về chủ đề cuộc thi. + HS xung phong thi kể các sự kiện lòch
sử, các nhân vật mà mình đã chọn. + GV tổng kết cuộc thi, tuyên dương HS
kể tốt. 3. Củng cố, dặn dò: 3phút
+ GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà ôn bài và chuẩn bò bài sau.
+3 HS lên bảng nêu kết quả làm việc.
+ HS chú ý lắng nghe, nhớ và đònh hướng kể.
- Kể về sự kiện lòch sử. - Kể về các nhân vật lòch sử.
+ Lớp lắng nghe và thực hiện.
Luyện từ và câu
CÂU KỂ AI LÀ GÌ ?
I. Mục đích yêu cầu + Hiểu được tác dụng và cấu tạo của câu kể Ai là gì?
+ Tìm đúng câu kể Ai là gì? trong đoạn văn. + Biết đặt câu kể Ai là gì? để giới thiệu hoặc nhận đònh về một nhân vật.
II. Đồ dùng dạy học + Bảng lớp chép sẵn đoạn văn ở bài tập 1.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đòa điểm và phương tiện Mục đích yêu cầu: Giúp HS: Mục tiêu: Giúp HS: Đồ dùng dạy học: + HS chuẩn bò theo nhóm cây trồng từ trước Mục tiêu + Giúp HS ôn tập, hệ thống các kiến thức lòch sử. Đồ dùng dạy – học + Phiếu học tập cho từng HS.

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×